parlant de
Informació sobre Menorca
explorar
Coses a veure i fer
informació
Dades de interés
Buscar
Catalan
 
Español Ingles Alemán Frances Italiano
  Menorca Talayótica - Candidata Patrimonio Mundial
Bienvenidos
Menorca Cultural
Web oficial de turisme de Menorca
 
Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter

Ruta Talaiòtica

Els primers vestigis de presència humana daten del 2100 aC. Des d’aleshores fins a l'arribada dels romans el 123 aC, la prehistòria insular discorre per diferents fases. Un dels edificis més emblemàtics i exclusius de Menorca són les navetes, construccions funeràries col·lectives, de fins a cent individus inhumats al costat dels seus aixovars, com en la des Tudons (Ciutadella) amb restes que daten, sobretot, del segle IX aC. Entre el 1000 i el 700 aC es van construir els talaiots, torres troncocòniques de pedres en sec. La seva funció principal era el domini visual del territori circumdant, a més de fomentar la cohesió social de la comunitat que vivia al seu voltant. En aquesta època, denominada talaiòtica, es van excavar coves funeràries en penya-segats de cales i barrancs com el de Calescoves (Alaior). Les més antigues tenen la planta circular o ovalada de petites dimensions i es troben en llocs elevats de difícil accés. A partir del 650 aC s'inicia l’època posttalaiòtica. Es construeix l'edifici més original i exclusiu de Menorca: els santuaris de taula. Són recintes de planta de ferradura i façana còncava. S’hi practicaven rituals relacionats amb la fecunditat de la terra i de les persones, s’hi realitzava el sacrifici d'animals domèstics, libacions amb vi i el trencament simbòlic d'àmfores.
La presència del foc com a element ritual i simbòlic es repeteix en aquests monuments. En els poblats es van construir les cases circulars. Tenien aproximadament 75-79 m2. La més monumental coneguda és el Cercle Cartailhac del segle II aC al poblat de Torre d'en Galmés (Alaior). Aquí cuinaven, teixien, elaboraven formatge, molien, etc. Constaven de pati central, habitacions amb portes de tancament, llar i rebost. Es construïen amb grans pedres i amb una coberta de troncs de fusta, terra i pedres petites. L'edifici annex a les cases en un dels seus laterals es coneix com la sala hipòstila, ja que té una coberta de grans lloses de pedres que s'entrecreuen entre si suportades per columnes. La seva funció era la de magatzem.
Els illencs fabricaven les seves ceràmiques a mà amb forns rudimentaris, també fabricaven eines o instruments de bronze, no feien servir la moneda per als seus intercanvis comercials, no van deixar cap mostra gràfica ni pictòrica, i no apreciaven ni l'or ni la plata, ja que els seus objectes més valuosos són de bronze i de ferro. Van tenir importants contactes comercials amb Europa central en l'època més antiga i després amb les ciutats comercials del Mediterrani.


La naveta des Tudons és el monument funerari més conegut de Menorca i es tracta d'un tipus de tomba que només es troba a l’illa. Està construït amb tècnica ciclòpea, és a dir, amb pedres de dimensions mitjanes encaixades en sec, sense l'ajuda de morter. Durant les excavacions arqueològiques efectuades la dècada dels anys seixanta del segle passat, amb la participació de l'arqueòloga menorquina Maria Lluïsa Serra, es van trobar els esquelets desordenats de cent individus de tots dos sexes i de totes les edats, gran part dels quals daten del segle IX aC.Naveta des Tudons La naveta des Tudons és el monument funerari més conegut de Menorca i es tracta d'un tipus de tomba que només es troba a l’illa. Està construït amb tècnica ciclòpea, és a dir, amb pedres de dimensions mitjanes encaixades en sec, sense l'ajuda de morter. Durant les excavacions arqueològiques efectuades la dècada dels anys seixanta del segle passat, amb la participació de l'arqueòloga menorquina Maria Lluïsa Serra, es van trobar els esquelets desordenats de cent individus de tots dos sexes i de totes les edats, gran part dels quals daten del segle IX aC.
Detall dels forats que amb el pas del temps s'han format a la coberta de la naveta,
construïda amb lloses planes.
Interior de la naveta. S'aprecia que es divideix en dos nivells separats per lloses.
Vista de la cambra superior de la naveta, on s'aprecien els diferents tipus de pedra emprats per a la seva construcció: més petites i regulars per a les parets, i grans lloses planes per a la coberta i el terra del primer pis.
Vista de la porta d'entrada des de l'interior de la cambra inferior. Es poden apreciar les lloses que separen els dos pisos.
Alguns objectes de l'aixovar funerari trobats a la naveta durant l'excavació arqueològica estan exposats al Museu de Menorca, a Maó.
Llegir +
 
Necròpolis prehistòrica molt emblemàtica i espectacular, tant per l'entorn natural on se situa com per la gran quantitat de tombes que presenta. Es tracta d'un conjunt de cavitats excavades en la roca de les parets dels barrancs i de la costa (unes noranta aproximadament), que les comunitats van utilitzar per enterrar els seus morts. S'han constatat diversos tipus de coves. Aquesta necròpolis es va utilitzar durant gairebé uns mil anys, entre el segle XI aC i fins ben entrat el procés de romanització.Necròpolis de Calescoves Necròpolis prehistòrica molt emblemàtica i espectacular, tant per l'entorn natural on se situa com per la gran quantitat de tombes que presenta. Es tracta d'un conjunt de cavitats excavades en la roca de les parets dels barrancs i de la costa (unes noranta aproximadament), que les comunitats van utilitzar per enterrar els seus morts. S'han constatat diversos tipus de coves. Aquesta necròpolis es va utilitzar durant gairebé uns mil anys, entre el segle XI aC i fins ben entrat el procés de romanització. Llegir +
 
El poblat de Trepucó és un dels més grans de l’illa, ja que s'estén en una àrea d'uns 49.240 m2. Actualment només es conserva una petita part de l'assentament: els dos talaiots, que són els edificis més antics (1000-700 aC), i la resta —alguns llenços de la muralla, dues torres quadrades en el mur oest, el recinte de taula i algunes restes d'habitatges— que és de l'època posttalaiòtica (650-123 aC).Poblat talaiòtic de Trepucó El poblat de Trepucó és un dels més grans de l’illa, ja que s'estén en una àrea d'uns 49.240 m2. Actualment només es conserva una petita part de l'assentament: els dos talaiots, que són els edificis més antics (1000-700 aC), i la resta —alguns llenços de la muralla, dues torres quadrades en el mur oest, el recinte de taula i algunes restes d'habitatges— que és de l'època posttalaiòtica (650-123 aC).
El recinte de taula és un dels més monumentals de l’illa, malgrat haver estat objecte d'una intervenció de consolidació que avui dia es considera poc afortunada. Es tracta d'un dels jaciments que va ser excavat cap a l'any 1930, per Margaret Murray, arqueòloga britànica pionera en la investigació científica de la prehistòria de Menorca.
Les cases són perfectament visibles en la part oest del poblat gràcies a les excavacions que es van realitzar fa uns anys. Es tracta de cases polilobulars amb un pati central i diverses habitacions perifèriques. Al poblat es diferencien, per tant, una zona comunitària (entre el talaiot gran i la taula) i una d'espais domèstics.
Llegir +
 
Museu de caràcter municipal que depen de l’Ajuntament de Ciutadella. Es tracta d’un museu de tipus generalista, que diposa d’una àmplia col·lecció d’elements etnològics, així com un important fons de caràcter arqueològic. Entre aquest darrer destaquen les col·leccions de materials recuperats de la Cova des Mussol i la Cova des Càrritx.Museu Municipal de Ciutadella Museu de caràcter municipal que depen de l’Ajuntament de Ciutadella. Es tracta d’un museu de tipus generalista, que diposa d’una àmplia col·lecció d’elements etnològics, així com un important fons de caràcter arqueològic. Entre aquest darrer destaquen les col·leccions de materials recuperats de la Cova des Mussol i la Cova des Càrritx.
Fins el 2018, la seva seu es trobava a l’edifici històric del Bastió de sa Font, però des del 2019, la part visitable s’ha traslladat a Can Saura (carrer del Santissim núm. 2). Una antiga casa nobiliària construÏda entre finals del XVII i el segle XVIII propietat de l’Ajuntament.
Llegir +
 
Torre d’en Galmés és el poblat més gran de Menorca amb una extensió de 66.240 m2. La seva situació, a la part alta d'un pujol, el fa extremadament adequat per mantenir el control territorial de bona part de la costa sud de l’illa. Cronològicament va perdurar des del període navetiforme (1700-1400 aC), del qual es conserva un hipogeu prop de la zona de recollida d'aigua, fins a l'època romana tardana, encara que també s'han trobat restes de l'època islàmica (segle XII dC).Poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés Torre d’en Galmés és el poblat més gran de Menorca amb una extensió de 66.240 m2. La seva situació, a la part alta d'un pujol, el fa extremadament adequat per mantenir el control territorial de bona part de la costa sud de l’illa. Cronològicament va perdurar des del període navetiforme (1700-1400 aC), del qual es conserva un hipogeu prop de la zona de recollida d'aigua, fins a l'època romana tardana, encara que també s'han trobat restes de l'època islàmica (segle XII dC). Llegir +
 
Torretrencada és un poblat talaiòtic (1000-700 aC) que perdura fins a la conquesta romana l’any 123 aC, del qual es conserven diferents monuments: el talaiot, algunes coves artificials funeràries excavades en el subsòl rocós i unes sepultures excavades en la roca, probablement de l'època medieval alta. La taula és una de les més belles de l’illa, amb una columna de reforç a la part posterior, però del mur que l'envoltava, només se’n conserva un tram sota la paret seca moderna. Es tracta d'un recinte de l'època posttalaiòtica (650-123 aC) destinat a la celebració dels rituals de la comunitat.Poblat talaiòtic de Torretrencada Torretrencada és un poblat talaiòtic (1000-700 aC) que perdura fins a la conquesta romana l’any 123 aC, del qual es conserven diferents monuments: el talaiot, algunes coves artificials funeràries excavades en el subsòl rocós i unes sepultures excavades en la roca, probablement de l'època medieval alta. La taula és una de les més belles de l’illa, amb una columna de reforç a la part posterior, però del mur que l'envoltava, només se’n conserva un tram sota la paret seca moderna. Es tracta d'un recinte de l'època posttalaiòtica (650-123 aC) destinat a la celebració dels rituals de la comunitat. Llegir +
 
Talatí de Dalt és un dels poblats prehistòrics més notables de l’illa. Conserva diferents monuments: un talaiot de planta el·líptica i perfil troncocònic, el recinte de taula, un sector d'habitatges o cases i algunes coves.Poblat talaiòtic de Talatí de Dalt Talatí de Dalt és un dels poblats prehistòrics més notables de l’illa. Conserva diferents monuments: un talaiot de planta el·líptica i perfil troncocònic, el recinte de taula, un sector d'habitatges o cases i algunes coves.
El recinte de taula de Talatí de Dalt és un dels més monumentals i bells de Menorca i té una configuració especial, ja que una columna i el seu capitell es recolzen sobre el lateral de la T central, probablement perquè van caure accidentalment. Els anys seixanta del segle passat es va efectuar una excavació arqueològica que va documentar els elements característics del ritual que se celebrava en aquests recintes en el període posttalaiòtic (650-123 aC): foguera, restes òssies de xais i cabrits de poca edat, així com àmfores per al vi.
Llegir +
 
Les navetes de Rafal Rubí són dues tombes del mateix tipus que la naveta des Tudons, però de dimensions més petites i amb la particularitat d'estar molt a prop l’una de l'altra. Són tombes col·lectives amb una llosa perforada d'accés a la cambra interior, que està dividida en dos nivells. De les dues navetes, la més ben conservada és la naveta oriental, de la qual es va restaurar la façana a finals dels anys seixanta del segle passat, quan també va ser objecte d'una excavació arqueològica en la qual es van descobrir els aixovars funeraris: objectes de ceràmica i penjolls de bronze, com una llàgrima bicònica i un fragment de torca. La naveta occidental es va excavar el 1977 i es van localitzar restes dels individus a la cambra superior, que daten de l'any 904 aC.Navetes de Rafal Rubí Les navetes de Rafal Rubí són dues tombes del mateix tipus que la naveta des Tudons, però de dimensions més petites i amb la particularitat d'estar molt a prop l’una de l'altra. Són tombes col·lectives amb una llosa perforada d'accés a la cambra interior, que està dividida en dos nivells. De les dues navetes, la més ben conservada és la naveta oriental, de la qual es va restaurar la façana a finals dels anys seixanta del segle passat, quan també va ser objecte d'una excavació arqueològica en la qual es van descobrir els aixovars funeraris: objectes de ceràmica i penjolls de bronze, com una llàgrima bicònica i un fragment de torca. La naveta occidental es va excavar el 1977 i es van localitzar restes dels individus a la cambra superior, que daten de l'any 904 aC.
Els objectes recuperats poden veure's exposats al Museu de Menorca.
Llegir +
 
Assentament d'època talaiòtica (1000-700 aC) del qual destaca el talaiot per les seves espectaculars dimensions en la seva part més ampla mesura 28 metres de diàmetre. De planta el·líptica, es va construir sobre una elevació rocosa del terreny, on hi havia un edifici anterior del període navetiforme que data de 1350 aC, a l'interior del qual es conserven les bases de les columnes. En la part frontal del monument, prop de l'entrada, s'observen les restes d'una rampa que permetia l'accés al capdamunt del talaiot. Al seu voltant es veuen els murs d'una estructura de forma poligonal també d'època talaiòtica que s'ha vist afectada per l'acció d'un forn de calç situat sobre l'estructura.Talaiot de Trebalúger Assentament d'època talaiòtica (1000-700 aC) del qual destaca el talaiot per les seves espectaculars dimensions; en la seva part més ampla mesura 28 metres de diàmetre. De planta el·líptica, es va construir sobre una elevació rocosa del terreny, on hi havia un edifici anterior del període navetiforme que data de 1350 aC, a l'interior del qual es conserven les bases de les columnes. En la part frontal del monument, prop de l'entrada, s'observen les restes d'una rampa que permetia l'accés al capdamunt del talaiot. Al seu voltant es veuen els murs d'una estructura de forma poligonal també d'època talaiòtica que s'ha vist afectada per l'acció d'un forn de calç situat sobre l'estructura. Llegir +
 


 
Enllaços relacionats
Recomanacions
Events Culturals
Programació Nadal a Es CastellExposició de Pintura: A. López NavarroFira Britànica"Menorca en el plato"Miguel Poveda, cantautor
RUTA TURÍSTICA ALAIORLa mar en caiac (Addaia). Parc natural de s'Albufera des GrauRecital Líric a benefici de la Fundació Vicente FerrerFABRICANT MENORCA"Els divendres menú de quaresme!"Quartet GerhardConcert: Maria Camps i Pere ArguimbauJornades Gastronòmiques als restaurants des Mercadal i FornellsThe Royal Russell School Chamber Choir en concertJornades Gastronòmiques "de Peix"Taller documental: DOC- MÈDITExposició:"L'Art comença amb els teus ulls"Fosquets d'estiu a la Pedrera dels TarongersItinerari Monumental per CiutadellaConcert: Dues Pedres"Domini Públic"- Roger Benat/FFFJosé Domingo en concertConcert d'EstiuJam Session con Viat Jam - AKELARRE JAZZ DANCE"Doce hombres sin piedad"Berto Romero en Sigue con nosotrosDia de les Illes Balears 2015ViejóvenesNits al PortNostàlgic Cafè Teatre Saló Concert líric"Nits al Port de Mo"Patricia Kraus al Teatre Principal de MaóLa mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des Grau "L'alegria que passa" & "Lord of the flies"El pou de na PatarràEl TrocaderoLa núvia d’AlgendarRecital de la cantautora Olga RománMèdit 6- Festival de Cinema Mediterrani de MenorcaDivinas presenta ParadísRosario Flores en concertRecital poètic en homenatge a Àngel Ruiz i PabloXXV Escola de Salut Pública de MenorcaVaca' Street ArtOpera: La TraviataIX Fira del Llibre en CatalàS'Albufera des Grau. Visita guiadaConcert de Jazz ContemporaniDia Internacional del TurismeProgramació de Nadal a Alaior 2013/2014Conferència Carles Capdevila: "Educació i Comunicació"BERENAR AMB EL PRIMER SOL - LA MOLAVesprades d'Art des MercadalCurs UIMIR: Empresa turítica i contractació: una visió pràcticaShanti & Joan Mesquida Big Band: Night and dayProgramació de Nadal a Ferreries 2013/2014Visita guiada pel patrimoni històric d'Alaior (teatralitzada)La mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des Grau"Els dimecres es dia de Brou"Sofia Ribeiro GroupConcert de SarsuelaVisita Fort MarlboroughConcert Líric- Alaior 2013Concert: Nicola Benedetti, violíDimarts as Migjorn"Diada del poble de Menorca"Celebració X Aniversari Art en MovimentRecital d’òpera i sarsuelaExposició: "Joan Miró: La luz de la noche"Exposició: "Eines i feines de Camp"II Jornades Gastronòmiques de l'Anyell de llet de MenorcaCruz y Raya+ Espectacle flamencProgramació de Nadal a Es Migjorn Gran 2013Olga Román- Concert als Jardines de Sant PatriciVisita guiada pel patrimoni històric d'Alaior (teatralitzada)El superbarber de SevillaCantam nadales amb Cap PelaAudició de guitarra espanyolaMoMo- Tribut a QueenCarmen MorenteDia Mundial de la DansaNON STOP GospelCONCERT BARRY SARGENT - La MolaJornada per introduir els Segments Estratègics de Producte a MenorcaUn món de sonsProgramació Nadal a Es MigjornSouvenir Orquestra- Pepino PascualII Fòrum Menorca- Fernando SavaterProgramació Nadal a AlaiorConcert: El pou de na PatarràTremendamenteObjectiu Menorca: Workshop de Fotografia de NaturaConcert d'OrgueVISITES POSTA DE SOL + NOCTURNA - LA MOLAFusió de Música i Pintura IISortida amb caiac per la zona marina del parcEl TrencanousOrquestra de cambra Illa de Menorca (OCIM)Kiko VenenoFira "Vi de la Terra"Musica Reservata de Barcelona i Juan de la RubiaFlamenc amb Dani Morón, Alejandro de Jerez, Jeranys Pérez i Víctor MéndezConvert: Kiev PortellReceptes per dies de festa, amb producte local.Silvia Pérez Cruz i Raül Fernandez MiróMercat de Nit d'AlaiorLa mar en caiacCor de l'Orfeó MaonèsCelebració del Dia d'Andalusia 2015Exposició: "Menorca Contemporània"ABBEY ROAD - THE BEATLES SHOWLUZ CASAL en concertConcert de gospel amb: Moments a CorConcert de Ramon CollMercat de Nit a FerreriesU2 Experience"Quatre Passeigs per Maó"Ensemble MéridienConcert de la Banda de Música des MigjornJornades La digitalització en el turismeConcert Orquestra Simpfònica de les Illes Balears"Quatre Passeigs per Maó"Nits de Música al carrerVisites guiades per MaóLa Bella HelenaMotorbreath- Tributo a MetálicaMasclesConcert de Rita BarberExposició "Almon s'està com aquí. Menorca i el turisme 1911-2017"Festes de Cala en PorterAgustín "El Casta"Concert: Pink Floyd- Live ExperienceS'Albufera des Grau. Visita GuiadaHeidiElkano Browning CreamDurny Sweet en concertCurs UIMIR: Disseny i elaboració de Webquest: una proposta per integrar les TIC a l'aulaTaxiDia Internacional del Turisme"Nits de música al carrer" 2015Concert de Marina Rossell3er Trobada de Circ SocialConcert de TxarangoConcert de PrimaveraConcert de la Banda de Música des Migjorn GranConcert: "Un Nadal clàssic"Exposició de pintura "Els Mars de Balears" Carlos Latre Show"Dimarts as Migjorn"VISITES TEATRALITZADES - LA MOLAConcert de Nadal"El dia Més Curt"- La festa del curtmetratgeYacine & The Oriental Groove en concertVII "TROBADA BALEAR DE VEHICULOS ANTIGUOS""De Llevant a Ponent" - MaóBinisoundConquesta de MenorcaObjectiu Menorca: Workshop de Fotografia de NaturaFira d'Artesenia FerreriesPNA 2012 + C'M = Artesania ContemporàniaVisites guiades per CiutadellaConcert: El Bel Canto de Mariola Cantarero i Simón OrfilaConcert: Arrels de MenorcaParty Love a Sant ClimentDavid Russell en conciertSherlock Holmes y el cuadro mágicoHécubaDia Internacional MuseusMÈDIT, Festival de Cinema Mediterrani de MenorcaRepresentació històrica Ruta CulturalEspectacle de Dansa únic - "PROYECTO XIII"Ruta dels artesans i industrials d'AlaiorLibro de la Selva, el musicalPrograma de Nadal a Maó 2013/2014Joan Mesquida Jazz QuartetLlatzeret a les teves mans. Aniversari del Llatzeret. No t'ho perdis!Les dunesDansa: "Para raptar abarzos"Taller: Ocells de tardorThe GagfatherCosmètica natural artesanaFidewá + Dj Flowers ConcertGospel GrooveII Fira dels Stocks a ES CASTELLBroadway Festival Alaior 2013De Verden Cuando"Vuelta y Vuelta" torna al PrincipalMarinaPascuala Ilabaca y Fauna en concertConcert: RUT66Exposició sobre els ciutadans europeusDia Internacional del TurismeEspectacle Eqüestre Somni de Menorca TalaiòticaConcert d'Any NouCris Juanico en ConcertConcert de Lluna Plena a Torre d'en GalmésEspectacle: "Novecento, el so italià al cinema"La mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauPels PèlsCabosanroque- Cabo i RoqueJornada de Portes Obertes al Fort de MarlboroughCurs: "EL clima del segle XXI"Don Juan TenorioLa mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauConcert latin-jazz i soulII Ruta Mô de "tapas"Concert: Rita Barber"Menorca en el Plato"David Bisbal en concertLove of Lesbian en concertDeep Purple TributeEspectacle: "Sa Xaranga des Xubec"Dia Mundial de la TapaGran MigjornaleMàgia: IlusiónConcert: Dulce PontesMarili Machado: una voz, un mar de vidasCuina en directe: "Peix de Menorca"Concert: Quintet FrontelaS'Albufera des Grau. Visita guiadaFira d'Abril a Es CastellConcert de Cap d'AnyProgramació Nadal a Maó"Interestelando, el polvo del camino para nunca morir" EspectacleForo Menorca Illa del Rei"De Llevant a Ponent" - CiutadellaS'Albufera des Grau. Visita GuiadaProgramació de Nadal a Es Mercadal i FornellsConcert de Joana Pons i ses guiterresOrquestra de cambra "Illa de Menorca"Presentació històrica Ruta Cultural Els EnamoratsStabat Mater i Quintet de Corda“Història d’un Soldat” d’Igor StravinskyVisita guiada a s’Albufera des GrauVisites comentades al Centre Artesanal de MenorcaMercat de nit artesà- AlaiorProgramació Nadal a FerreriesCurs UIMIR: El turisme arqueològic, un nínxol de turisme especialitzat a la MediterràniaTaller documental: DOC- MÈDITJornades Gastronòmiques “Menú Km 0?Nits de Música al CarrerConcert: Margalida MollXI Ruta de Tapes a Es CastellGigi McFarlane en concertProgramació de Nadal a Sant Lluis 2013/2014Tapes x MenorcaS'Albufera des Grau. Visita guiadaTomeu Penya en concertLa plaza del Diamante con LolitaCarmen Morente, bailaoraCONCERT "TRAGINADA A LA MOLA" - CANCEL·LATBodas de SangreMostra de Cuina MenorquinaConcert de "Moments a Cor"UIMIR: "Emprenedoria innovadora, microempresa i ocupabilitat en xarxa""Quatre Passeigs per Maó"Concert: "Trio Barroc"Concert: Lluis SintesS'Albufera des Grau. Visita guiadaCarmenVeus per Sant Joan del Vergers"Quatre Passeigs per Maó"Concert: "Veus líriques de Menorca"Concert: "Trio Barroc"M-SONA FestivalS'Albufera des Grau. Visita guiadaS'Albufera des Grau. Visita guiadaMaó MediavalXVIII Fira Cavalls de Raça MenorquinaTaller: Les plantes medicinals. Per una bona salut física i emocionalMostra de cuina menorquinaCafé Soul QuartetAlbert Pla & Diego CortésROSANA- Gira 8 LunasMonòlog: Sara Escudero"Vino y Besos a crédito"La Vie, L'amour, un vespre amb Edith Piaf"Nits Màgiques" a Es CastellFira del Llibre en catalàConcert: "De Camí a Betlem"Concert: Anthony WellingtonMaó+ FlorsSiniestro TotalThe Mimmisikous Band13è Mercat de Nit ArtesàThe Billy Young Band- AC&DC TributeConcert de Nadal Concert: "Un Nadal amb Música"Visita guiada por S'Albufera des GrauXXVI Escola de Salut Pública de MenorcaCurs UIMIR: " La conservació de la biodiversistat"AmantesRed ArrowsPablo Alborán en conertConcert POPVisita guiada pel patrimoni històric d'Alaior (teatralitzada)El Estanque DoradoFòrum de Turisme i GastronomiaConcert líric TUTTO VERDIJornades Gastronòmiques del "Peix de Menorca"Moon RiverRepresentació històrica Ruta Cultural - Menorca BritánicaWorkshop Think differentLa mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauOlivia y EugenioRUTA BUGGIDia Mundial de la TapaVandalis"Els dimecres es dia de Brou"Tapas x MenorcaNit de Sant AntoniPedra Viva 2015- Festival d'estiu a LithicaVíctor Ullate BalletConferència a càrrec de Ramon GenerQuè ens està passant?Taller Cinematogràfic - RESOLEM - la Mola"Opera Armónica al estilo Italiano"Fira de la cervesa artesana de MenorcaJornades Gastronòmiques a Es MercadalVilallonga-PalatchiVISITA GUIADA"Viaje a la Luna"- Circo Gran FeleDolça Sodoma meva"Orfeó-Chef" & "Sueño de una noche de verano"I Jornades Gastronòmiques de carn de be de MenorcaHerodes, ReiThe Billy Young Band- AC/DC TributeSmooth SoulConcert d'estàndads amb GlacéDavid Guapo al Teatre Principal de MaóVisistes a Llatzeret 2015Don Juan TenorioMuchachito y sus compadresMenorkids" SA CARTA "Concert conjunt Coral Espígol i Cor de l'Orfeó MaonèsMatthew McDaid en concertRuta Francesc d'Albarnca 2014Programació de Nadal a Es Castell 2013/2014"Aladín, Un musical genial" Tapes x MenorcaTeatre: Tres días de diciembreCafe ConcertFestes de Cala en PorterVisites guiades a l'illa de Llatzaret 20133, 2, 1 IMPRO con IMPRO XOU en AKELARRE JAZZ DANCEWhite night Party infantil i familiar"Els dimecres es dia de Brou"Trending Tronching, amb Leo Harlem i Sergio OlallaSergio Dalma torna al PrincipalVisites guiades per Es MercadalS'Albufera des Grau. Visita guiadaII Fòrum Menorca- Toni NadalLA MOLA PLATO - Certamen de Curtmetratges - Menorca 2015Fòrum ONLINERS- MenorcaSara Pi en concert"Música Oberta": Concert de la soprano Belén Roig i el pianista Husan ParkSanti Millán Live!Visites a Llatzeret 2019Visites guiades per FornellsMIRA EL CEL I ESCOLTA... L'ALÈ D'UN POBLEMostra de cuina menorquinaConcert de Jaume Tugores TrioConcert: Pau Cardona, violoncel i Ulyana Popovych, pianoTrio ArrelsConcert: Josu OkiñenaLove Party 2013 Fira del Camp de MenorcaFira Gastronòmica "GastroMô"Orquestra de cambra "Illa de Menorca"S'Albufera des Grau. Visita guiadaAbonament 6€Curs: Aprèn a guiar Rutes esnórquelCarlos Mena i Susana García de SalazarS'Albufera des Grau. Visita GuiadaAlaireTapes x MenorcaConcert: Joana Pons amb ses guitarresSortida amb caiac per la zona marina del parc"Ilusión"Andrea Motis & Joan Chamorro GroupAudició de guitarra espanyolaII Fòrum Menorca- Mario AlonsoCenicienta1è Concurs de POP-ROCk - Fetival Menorca 2014Edgar Alemany i Adrià Plana, improvització poètic-jazzísticaLa IAIA en concertRecital de Joana Pons i Ses GuiterresMercat de nit - FerreriesObjectiu Menorca: Workshop de Fotografia de Natura
Més...
Menorca Cultural
 
 
EL TEMPS A MENORCA
VÍDEOS DE MENORCA
EL TEMPS A MENORCA
SEGUEIX-NOS A