parlant de
Informació sobre Menorca
explorar
Coses a veure i fer
informació
Dades de interés
Buscar
Catalan
 
Español Ingles Alemán Frances Italiano
  Menorca Talayótica - Candidata Patrimonio Mundial
Bienvenidos
Menorca Cultural
Web oficial de turisme de Menorca
 
Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter

Ruta Talaiòtica

Els primers vestigis de presència humana daten del 2100 aC. Des d’aleshores fins a l'arribada dels romans el 123 aC, la prehistòria insular discorre per diferents fases. Un dels edificis més emblemàtics i exclusius de Menorca són les navetes, construccions funeràries col·lectives, de fins a cent individus inhumats al costat dels seus aixovars, com en la des Tudons (Ciutadella) amb restes que daten, sobretot, del segle IX aC. Entre el 1000 i el 700 aC es van construir els talaiots, torres troncocòniques de pedres en sec. La seva funció principal era el domini visual del territori circumdant, a més de fomentar la cohesió social de la comunitat que vivia al seu voltant. En aquesta època, denominada talaiòtica, es van excavar coves funeràries en penya-segats de cales i barrancs com el de Calescoves (Alaior). Les més antigues tenen la planta circular o ovalada de petites dimensions i es troben en llocs elevats de difícil accés. A partir del 650 aC s'inicia l’època posttalaiòtica. Es construeix l'edifici més original i exclusiu de Menorca: els santuaris de taula. Són recintes de planta de ferradura i façana còncava. S’hi practicaven rituals relacionats amb la fecunditat de la terra i de les persones, s’hi realitzava el sacrifici d'animals domèstics, libacions amb vi i el trencament simbòlic d'àmfores.
La presència del foc com a element ritual i simbòlic es repeteix en aquests monuments. En els poblats es van construir les cases circulars. Tenien aproximadament 75-79 m2. La més monumental coneguda és el Cercle Cartailhac del segle II aC al poblat de Torre d'en Galmés (Alaior). Aquí cuinaven, teixien, elaboraven formatge, molien, etc. Constaven de pati central, habitacions amb portes de tancament, llar i rebost. Es construïen amb grans pedres i amb una coberta de troncs de fusta, terra i pedres petites. L'edifici annex a les cases en un dels seus laterals es coneix com la sala hipòstila, ja que té una coberta de grans lloses de pedres que s'entrecreuen entre si suportades per columnes. La seva funció era la de magatzem.
Els illencs fabricaven les seves ceràmiques a mà amb forns rudimentaris, també fabricaven eines o instruments de bronze, no feien servir la moneda per als seus intercanvis comercials, no van deixar cap mostra gràfica ni pictòrica, i no apreciaven ni l'or ni la plata, ja que els seus objectes més valuosos són de bronze i de ferro. Van tenir importants contactes comercials amb Europa central en l'època més antiga i després amb les ciutats comercials del Mediterrani.


La naveta des Tudons és el monument funerari més conegut de Menorca i es tracta d'un tipus de tomba que només es troba a l’illa. Està construït amb tècnica ciclòpea, és a dir, amb pedres de dimensions mitjanes encaixades en sec, sense l'ajuda de morter. Durant les excavacions arqueològiques efectuades la dècada dels anys seixanta del segle passat, amb la participació de l'arqueòloga menorquina Maria Lluïsa Serra, es van trobar els esquelets desordenats de cent individus de tots dos sexes i de totes les edats, gran part dels quals daten del segle IX aC.Naveta des Tudons La naveta des Tudons és el monument funerari més conegut de Menorca i es tracta d'un tipus de tomba que només es troba a l’illa. Està construït amb tècnica ciclòpea, és a dir, amb pedres de dimensions mitjanes encaixades en sec, sense l'ajuda de morter. Durant les excavacions arqueològiques efectuades la dècada dels anys seixanta del segle passat, amb la participació de l'arqueòloga menorquina Maria Lluïsa Serra, es van trobar els esquelets desordenats de cent individus de tots dos sexes i de totes les edats, gran part dels quals daten del segle IX aC.
Detall dels forats que amb el pas del temps s'han format a la coberta de la naveta,
construïda amb lloses planes.
Interior de la naveta. S'aprecia que es divideix en dos nivells separats per lloses.
Vista de la cambra superior de la naveta, on s'aprecien els diferents tipus de pedra emprats per a la seva construcció: més petites i regulars per a les parets, i grans lloses planes per a la coberta i el terra del primer pis.
Vista de la porta d'entrada des de l'interior de la cambra inferior. Es poden apreciar les lloses que separen els dos pisos.
Alguns objectes de l'aixovar funerari trobats a la naveta durant l'excavació arqueològica estan exposats al Museu de Menorca, a Maó.
Llegir +
 
Necròpolis prehistòrica molt emblemàtica i espectacular, tant per l'entorn natural on se situa com per la gran quantitat de tombes que presenta. Es tracta d'un conjunt de cavitats excavades en la roca de les parets dels barrancs i de la costa (unes noranta aproximadament), que les comunitats van utilitzar per enterrar els seus morts. S'han constatat diversos tipus de coves. Aquesta necròpolis es va utilitzar durant gairebé uns mil anys, entre el segle XI aC i fins ben entrat el procés de romanització.Necròpolis de Calescoves Necròpolis prehistòrica molt emblemàtica i espectacular, tant per l'entorn natural on se situa com per la gran quantitat de tombes que presenta. Es tracta d'un conjunt de cavitats excavades en la roca de les parets dels barrancs i de la costa (unes noranta aproximadament), que les comunitats van utilitzar per enterrar els seus morts. S'han constatat diversos tipus de coves. Aquesta necròpolis es va utilitzar durant gairebé uns mil anys, entre el segle XI aC i fins ben entrat el procés de romanització. Llegir +
 
El poblat de Trepucó és un dels més grans de l’illa, ja que s'estén en una àrea d'uns 49.240 m2. Actualment només es conserva una petita part de l'assentament: els dos talaiots, que són els edificis més antics (1000-700 aC), i la resta —alguns llenços de la muralla, dues torres quadrades en el mur oest, el recinte de taula i algunes restes d'habitatges— que és de l'època posttalaiòtica (650-123 aC).Poblat talaiòtic de Trepucó El poblat de Trepucó és un dels més grans de l’illa, ja que s'estén en una àrea d'uns 49.240 m2. Actualment només es conserva una petita part de l'assentament: els dos talaiots, que són els edificis més antics (1000-700 aC), i la resta —alguns llenços de la muralla, dues torres quadrades en el mur oest, el recinte de taula i algunes restes d'habitatges— que és de l'època posttalaiòtica (650-123 aC).
El recinte de taula és un dels més monumentals de l’illa, malgrat haver estat objecte d'una intervenció de consolidació que avui dia es considera poc afortunada. Es tracta d'un dels jaciments que va ser excavat cap a l'any 1930, per Margaret Murray, arqueòloga britànica pionera en la investigació científica de la prehistòria de Menorca.
Les cases són perfectament visibles en la part oest del poblat gràcies a les excavacions que es van realitzar fa uns anys. Es tracta de cases polilobulars amb un pati central i diverses habitacions perifèriques. Al poblat es diferencien, per tant, una zona comunitària (entre el talaiot gran i la taula) i una d'espais domèstics.
Llegir +
 
Museu de caràcter municipal que depen de l’Ajuntament de Ciutadella. Es tracta d’un museu de tipus generalista, que diposa d’una àmplia col·lecció d’elements etnològics, així com un important fons de caràcter arqueològic. Entre aquest darrer destaquen les col·leccions de materials recuperats de la Cova des Mussol i la Cova des Càrritx.Museu Municipal de Ciutadella Museu de caràcter municipal que depen de l’Ajuntament de Ciutadella. Es tracta d’un museu de tipus generalista, que diposa d’una àmplia col·lecció d’elements etnològics, així com un important fons de caràcter arqueològic. Entre aquest darrer destaquen les col·leccions de materials recuperats de la Cova des Mussol i la Cova des Càrritx.
Fins el 2018, la seva seu es trobava a l’edifici històric del Bastió de sa Font, però des del 2019, la part visitable s’ha traslladat a Can Saura (carrer del Santissim núm. 2). Una antiga casa nobiliària construÏda entre finals del XVII i el segle XVIII propietat de l’Ajuntament.
Llegir +
 
Torre d’en Galmés és el poblat més gran de Menorca amb una extensió de 66.240 m2. La seva situació, a la part alta d'un pujol, el fa extremadament adequat per mantenir el control territorial de bona part de la costa sud de l’illa. Cronològicament va perdurar des del període navetiforme (1700-1400 aC), del qual es conserva un hipogeu prop de la zona de recollida d'aigua, fins a l'època romana tardana, encara que també s'han trobat restes de l'època islàmica (segle XII dC).Poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés Torre d’en Galmés és el poblat més gran de Menorca amb una extensió de 66.240 m2. La seva situació, a la part alta d'un pujol, el fa extremadament adequat per mantenir el control territorial de bona part de la costa sud de l’illa. Cronològicament va perdurar des del període navetiforme (1700-1400 aC), del qual es conserva un hipogeu prop de la zona de recollida d'aigua, fins a l'època romana tardana, encara que també s'han trobat restes de l'època islàmica (segle XII dC). Llegir +
 
Torretrencada és un poblat talaiòtic (1000-700 aC) que perdura fins a la conquesta romana l’any 123 aC, del qual es conserven diferents monuments: el talaiot, algunes coves artificials funeràries excavades en el subsòl rocós i unes sepultures excavades en la roca, probablement de l'època medieval alta. La taula és una de les més belles de l’illa, amb una columna de reforç a la part posterior, però del mur que l'envoltava, només se’n conserva un tram sota la paret seca moderna. Es tracta d'un recinte de l'època posttalaiòtica (650-123 aC) destinat a la celebració dels rituals de la comunitat.Poblat talaiòtic de Torretrencada Torretrencada és un poblat talaiòtic (1000-700 aC) que perdura fins a la conquesta romana l’any 123 aC, del qual es conserven diferents monuments: el talaiot, algunes coves artificials funeràries excavades en el subsòl rocós i unes sepultures excavades en la roca, probablement de l'època medieval alta. La taula és una de les més belles de l’illa, amb una columna de reforç a la part posterior, però del mur que l'envoltava, només se’n conserva un tram sota la paret seca moderna. Es tracta d'un recinte de l'època posttalaiòtica (650-123 aC) destinat a la celebració dels rituals de la comunitat. Llegir +
 
Talatí de Dalt és un dels poblats prehistòrics més notables de l’illa. Conserva diferents monuments: un talaiot de planta el·líptica i perfil troncocònic, el recinte de taula, un sector d'habitatges o cases i algunes coves.Poblat talaiòtic de Talatí de Dalt Talatí de Dalt és un dels poblats prehistòrics més notables de l’illa. Conserva diferents monuments: un talaiot de planta el·líptica i perfil troncocònic, el recinte de taula, un sector d'habitatges o cases i algunes coves.
El recinte de taula de Talatí de Dalt és un dels més monumentals i bells de Menorca i té una configuració especial, ja que una columna i el seu capitell es recolzen sobre el lateral de la T central, probablement perquè van caure accidentalment. Els anys seixanta del segle passat es va efectuar una excavació arqueològica que va documentar els elements característics del ritual que se celebrava en aquests recintes en el període posttalaiòtic (650-123 aC): foguera, restes òssies de xais i cabrits de poca edat, així com àmfores per al vi.
Llegir +
 
Les navetes de Rafal Rubí són dues tombes del mateix tipus que la naveta des Tudons, però de dimensions més petites i amb la particularitat d'estar molt a prop l’una de l'altra. Són tombes col·lectives amb una llosa perforada d'accés a la cambra interior, que està dividida en dos nivells. De les dues navetes, la més ben conservada és la naveta oriental, de la qual es va restaurar la façana a finals dels anys seixanta del segle passat, quan també va ser objecte d'una excavació arqueològica en la qual es van descobrir els aixovars funeraris: objectes de ceràmica i penjolls de bronze, com una llàgrima bicònica i un fragment de torca. La naveta occidental es va excavar el 1977 i es van localitzar restes dels individus a la cambra superior, que daten de l'any 904 aC.Navetes de Rafal Rubí Les navetes de Rafal Rubí són dues tombes del mateix tipus que la naveta des Tudons, però de dimensions més petites i amb la particularitat d'estar molt a prop l’una de l'altra. Són tombes col·lectives amb una llosa perforada d'accés a la cambra interior, que està dividida en dos nivells. De les dues navetes, la més ben conservada és la naveta oriental, de la qual es va restaurar la façana a finals dels anys seixanta del segle passat, quan també va ser objecte d'una excavació arqueològica en la qual es van descobrir els aixovars funeraris: objectes de ceràmica i penjolls de bronze, com una llàgrima bicònica i un fragment de torca. La naveta occidental es va excavar el 1977 i es van localitzar restes dels individus a la cambra superior, que daten de l'any 904 aC.
Els objectes recuperats poden veure's exposats al Museu de Menorca.
Llegir +
 
Cala Morell és un petit port natural de la costa nord de Ciutadella on es troba una necròpolis de gran bellesa. Es tracta d’un conjunt de catorze coves excavades artificialment en la roca d'un petit barranc i que formen un dels majors i més espectaculars cementiris prehistòrics de l’illa. Es va utilitzar com a cementiri des de l'època navetiforme (1700 aC) fins al segle II dC.Necròpolis de Cala Morell Cala Morell és un petit port natural de la costa nord de Ciutadella on es troba una necròpolis de gran bellesa. Es tracta d’un conjunt de catorze coves excavades artificialment en la roca d'un petit barranc i que formen un dels majors i més espectaculars cementiris prehistòrics de l’illa. Es va utilitzar com a cementiri des de l'època navetiforme (1700 aC) fins al segle II dC.

Les coves més antigues són petites de planta circular i sostre semiesfèric i les més tardanes són les més grans i monumentals. Imiten les cases circulars d'època posttalaiòtica (650-123 aC), amb espais diferenciats per mitjà de pilastres, graons i columnes. Algunes tenen petits patis davant del seu portal. La cova més espectacular de totes presenta motius arquitectònics clàssics en relleu a la seva façana.
Llegir +
 


 
Enllaços relacionats
Recomanacions
Events Culturals
FABRICANT MENORCACris Juanico en ConcertConcert: Nicola Benedetti, violíCarlos Mena i Susana García de SalazarExposició: "Eines i feines de Camp"
Programació Nadal a Es MigjornEspectacle de Dansa únic - "PROYECTO XIII"VISITES POSTA DE SOL + NOCTURNA - LA MOLAPedra Viva 2015- Festival d'estiu a LithicaConcert d'Any NouDavid Bisbal en concertConcert de Rita BarberGospel GrooveVisites guiades a l'illa de Llatzaret 2013Programació Nadal a Alaior"Vino y Besos a crédito"Miguel Poveda, cantautorNits de Música al carrerS'Albufera des Grau. Visita guiadaLa Bella HelenaCor de l'Orfeó MaonèsFestes de Cala en PorterEdgar Alemany i Adrià Plana, improvització poètic-jazzísticaII Ruta Mô de "tapas" "L'alegria que passa" & "Lord of the flies"Concert de NadalProgramació Nadal a MaóLove Party 2013Carmen Morente, bailaoraVíctor Ullate BalletConcert: "Trio Barroc"The Billy Young Band- AC/DC TributeConcert de Ramon CollDolça Sodoma mevaVesprades d'Art des MercadalSortida amb caiac per la zona marina del parcXVIII Fira Cavalls de Raça MenorquinaCuina en directe: "Peix de Menorca"Concert líricCafe ConcertMèdit 6- Festival de Cinema Mediterrani de MenorcaJornades La digitalització en el turismeLa mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauDia Internacional MuseusMostra de cuina menorquinaFòrum de Turisme i GastronomiaRed ArrowsYacine & The Oriental Groove en concertThe Billy Young Band- AC&DC TributeProgramació de Nadal a Alaior 2013/2014"Nits de música al carrer" 2015Visita guiada por S'Albufera des Grau"Els divendres menú de quaresme!"Cabosanroque- Cabo i Roque Concert: "Un Nadal amb Música"Taller documental: DOC- MÈDITXXVI Escola de Salut Pública de MenorcaTapes x MenorcaVaca' Street ArtThe GagfatherFira de la cervesa artesana de MenorcaCarmen MorenteQuè ens està passant?Visistes a Llatzeret 2015Cantam nadales amb Cap PelaConcert de gospel amb: Moments a CorDivinas presenta ParadísOpera: La TraviataII Jornades Gastronòmiques de l'Anyell de llet de MenorcaS'Albufera des Grau. Visita guiadaFosquets d'estiu a la Pedrera dels TarongersConcert de Lluna Plena a Torre d'en GalmésTapes x MenorcaOlivia y EugenioAmantesDia Mundial de la TapaTapas x MenorcaJornades Gastronòmiques del "Peix de Menorca"Objectiu Menorca: Workshop de Fotografia de NaturaS'Albufera des Grau. Visita GuiadaOrquestra de cambra "Illa de Menorca""Menorca en el Plato"Gran MigjornaleMostra de cuina menorquinaRuta dels artesans i industrials d'AlaiorConcert líric TUTTO VERDIDansa: "Para raptar abarzos"Objectiu Menorca: Workshop de Fotografia de NaturaVisites guiades per FornellsTaller Cinematogràfic - RESOLEM - la MolaDavid Russell en conciertConquesta de MenorcaRecital Líric a benefici de la Fundació Vicente Ferrer" SA CARTA "Concert de NadalElkano Browning CreamConcert de la Banda de Música des MigjornVISITES TEATRALITZADES - LA MOLA"Els dimecres es dia de Brou"S'Albufera des Grau. Visita guiadaPascuala Ilabaca y Fauna en concertSherlock Holmes y el cuadro mágico"Els dimecres es dia de Brou"Exposició de pintura "Els Mars de Balears" Jornades Gastronòmiques a Es Mercadal1è Concurs de POP-ROCk - Fetival Menorca 2014Taller documental: DOC- MÈDITVisita guiada pel patrimoni històric d'Alaior (teatralitzada)La mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauMarili Machado: una voz, un mar de vidasRepresentació històrica Ruta CulturalRecital de la cantautora Olga RománConcert: Arrels de MenorcaProgramació Nadal a FerreriesConcert de "Moments a Cor"Visita guiada a s’Albufera des GrauOrquestra de cambra Illa de Menorca (OCIM)Fira BritànicaLove of Lesbian en concertMasclesVII "TROBADA BALEAR DE VEHICULOS ANTIGUOS""Quatre Passeigs per Maó"Taller: Les plantes medicinals. Per una bona salut física i emocionalAbonament 6€Pels PèlsVisites guiades per CiutadellaJornades Gastronòmiques "de Peix"Musica Reservata de Barcelona i Juan de la RubiaEnsemble MéridienAudició de guitarra espanyolaEspectacle: "Novecento, el so italià al cinema"La mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauCafé Soul QuartetConcert: "Un Nadal clàssic"13è Mercat de Nit ArtesàBroadway Festival Alaior 2013Fira del Llibre en catalàBodas de SangreFira d'Abril a Es CastellAudició de guitarra espanyolaCurs: "EL clima del segle XXI"Nit de Sant AntoniFira d'Artesenia FerreriesVisites guiades per MaóAlbert Pla & Diego CortésCruz y Raya+ Espectacle flamenc"Nits al Port de Mo"Jornades Gastronòmiques “Menú Km 0?Libro de la Selva, el musicalProgramació de Nadal a Es Migjorn Gran 2013Pablo Alborán en conertVisites comentades al Centre Artesanal de MenorcaExposició sobre els ciutadans europeusNits de Música al Carrer3, 2, 1 IMPRO con IMPRO XOU en AKELARRE JAZZ DANCEConcert: "De Camí a Betlem"Gigi McFarlane en concertPNA 2012 + C'M = Artesania ContemporàniaQuartet GerhardLa Vie, L'amour, un vespre amb Edith PiafExposició:"L'Art comença amb els teus ulls"Itinerari Monumental per CiutadellaMercat de nit artesà- AlaiorS'Albufera des Grau. Visita Guiada"Orfeó-Chef" & "Sueño de una noche de verano"White night Party infantil i familiarDavid Guapo al Teatre Principal de MaóVilallonga-PalatchiViejóvenesConcert de Joana Pons i ses guiterresMuchachito y sus compadresSergio Dalma torna al PrincipalExposició: "Menorca Contemporània"Party Love a Sant Climent"Música Oberta": Concert de la soprano Belén Roig i el pianista Husan ParkEl TrocaderoCONCERT BARRY SARGENT - La MolaTaller: Ocells de tardorConcert: Rita BarberEspectacle: "Sa Xaranga des Xubec"M-SONA FestivalMenorkidsMercat de Nit a FerreriesSilvia Pérez Cruz i Raül Fernandez MiróConcert: RUT66Conferència a càrrec de Ramon GenerTeatre: Tres días de diciembre“Història d’un Soldat” d’Igor StravinskyTrio ArrelsConcert: Anthony WellingtonII Fòrum Menorca- Mario AlonsoS'Albufera des Grau. Visita guiadaProgramació de Nadal a Es Mercadal i FornellsMercat de nit - FerreriesCarlos Latre ShowFidewá + Dj Flowers ConcertForo Menorca Illa del ReiExposició de Pintura: A. López NavarroCurs UIMIR: El turisme arqueològic, un nínxol de turisme especialitzat a la MediterràniaConcert: Joana Pons amb ses guitarresDia de les Illes Balears 2015S'Albufera des Grau. Visita guiadaEspectacle Eqüestre Somni de Menorca TalaiòticaBinisoundDia Mundial de la DansaLa núvia d’AlgendarLa mar en caiacConcert: "Trio Barroc""Nits Màgiques" a Es CastellConcert: Maria Camps i Pere ArguimbauJornada per introduir els Segments Estratègics de Producte a MenorcaLa mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauCurs UIMIR: " La conservació de la biodiversistat"Un món de sons"Domini Públic"- Roger Benat/FFFCONCERT "TRAGINADA A LA MOLA" - CANCEL·LATConcert conjunt Coral Espígol i Cor de l'Orfeó MaonèsNits al PortConcert latin-jazz i soulCenicientaTaxi"El dia Més Curt"- La festa del curtmetratgePresentació històrica Ruta Cultural Concert: Margalida MollConcert d'OrgueConcert de PrimaveraMoMo- Tribut a QueenIX Fira del Llibre en CatalàRecital de Joana Pons i Ses GuiterresExposició "Almon s'està com aquí. Menorca i el turisme 1911-2017""Opera Armónica al estilo Italiano"Celebració del Dia d'Andalusia 2015RUTA BUGGIThe Mimmisikous BandConcert: "Veus líriques de Menorca"Representació històrica Ruta Cultural - Menorca BritánicaDia Mundial de la TapaConcert: Quintet FrontelaConcert de Cap d'AnyEl TrencanousConcert: Josu OkiñenaReceptes per dies de festa, amb producte local.Rosario Flores en concertConcert: El pou de na PatarràConcert: El Bel Canto de Mariola Cantarero i Simón OrfilaU2 ExperienceKiko VenenoRecital d’òpera i sarsuelaFira "Vi de la Terra""Dimarts as Migjorn"VISITA GUIADAXXV Escola de Salut Pública de MenorcaCurs: Aprèn a guiar Rutes esnórquelI Jornades Gastronòmiques de carn de be de MenorcaVisita guiada pel patrimoni històric d'Alaior (teatralitzada)Visites a Llatzeret 2019CarmenFòrum ONLINERS- MenorcaSouvenir Orquestra- Pepino PascualAndrea Motis & Joan Chamorro GroupS'Albufera des Grau. Visita guiadaDimarts as MigjornFusió de Música i Pintura IIOrquestra de cambra "Illa de Menorca"Monòlog: Sara EscuderoFestes de Cala en PorterSofia Ribeiro GroupProgramació de Nadal a Es Castell 2013/2014Celebració X Aniversari Art en MovimentRecital poètic en homenatge a Àngel Ruiz i PabloBERENAR AMB EL PRIMER SOL - LA MOLAMostra de Cuina MenorquinaS'Albufera des Grau. Visita guiada"Els dimecres es dia de Brou"Jornades Gastronòmiques als restaurants des Mercadal i Fornells"De Llevant a Ponent" - CiutadellaMarina Fira del Camp de Menorca"Diada del poble de Menorca""Quatre Passeigs per Maó"Tomeu Penya en concertConcert: Pau Cardona, violoncel i Ulyana Popovych, pianoMIRA EL CEL I ESCOLTA... L'ALÈ D'UN POBLEVisita Fort MarlboroughProgramació de Nadal a Ferreries 2013/2014Herodes, ReiMercat de Nit d'AlaiorPatricia Kraus al Teatre Principal de MaóTapes x MenorcaS'Albufera des Grau. Visita guiadaConcert de SarsuelaRuta Francesc d'Albarnca 2014Durny Sweet en concertConvert: Kiev PortellVisites guiades per Es MercadalSara Pi en concertABBEY ROAD - THE BEATLES SHOWDe Verden Cuando"De Llevant a Ponent" - MaóWorkshop Think differentEl pou de na PatarràConcert POP"Menorca en el plato"RUTA TURÍSTICA ALAIORMaó+ FlorsMotorbreath- Tributo a MetálicaDon Juan TenorioConcert: Pink Floyd- Live ExperienceConcert de Jazz Contemporani"Doce hombres sin piedad"Concert: Lluis SintesBerto Romero en Sigue con nosotrosVandalisConcert de la Banda de Música des Migjorn GranExposició: "Joan Miró: La luz de la noche"Dia Internacional del TurismeSiniestro TotalCurs UIMIR: Disseny i elaboració de Webquest: una proposta per integrar les TIC a l'aulaJornada de Portes Obertes al Fort de MarlboroughFira Gastronòmica "GastroMô"II Fira dels Stocks a ES CASTELLThe Royal Russell School Chamber Choir en concertUIMIR: "Emprenedoria innovadora, microempresa i ocupabilitat en xarxa"Programa de Nadal a Maó 2013/2014Don Juan TenorioStabat Mater i Quintet de CordaLes dunesCosmètica natural artesanaShanti & Joan Mesquida Big Band: Night and day"Aladín, Un musical genial" Flamenc amb Dani Morón, Alejandro de Jerez, Jeranys Pérez i Víctor MéndezII Fòrum Menorca- Fernando SavaterVeus per Sant Joan del VergersSortida amb caiac per la zona marina del parcJosé Domingo en concertJoan Mesquida Jazz QuartetConcert: Dulce PontesLlatzeret a les teves mans. Aniversari del Llatzeret. No t'ho perdis!La mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des Grau"Vuelta y Vuelta" torna al PrincipalLa plaza del Diamante con LolitaMaó MediavalProgramació Nadal a Es CastellNostàlgic Cafè Teatre Saló "Ilusión"Santi Millán Live!Objectiu Menorca: Workshop de Fotografia de NaturaConcert Orquestra Simpfònica de les Illes BalearsMàgia: IlusiónConferència Carles Capdevila: "Educació i Comunicació"MÈDIT, Festival de Cinema Mediterrani de Menorca"Quatre Passeigs per Maó"Concert: Dues PedresII Fòrum Menorca- Toni NadalVisita guiada pel patrimoni històric d'Alaior (teatralitzada)Els EnamoratsTremendamenteConcert de Jaume Tugores TrioTrending Tronching, amb Leo Harlem i Sergio OlallaEl superbarber de SevillaHécubaMoon RiverDia Internacional del TurismeEl Estanque DoradoROSANA- Gira 8 LunasXI Ruta de Tapes a Es Castell"Quatre Passeigs per Maó"3er Trobada de Circ SocialLa mar en caiac (Addaia). Parc natural de s'Albufera des GrauS'Albufera des Grau. Visita GuiadaDia Internacional del TurismeHeidiJam Session con Viat Jam - AKELARRE JAZZ DANCELA MOLA PLATO - Certamen de Curtmetratges - Menorca 2015Deep Purple TributeConcert de TxarangoAlaire"Viaje a la Luna"- Circo Gran FeleAgustín "El Casta""Interestelando, el polvo del camino para nunca morir" EspectacleNON STOP GospelConcert Líric- Alaior 2013Olga Román- Concert als Jardines de Sant PatriciConcert d'EstiuSmooth SoulConcert d'estàndads amb GlacéCurs UIMIR: Empresa turítica i contractació: una visió pràcticaLa IAIA en concertProgramació de Nadal a Sant Lluis 2013/2014LUZ CASAL en concertMatthew McDaid en concertConcert de Marina Rossell
Més...
Menorca Cultural
 
 
EL TEMPS A MENORCA
VÍDEOS DE MENORCA
EL TEMPS A MENORCA
SEGUEIX-NOS A