parlant de
Informació sobre Menorca
explorar
Coses a veure i fer
informació
Dades de interés
Buscar
Catalan
 
Español Ingles Alemán Frances Italiano
  Menorca Talayótica - Candidata Patrimonio Mundial
Bienvenidos
Menorca Cultural
Web oficial de turisme de Menorca
 
Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter

Ruta Talaiòtica

Els primers vestigis de presència humana daten del 2100 aC. Des d’aleshores fins a l'arribada dels romans el 123 aC, la prehistòria insular discorre per diferents fases. Un dels edificis més emblemàtics i exclusius de Menorca són les navetes, construccions funeràries col·lectives, de fins a cent individus inhumats al costat dels seus aixovars, com en la des Tudons (Ciutadella) amb restes que daten, sobretot, del segle IX aC. Entre el 1000 i el 700 aC es van construir els talaiots, torres troncocòniques de pedres en sec. La seva funció principal era el domini visual del territori circumdant, a més de fomentar la cohesió social de la comunitat que vivia al seu voltant. En aquesta època, denominada talaiòtica, es van excavar coves funeràries en penya-segats de cales i barrancs com el de Calescoves (Alaior). Les més antigues tenen la planta circular o ovalada de petites dimensions i es troben en llocs elevats de difícil accés. A partir del 650 aC s'inicia l’època posttalaiòtica. Es construeix l'edifici més original i exclusiu de Menorca: els santuaris de taula. Són recintes de planta de ferradura i façana còncava. S’hi practicaven rituals relacionats amb la fecunditat de la terra i de les persones, s’hi realitzava el sacrifici d'animals domèstics, libacions amb vi i el trencament simbòlic d'àmfores.
La presència del foc com a element ritual i simbòlic es repeteix en aquests monuments. En els poblats es van construir les cases circulars. Tenien aproximadament 75-79 m2. La més monumental coneguda és el Cercle Cartailhac del segle II aC al poblat de Torre d'en Galmés (Alaior). Aquí cuinaven, teixien, elaboraven formatge, molien, etc. Constaven de pati central, habitacions amb portes de tancament, llar i rebost. Es construïen amb grans pedres i amb una coberta de troncs de fusta, terra i pedres petites. L'edifici annex a les cases en un dels seus laterals es coneix com la sala hipòstila, ja que té una coberta de grans lloses de pedres que s'entrecreuen entre si suportades per columnes. La seva funció era la de magatzem.
Els illencs fabricaven les seves ceràmiques a mà amb forns rudimentaris, també fabricaven eines o instruments de bronze, no feien servir la moneda per als seus intercanvis comercials, no van deixar cap mostra gràfica ni pictòrica, i no apreciaven ni l'or ni la plata, ja que els seus objectes més valuosos són de bronze i de ferro. Van tenir importants contactes comercials amb Europa central en l'època més antiga i després amb les ciutats comercials del Mediterrani.


La naveta des Tudons és el monument funerari més conegut de Menorca i es tracta d'un tipus de tomba que només es troba a l’illa. Està construït amb tècnica ciclòpea, és a dir, amb pedres de dimensions mitjanes encaixades en sec, sense l'ajuda de morter. Durant les excavacions arqueològiques efectuades la dècada dels anys seixanta del segle passat, amb la participació de l'arqueòloga menorquina Maria Lluïsa Serra, es van trobar els esquelets desordenats de cent individus de tots dos sexes i de totes les edats, gran part dels quals daten del segle IX aC.Naveta des Tudons La naveta des Tudons és el monument funerari més conegut de Menorca i es tracta d'un tipus de tomba que només es troba a l’illa. Està construït amb tècnica ciclòpea, és a dir, amb pedres de dimensions mitjanes encaixades en sec, sense l'ajuda de morter. Durant les excavacions arqueològiques efectuades la dècada dels anys seixanta del segle passat, amb la participació de l'arqueòloga menorquina Maria Lluïsa Serra, es van trobar els esquelets desordenats de cent individus de tots dos sexes i de totes les edats, gran part dels quals daten del segle IX aC.
Detall dels forats que amb el pas del temps s'han format a la coberta de la naveta,
construïda amb lloses planes.
Interior de la naveta. S'aprecia que es divideix en dos nivells separats per lloses.
Vista de la cambra superior de la naveta, on s'aprecien els diferents tipus de pedra emprats per a la seva construcció: més petites i regulars per a les parets, i grans lloses planes per a la coberta i el terra del primer pis.
Vista de la porta d'entrada des de l'interior de la cambra inferior. Es poden apreciar les lloses que separen els dos pisos.
Alguns objectes de l'aixovar funerari trobats a la naveta durant l'excavació arqueològica estan exposats al Museu de Menorca, a Maó.
Llegir +
 
Necròpolis prehistòrica molt emblemàtica i espectacular, tant per l'entorn natural on se situa com per la gran quantitat de tombes que presenta. Es tracta d'un conjunt de cavitats excavades en la roca de les parets dels barrancs i de la costa (unes noranta aproximadament), que les comunitats van utilitzar per enterrar els seus morts. S'han constatat diversos tipus de coves. Aquesta necròpolis es va utilitzar durant gairebé uns mil anys, entre el segle XI aC i fins ben entrat el procés de romanització.Necròpolis de Calescoves Necròpolis prehistòrica molt emblemàtica i espectacular, tant per l'entorn natural on se situa com per la gran quantitat de tombes que presenta. Es tracta d'un conjunt de cavitats excavades en la roca de les parets dels barrancs i de la costa (unes noranta aproximadament), que les comunitats van utilitzar per enterrar els seus morts. S'han constatat diversos tipus de coves. Aquesta necròpolis es va utilitzar durant gairebé uns mil anys, entre el segle XI aC i fins ben entrat el procés de romanització. Llegir +
 
El poblat de Trepucó és un dels més grans de l’illa, ja que s'estén en una àrea d'uns 49.240 m2. Actualment només es conserva una petita part de l'assentament: els dos talaiots, que són els edificis més antics (1000-700 aC), i la resta —alguns llenços de la muralla, dues torres quadrades en el mur oest, el recinte de taula i algunes restes d'habitatges— que és de l'època posttalaiòtica (650-123 aC).Poblat talaiòtic de Trepucó El poblat de Trepucó és un dels més grans de l’illa, ja que s'estén en una àrea d'uns 49.240 m2. Actualment només es conserva una petita part de l'assentament: els dos talaiots, que són els edificis més antics (1000-700 aC), i la resta —alguns llenços de la muralla, dues torres quadrades en el mur oest, el recinte de taula i algunes restes d'habitatges— que és de l'època posttalaiòtica (650-123 aC).
El recinte de taula és un dels més monumentals de l’illa, malgrat haver estat objecte d'una intervenció de consolidació que avui dia es considera poc afortunada. Es tracta d'un dels jaciments que va ser excavat cap a l'any 1930, per Margaret Murray, arqueòloga britànica pionera en la investigació científica de la prehistòria de Menorca.
Les cases són perfectament visibles en la part oest del poblat gràcies a les excavacions que es van realitzar fa uns anys. Es tracta de cases polilobulars amb un pati central i diverses habitacions perifèriques. Al poblat es diferencien, per tant, una zona comunitària (entre el talaiot gran i la taula) i una d'espais domèstics.
Llegir +
 
Museu de caràcter municipal que depen de l’Ajuntament de Ciutadella. Es tracta d’un museu de tipus generalista, que diposa d’una àmplia col·lecció d’elements etnològics, així com un important fons de caràcter arqueològic. Entre aquest darrer destaquen les col·leccions de materials recuperats de la Cova des Mussol i la Cova des Càrritx.Museu Municipal de Ciutadella Museu de caràcter municipal que depen de l’Ajuntament de Ciutadella. Es tracta d’un museu de tipus generalista, que diposa d’una àmplia col·lecció d’elements etnològics, així com un important fons de caràcter arqueològic. Entre aquest darrer destaquen les col·leccions de materials recuperats de la Cova des Mussol i la Cova des Càrritx.
Fins el 2018, la seva seu es trobava a l’edifici històric del Bastió de sa Font, però des del 2019, la part visitable s’ha traslladat a Can Saura (carrer del Santissim núm. 2). Una antiga casa nobiliària construÏda entre finals del XVII i el segle XVIII propietat de l’Ajuntament.
Llegir +
 
Torre d’en Galmés és el poblat més gran de Menorca amb una extensió de 66.240 m2. La seva situació, a la part alta d'un pujol, el fa extremadament adequat per mantenir el control territorial de bona part de la costa sud de l’illa. Cronològicament va perdurar des del període navetiforme (1700-1400 aC), del qual es conserva un hipogeu prop de la zona de recollida d'aigua, fins a l'època romana tardana, encara que també s'han trobat restes de l'època islàmica (segle XII dC).Poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés Torre d’en Galmés és el poblat més gran de Menorca amb una extensió de 66.240 m2. La seva situació, a la part alta d'un pujol, el fa extremadament adequat per mantenir el control territorial de bona part de la costa sud de l’illa. Cronològicament va perdurar des del període navetiforme (1700-1400 aC), del qual es conserva un hipogeu prop de la zona de recollida d'aigua, fins a l'època romana tardana, encara que també s'han trobat restes de l'època islàmica (segle XII dC). Llegir +
 
Torretrencada és un poblat talaiòtic (1000-700 aC) que perdura fins a la conquesta romana l’any 123 aC, del qual es conserven diferents monuments: el talaiot, algunes coves artificials funeràries excavades en el subsòl rocós i unes sepultures excavades en la roca, probablement de l'època medieval alta. La taula és una de les més belles de l’illa, amb una columna de reforç a la part posterior, però del mur que l'envoltava, només se’n conserva un tram sota la paret seca moderna. Es tracta d'un recinte de l'època posttalaiòtica (650-123 aC) destinat a la celebració dels rituals de la comunitat.Poblat talaiòtic de Torretrencada Torretrencada és un poblat talaiòtic (1000-700 aC) que perdura fins a la conquesta romana l’any 123 aC, del qual es conserven diferents monuments: el talaiot, algunes coves artificials funeràries excavades en el subsòl rocós i unes sepultures excavades en la roca, probablement de l'època medieval alta. La taula és una de les més belles de l’illa, amb una columna de reforç a la part posterior, però del mur que l'envoltava, només se’n conserva un tram sota la paret seca moderna. Es tracta d'un recinte de l'època posttalaiòtica (650-123 aC) destinat a la celebració dels rituals de la comunitat. Llegir +
 
Talatí de Dalt és un dels poblats prehistòrics més notables de l’illa. Conserva diferents monuments: un talaiot de planta el·líptica i perfil troncocònic, el recinte de taula, un sector d'habitatges o cases i algunes coves.Poblat talaiòtic de Talatí de Dalt Talatí de Dalt és un dels poblats prehistòrics més notables de l’illa. Conserva diferents monuments: un talaiot de planta el·líptica i perfil troncocònic, el recinte de taula, un sector d'habitatges o cases i algunes coves.
El recinte de taula de Talatí de Dalt és un dels més monumentals i bells de Menorca i té una configuració especial, ja que una columna i el seu capitell es recolzen sobre el lateral de la T central, probablement perquè van caure accidentalment. Els anys seixanta del segle passat es va efectuar una excavació arqueològica que va documentar els elements característics del ritual que se celebrava en aquests recintes en el període posttalaiòtic (650-123 aC): foguera, restes òssies de xais i cabrits de poca edat, així com àmfores per al vi.
Llegir +
 
Les navetes de Rafal Rubí són dues tombes del mateix tipus que la naveta des Tudons, però de dimensions més petites i amb la particularitat d'estar molt a prop l’una de l'altra. Són tombes col·lectives amb una llosa perforada d'accés a la cambra interior, que està dividida en dos nivells. De les dues navetes, la més ben conservada és la naveta oriental, de la qual es va restaurar la façana a finals dels anys seixanta del segle passat, quan també va ser objecte d'una excavació arqueològica en la qual es van descobrir els aixovars funeraris: objectes de ceràmica i penjolls de bronze, com una llàgrima bicònica i un fragment de torca. La naveta occidental es va excavar el 1977 i es van localitzar restes dels individus a la cambra superior, que daten de l'any 904 aC.Navetes de Rafal Rubí Les navetes de Rafal Rubí són dues tombes del mateix tipus que la naveta des Tudons, però de dimensions més petites i amb la particularitat d'estar molt a prop l’una de l'altra. Són tombes col·lectives amb una llosa perforada d'accés a la cambra interior, que està dividida en dos nivells. De les dues navetes, la més ben conservada és la naveta oriental, de la qual es va restaurar la façana a finals dels anys seixanta del segle passat, quan també va ser objecte d'una excavació arqueològica en la qual es van descobrir els aixovars funeraris: objectes de ceràmica i penjolls de bronze, com una llàgrima bicònica i un fragment de torca. La naveta occidental es va excavar el 1977 i es van localitzar restes dels individus a la cambra superior, que daten de l'any 904 aC.
Els objectes recuperats poden veure's exposats al Museu de Menorca.
Llegir +
 
És un dels pocs poblats talaiòtics que s’han identificat a la costa nord de Menorca, situat en un paisatge natural magnífic. Es conserven el talaiot, de tipus escalonat, el recinte de la taula i les restes de diferents habitatges. En comparació amb d’altres, el recinte de taula té unes dimensions petites. La taula roman intacta algunes pilastres, dempeus i part de la façana, en bones condicions. Va ser excavat cap a l'any 1930 per Margaret Murray, arqueòloga britànica pionera de la investigació científica de la prehistòria a Menorca, que va documentar els elements característics del ritual que se celebrava en aquests recintes en el període posttalaiòtic (650-123 aC): foguera, restes òssies de xais i cabrits de poca edat, i àmfores per al vi.Poblat talaiòtic de sa Torreta de Tramuntana És un dels pocs poblats talaiòtics que s’han identificat a la costa nord de Menorca, situat en un paisatge natural magnífic. Es conserven el talaiot, de tipus escalonat, el recinte de la taula i les restes de diferents habitatges. En comparació amb d’altres, el recinte de taula té unes dimensions petites. La taula roman intacta; algunes pilastres, dempeus i part de la façana, en bones condicions. Va ser excavat cap a l'any 1930 per Margaret Murray, arqueòloga britànica pionera de la investigació científica de la prehistòria a Menorca, que va documentar els elements característics del ritual que se celebrava en aquests recintes en el període posttalaiòtic (650-123 aC): foguera, restes òssies de xais i cabrits de poca edat, i àmfores per al vi. Llegir +
 


 
Enllaços relacionats
Recomanacions
Events Culturals
S'Albufera des Grau. Visita GuiadaDavid Bisbal en concertJam Session con Viat Jam - AKELARRE JAZZ DANCE Concert: "Un Nadal amb Música"Visites guiades per Es Mercadal
Visita guiada pel patrimoni històric d'Alaior (teatralitzada)La mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des Grau"Ilusión"3er Trobada de Circ SocialTaxiThe Mimmisikous BandCurs UIMIR: Disseny i elaboració de Webquest: una proposta per integrar les TIC a l'aulaConcert: "Trio Barroc"S'Albufera des Grau. Visita guiada"Els dimecres es dia de Brou"El superbarber de Sevilla1è Concurs de POP-ROCk - Fetival Menorca 2014"Aladín, Un musical genial" Concert: Pau Cardona, violoncel i Ulyana Popovych, pianoConcert: Arrels de MenorcaFusió de Música i Pintura IIRed ArrowsDansa: "Para raptar abarzos"Concert de Joana Pons i ses guiterresOrquestra de cambra "Illa de Menorca""Quatre Passeigs per Maó""Música Oberta": Concert de la soprano Belén Roig i el pianista Husan ParkFestes de Cala en PorterM-SONA FestivalLa mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauTapes x MenorcaNits al PortMèdit 6- Festival de Cinema Mediterrani de MenorcaBERENAR AMB EL PRIMER SOL - LA MOLATrending Tronching, amb Leo Harlem i Sergio OlallaExposició de Pintura: A. López NavarroFosquets d'estiu a la Pedrera dels TarongersS'Albufera des Grau. Visita guiadaAlaire"Vino y Besos a crédito"II Fira dels Stocks a ES CASTELLEspectacle: "Novecento, el so italià al cinema"Jornades Gastronòmiques del "Peix de Menorca"Curs UIMIR: " La conservació de la biodiversistat"Durny Sweet en concertDia Mundial de la TapaConcert d'EstiuDe Verden CuandoConcert de gospel amb: Moments a CorLA MOLA PLATO - Certamen de Curtmetratges - Menorca 2015Espectacle de Dansa únic - "PROYECTO XIII"Tapes x MenorcaVisites guiades per FornellsLa IAIA en concertProgramació de Nadal a Alaior 2013/2014Concert de Jaume Tugores TrioVaca' Street ArtGospel GrooveU2 ExperienceNostàlgic Cafè Teatre Saló Conferència a càrrec de Ramon GenerMercat de Nit d'AlaiorConcert Orquestra Simpfònica de les Illes BalearsFira Gastronòmica "GastroMô""Interestelando, el polvo del camino para nunca morir" EspectacleMusica Reservata de Barcelona i Juan de la RubiaRecital d’òpera i sarsuelaRecital Líric a benefici de la Fundació Vicente FerrerMercat de Nit a FerreriesRecital poètic en homenatge a Àngel Ruiz i PabloItinerari Monumental per CiutadellaS'Albufera des Grau. Visita GuiadaVesprades d'Art des MercadalExposició: "Joan Miró: La luz de la noche"Edgar Alemany i Adrià Plana, improvització poètic-jazzísticaConcert de TxarangoMercat de nit - FerreriesMÈDIT, Festival de Cinema Mediterrani de MenorcaCurs: Aprèn a guiar Rutes esnórquelTremendamenteBinisoundDia Internacional MuseusFira de la cervesa artesana de MenorcaPedra Viva 2015- Festival d'estiu a LithicaKiko VenenoConcert d'OrgueWorkshop Think differentVisita guiada pel patrimoni històric d'Alaior (teatralitzada)Visites a Llatzeret 2019Dia Internacional del TurismeFòrum ONLINERS- Menorca“Història d’un Soldat” d’Igor StravinskyFlamenc amb Dani Morón, Alejandro de Jerez, Jeranys Pérez i Víctor MéndezTaller Cinematogràfic - RESOLEM - la MolaDimarts as MigjornNON STOP GospelConcert: "De Camí a Betlem"Love Party 2013Concert d'estàndads amb GlacéLibro de la Selva, el musicalS'Albufera des Grau. Visita guiadaS'Albufera des Grau. Visita guiadaLa mar en caiacViejóvenesCarlos Mena i Susana García de SalazarLa núvia d’AlgendarVisistes a Llatzeret 2015Vilallonga-PalatchiFira d'Artesenia FerreriesOrquestra de cambra Illa de Menorca (OCIM)Matthew McDaid en concertXVIII Fira Cavalls de Raça MenorquinaProgramació de Nadal a Ferreries 2013/2014Trio ArrelsVisites guiades per CiutadellaUn món de sonsConcert: Lluis SintesFestes de Cala en PorterOpera: La TraviataConcert: Quintet FrontelaConcert: Rita BarberXXVI Escola de Salut Pública de MenorcaVisita Fort MarlboroughLove of Lesbian en concertLa Vie, L'amour, un vespre amb Edith PiafOrquestra de cambra "Illa de Menorca"Recital de Joana Pons i Ses GuiterresConcert: "Un Nadal clàssic"Mostra de Cuina MenorquinaJoan Mesquida Jazz QuartetII Fòrum Menorca- Fernando SavaterVISITES POSTA DE SOL + NOCTURNA - LA MOLAExposició "Almon s'està com aquí. Menorca i el turisme 1911-2017"Don Juan TenorioXI Ruta de Tapes a Es CastellReceptes per dies de festa, amb producte local.CarmenDia Mundial de la DansaConcert de Lluna Plena a Torre d'en GalmésMarina"El dia Més Curt"- La festa del curtmetratgeExposició: "Eines i feines de Camp"ABBEY ROAD - THE BEATLES SHOWLa mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauCurs UIMIR: Empresa turítica i contractació: una visió pràcticaConcert: RUT66Taller documental: DOC- MÈDITJornada per introduir els Segments Estratègics de Producte a MenorcaHerodes, ReiConcert Líric- Alaior 2013Andrea Motis & Joan Chamorro Group"Nits al Port de Mo"Visites comentades al Centre Artesanal de MenorcaS'Albufera des Grau. Visita GuiadaParty Love a Sant ClimentII Jornades Gastronòmiques de l'Anyell de llet de MenorcaDeep Purple TributeRepresentació històrica Ruta Cultural - Menorca BritánicaCafe ConcertBroadway Festival Alaior 2013Concert conjunt Coral Espígol i Cor de l'Orfeó MaonèsProgramació Nadal a Es Migjorn"Domini Públic"- Roger Benat/FFFSortida amb caiac per la zona marina del parcConcert POP"De Llevant a Ponent" - MaóConcert: Maria Camps i Pere ArguimbauVisita guiada por S'Albufera des GrauJornades Gastronòmiques als restaurants des Mercadal i FornellsAlbert Pla & Diego CortésRecital de la cantautora Olga RománQuartet GerhardRosario Flores en concertTaller: Ocells de tardorConcert líricVisita guiada pel patrimoni històric d'Alaior (teatralitzada)FABRICANT MENORCALa mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauS'Albufera des Grau. Visita guiadaCenicientaCruz y Raya+ Espectacle flamencDavid Guapo al Teatre Principal de MaóCONCERT "TRAGINADA A LA MOLA" - CANCEL·LATLes dunesTaller documental: DOC- MÈDITCosmètica natural artesanaRuta Francesc d'Albarnca 2014ROSANA- Gira 8 LunasVISITES TEATRALITZADES - LA MOLA"Opera Armónica al estilo Italiano"The Royal Russell School Chamber Choir en concertAudició de guitarra espanyolaNits de Música al carrer"Els dimecres es dia de Brou"S'Albufera des Grau. Visita guiadaQuè ens està passant?"Diada del poble de Menorca"Concert líric TUTTO VERDIConcert de "Moments a Cor""Quatre Passeigs per Maó"Dia Mundial de la TapaLa Bella HelenaTapas x MenorcaMonòlog: Sara EscuderoJornades La digitalització en el turismeProgramació Nadal a FerreriesGran MigjornaleAudició de guitarra espanyolaUIMIR: "Emprenedoria innovadora, microempresa i ocupabilitat en xarxa"VII "TROBADA BALEAR DE VEHICULOS ANTIGUOS"Conferència Carles Capdevila: "Educació i Comunicació"Espectacle Eqüestre Somni de Menorca TalaiòticaFòrum de Turisme i GastronomiaExposició: "Menorca Contemporània"Shanti & Joan Mesquida Big Band: Night and dayConcert: "Veus líriques de Menorca"Patricia Kraus al Teatre Principal de MaóBerto Romero en Sigue con nosotrosSiniestro TotalConcert: "Trio Barroc"Programació Nadal a MaóVíctor Ullate BalletConcert de Marina Rossell "L'alegria que passa" & "Lord of the flies"Sergio Dalma torna al PrincipalI Jornades Gastronòmiques de carn de be de MenorcaThe Billy Young Band- AC/DC TributeConcert: Nicola Benedetti, violíRUTA TURÍSTICA ALAIORCantam nadales amb Cap PelaConcert: Joana Pons amb ses guitarresFira "Vi de la Terra"Concert: Dues PedresVisites guiades per MaóCafé Soul Quartet13è Mercat de Nit Artesà"Vuelta y Vuelta" torna al PrincipalConcert latin-jazz i soulYacine & The Oriental Groove en concertJornades Gastronòmiques "de Peix"AmantesPascuala Ilabaca y Fauna en concertProgramació de Nadal a Es Castell 2013/2014Concert: Margalida MollNit de Sant AntoniExposició sobre els ciutadans europeusRepresentació històrica Ruta CulturalPrograma de Nadal a Maó 2013/2014Don Juan TenorioLlatzeret a les teves mans. Aniversari del Llatzeret. No t'ho perdis!Sofia Ribeiro GroupConcert: Pink Floyd- Live Experience"Quatre Passeigs per Maó"Olga Román- Concert als Jardines de Sant PatriciCor de l'Orfeó MaonèsLUZ CASAL en concertSara Pi en concertMuchachito y sus compadres"Menorca en el plato"Programació de Nadal a Es Migjorn Gran 2013Foro Menorca Illa del ReiConcert d'Any NouXXV Escola de Salut Pública de MenorcaCabosanroque- Cabo i RoqueCuina en directe: "Peix de Menorca"Bodas de SangreEl Estanque Dorado Fira del Camp de MenorcaSouvenir Orquestra- Pepino PascualElkano Browning CreamGigi McFarlane en concertThe Billy Young Band- AC&DC TributeRuta dels artesans i industrials d'AlaiorMoMo- Tribut a QueenVisites guiades a l'illa de Llatzaret 2013Abonament 6€Pels PèlsJosé Domingo en concertMoon RiverConcert de PrimaveraConcert de la Banda de Música des Migjorn GranConcert de la Banda de Música des MigjornPresentació històrica Ruta Cultural Agustín "El Casta"Cris Juanico en Concert"De Llevant a Ponent" - CiutadellaEspectacle: "Sa Xaranga des Xubec"Tapes x MenorcaFira d'Abril a Es CastellConcert: El Bel Canto de Mariola Cantarero i Simón Orfila"Orfeó-Chef" & "Sueño de una noche de verano"VandalisVISITA GUIADA"Doce hombres sin piedad"Els Enamorats"Quatre Passeigs per Maó"Tomeu Penya en concertConcert: Anthony WellingtonDivinas presenta ParadísMotorbreath- Tributo a MetálicaSortida amb caiac per la zona marina del parcLa mar en caiac (Addaia). Parc natural de s'Albufera des GrauOlivia y EugenioProgramació de Nadal a Es Mercadal i FornellsEl TrencanousLa plaza del Diamante con LolitaConcert: El pou de na PatarràConquesta de MenorcaConvert: Kiev PortellStabat Mater i Quintet de Corda"Viaje a la Luna"- Circo Gran FeleLa mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauMaó MediavalConcert de Ramon CollJornades Gastronòmiques “Menú Km 0?Nits de Música al Carrer"Nits de música al carrer" 2015Dia de les Illes Balears 2015Concert de NadalFira BritànicaObjectiu Menorca: Workshop de Fotografia de NaturaDavid Russell en conciertPablo Alborán en conertConcert: Dulce PontesMiguel Poveda, cantautorCONCERT BARRY SARGENT - La MolaVisita guiada a s’Albufera des GrauDia Internacional del TurismeMàgia: Ilusión3, 2, 1 IMPRO con IMPRO XOU en AKELARRE JAZZ DANCEPNA 2012 + C'M = Artesania ContemporàniaFira del Llibre en catalàExposició de pintura "Els Mars de Balears" Carlos Latre ShowEl TrocaderoJornada de Portes Obertes al Fort de MarlboroughHécubaExposició:"L'Art comença amb els teus ulls"Carmen MorenteMenorkidsCarmen Morente, bailaoraSanti Millán Live!Concert de Cap d'AnyII Fòrum Menorca- Toni NadalII Fòrum Menorca- Mario Alonso"Els dimecres es dia de Brou"Celebració X Aniversari Art en MovimentII Ruta Mô de "tapas"HeidiConcert de NadalVeus per Sant Joan del VergersEl pou de na PatarràCelebració del Dia d'Andalusia 2015Programació Nadal a Es CastellSilvia Pérez Cruz i Raül Fernandez MiróMostra de cuina menorquinaSherlock Holmes y el cuadro mágicoMostra de cuina menorquinaTeatre: Tres días de diciembreThe GagfatherMaó+ FlorsProgramació de Nadal a Sant Lluis 2013/2014Fidewá + Dj Flowers ConcertWhite night Party infantil i familiarS'Albufera des Grau. Visita guiadaMercat de nit artesà- AlaiorCurs UIMIR: El turisme arqueològic, un nínxol de turisme especialitzat a la MediterràniaCurs: "EL clima del segle XXI"Dolça Sodoma mevaProgramació Nadal a AlaiorConcert de Jazz ContemporaniObjectiu Menorca: Workshop de Fotografia de NaturaMarili Machado: una voz, un mar de vidasMIRA EL CEL I ESCOLTA... L'ALÈ D'UN POBLE"Els divendres menú de quaresme!"Jornades Gastronòmiques a Es MercadalObjectiu Menorca: Workshop de Fotografia de NaturaDia Internacional del Turisme"Dimarts as Migjorn"Concert de SarsuelaMasclesEnsemble MéridienS'Albufera des Grau. Visita guiadaRUTA BUGGIIX Fira del Llibre en CatalàSmooth Soul"Nits Màgiques" a Es CastellConcert: Josu Okiñena" SA CARTA "Concert de Rita BarberTaller: Les plantes medicinals. Per una bona salut física i emocional"Menorca en el Plato"
Més...
Menorca Cultural
 
 
EL TEMPS A MENORCA
VÍDEOS DE MENORCA
EL TEMPS A MENORCA
SEGUEIX-NOS A