parlant de
Informació sobre Menorca
explorar
Coses a veure i fer
informació
Dades de interés
Buscar
Catalan
 
Español Ingles Alemán Frances Italiano
  Menorca Talayótica - Candidata Patrimonio Mundial
Bienvenidos
Menorca Cultural
Web oficial de turisme de Menorca
 
Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter

Ruta Talaiòtica

Els primers vestigis de presència humana daten del 2100 aC. Des d’aleshores fins a l'arribada dels romans el 123 aC, la prehistòria insular discorre per diferents fases. Un dels edificis més emblemàtics i exclusius de Menorca són les navetes, construccions funeràries col·lectives, de fins a cent individus inhumats al costat dels seus aixovars, com en la des Tudons (Ciutadella) amb restes que daten, sobretot, del segle IX aC. Entre el 1000 i el 700 aC es van construir els talaiots, torres troncocòniques de pedres en sec. La seva funció principal era el domini visual del territori circumdant, a més de fomentar la cohesió social de la comunitat que vivia al seu voltant. En aquesta època, denominada talaiòtica, es van excavar coves funeràries en penya-segats de cales i barrancs com el de Calescoves (Alaior). Les més antigues tenen la planta circular o ovalada de petites dimensions i es troben en llocs elevats de difícil accés. A partir del 650 aC s'inicia l’època posttalaiòtica. Es construeix l'edifici més original i exclusiu de Menorca: els santuaris de taula. Són recintes de planta de ferradura i façana còncava. S’hi practicaven rituals relacionats amb la fecunditat de la terra i de les persones, s’hi realitzava el sacrifici d'animals domèstics, libacions amb vi i el trencament simbòlic d'àmfores.
La presència del foc com a element ritual i simbòlic es repeteix en aquests monuments. En els poblats es van construir les cases circulars. Tenien aproximadament 75-79 m2. La més monumental coneguda és el Cercle Cartailhac del segle II aC al poblat de Torre d'en Galmés (Alaior). Aquí cuinaven, teixien, elaboraven formatge, molien, etc. Constaven de pati central, habitacions amb portes de tancament, llar i rebost. Es construïen amb grans pedres i amb una coberta de troncs de fusta, terra i pedres petites. L'edifici annex a les cases en un dels seus laterals es coneix com la sala hipòstila, ja que té una coberta de grans lloses de pedres que s'entrecreuen entre si suportades per columnes. La seva funció era la de magatzem.
Els illencs fabricaven les seves ceràmiques a mà amb forns rudimentaris, també fabricaven eines o instruments de bronze, no feien servir la moneda per als seus intercanvis comercials, no van deixar cap mostra gràfica ni pictòrica, i no apreciaven ni l'or ni la plata, ja que els seus objectes més valuosos són de bronze i de ferro. Van tenir importants contactes comercials amb Europa central en l'època més antiga i després amb les ciutats comercials del Mediterrani.


La naveta des Tudons és el monument funerari més conegut de Menorca i es tracta d'un tipus de tomba que només es troba a l’illa. Està construït amb tècnica ciclòpea, és a dir, amb pedres de dimensions mitjanes encaixades en sec, sense l'ajuda de morter. Durant les excavacions arqueològiques efectuades la dècada dels anys seixanta del segle passat, amb la participació de l'arqueòloga menorquina Maria Lluïsa Serra, es van trobar els esquelets desordenats de cent individus de tots dos sexes i de totes les edats, gran part dels quals daten del segle IX aC.Naveta des Tudons La naveta des Tudons és el monument funerari més conegut de Menorca i es tracta d'un tipus de tomba que només es troba a l’illa. Està construït amb tècnica ciclòpea, és a dir, amb pedres de dimensions mitjanes encaixades en sec, sense l'ajuda de morter. Durant les excavacions arqueològiques efectuades la dècada dels anys seixanta del segle passat, amb la participació de l'arqueòloga menorquina Maria Lluïsa Serra, es van trobar els esquelets desordenats de cent individus de tots dos sexes i de totes les edats, gran part dels quals daten del segle IX aC.
Detall dels forats que amb el pas del temps s'han format a la coberta de la naveta,
construïda amb lloses planes.
Interior de la naveta. S'aprecia que es divideix en dos nivells separats per lloses.
Vista de la cambra superior de la naveta, on s'aprecien els diferents tipus de pedra emprats per a la seva construcció: més petites i regulars per a les parets, i grans lloses planes per a la coberta i el terra del primer pis.
Vista de la porta d'entrada des de l'interior de la cambra inferior. Es poden apreciar les lloses que separen els dos pisos.
Alguns objectes de l'aixovar funerari trobats a la naveta durant l'excavació arqueològica estan exposats al Museu de Menorca, a Maó.
Llegir +
 
Necròpolis prehistòrica molt emblemàtica i espectacular, tant per l'entorn natural on se situa com per la gran quantitat de tombes que presenta. Es tracta d'un conjunt de cavitats excavades en la roca de les parets dels barrancs i de la costa (unes noranta aproximadament), que les comunitats van utilitzar per enterrar els seus morts. S'han constatat diversos tipus de coves. Aquesta necròpolis es va utilitzar durant gairebé uns mil anys, entre el segle XI aC i fins ben entrat el procés de romanització.Necròpolis de Calescoves Necròpolis prehistòrica molt emblemàtica i espectacular, tant per l'entorn natural on se situa com per la gran quantitat de tombes que presenta. Es tracta d'un conjunt de cavitats excavades en la roca de les parets dels barrancs i de la costa (unes noranta aproximadament), que les comunitats van utilitzar per enterrar els seus morts. S'han constatat diversos tipus de coves. Aquesta necròpolis es va utilitzar durant gairebé uns mil anys, entre el segle XI aC i fins ben entrat el procés de romanització. Llegir +
 
El poblat de Trepucó és un dels més grans de l’illa, ja que s'estén en una àrea d'uns 49.240 m2. Actualment només es conserva una petita part de l'assentament: els dos talaiots, que són els edificis més antics (1000-700 aC), i la resta —alguns llenços de la muralla, dues torres quadrades en el mur oest, el recinte de taula i algunes restes d'habitatges— que és de l'època posttalaiòtica (650-123 aC).Poblat talaiòtic de Trepucó El poblat de Trepucó és un dels més grans de l’illa, ja que s'estén en una àrea d'uns 49.240 m2. Actualment només es conserva una petita part de l'assentament: els dos talaiots, que són els edificis més antics (1000-700 aC), i la resta —alguns llenços de la muralla, dues torres quadrades en el mur oest, el recinte de taula i algunes restes d'habitatges— que és de l'època posttalaiòtica (650-123 aC).
El recinte de taula és un dels més monumentals de l’illa, malgrat haver estat objecte d'una intervenció de consolidació que avui dia es considera poc afortunada. Es tracta d'un dels jaciments que va ser excavat cap a l'any 1930, per Margaret Murray, arqueòloga britànica pionera en la investigació científica de la prehistòria de Menorca.
Les cases són perfectament visibles en la part oest del poblat gràcies a les excavacions que es van realitzar fa uns anys. Es tracta de cases polilobulars amb un pati central i diverses habitacions perifèriques. Al poblat es diferencien, per tant, una zona comunitària (entre el talaiot gran i la taula) i una d'espais domèstics.
Llegir +
 
Museu de caràcter municipal que depen de l’Ajuntament de Ciutadella. Es tracta d’un museu de tipus generalista, que diposa d’una àmplia col·lecció d’elements etnològics, així com un important fons de caràcter arqueològic. Entre aquest darrer destaquen les col·leccions de materials recuperats de la Cova des Mussol i la Cova des Càrritx.Museu Municipal de Ciutadella Museu de caràcter municipal que depen de l’Ajuntament de Ciutadella. Es tracta d’un museu de tipus generalista, que diposa d’una àmplia col·lecció d’elements etnològics, així com un important fons de caràcter arqueològic. Entre aquest darrer destaquen les col·leccions de materials recuperats de la Cova des Mussol i la Cova des Càrritx.
Fins el 2018, la seva seu es trobava a l’edifici històric del Bastió de sa Font, però des del 2019, la part visitable s’ha traslladat a Can Saura (carrer del Santissim núm. 2). Una antiga casa nobiliària construÏda entre finals del XVII i el segle XVIII propietat de l’Ajuntament.
Llegir +
 
Torre d’en Galmés és el poblat més gran de Menorca amb una extensió de 66.240 m2. La seva situació, a la part alta d'un pujol, el fa extremadament adequat per mantenir el control territorial de bona part de la costa sud de l’illa. Cronològicament va perdurar des del període navetiforme (1700-1400 aC), del qual es conserva un hipogeu prop de la zona de recollida d'aigua, fins a l'època romana tardana, encara que també s'han trobat restes de l'època islàmica (segle XII dC).Poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés Torre d’en Galmés és el poblat més gran de Menorca amb una extensió de 66.240 m2. La seva situació, a la part alta d'un pujol, el fa extremadament adequat per mantenir el control territorial de bona part de la costa sud de l’illa. Cronològicament va perdurar des del període navetiforme (1700-1400 aC), del qual es conserva un hipogeu prop de la zona de recollida d'aigua, fins a l'època romana tardana, encara que també s'han trobat restes de l'època islàmica (segle XII dC). Llegir +
 
Torretrencada és un poblat talaiòtic (1000-700 aC) que perdura fins a la conquesta romana l’any 123 aC, del qual es conserven diferents monuments: el talaiot, algunes coves artificials funeràries excavades en el subsòl rocós i unes sepultures excavades en la roca, probablement de l'època medieval alta. La taula és una de les més belles de l’illa, amb una columna de reforç a la part posterior, però del mur que l'envoltava, només se’n conserva un tram sota la paret seca moderna. Es tracta d'un recinte de l'època posttalaiòtica (650-123 aC) destinat a la celebració dels rituals de la comunitat.Poblat talaiòtic de Torretrencada Torretrencada és un poblat talaiòtic (1000-700 aC) que perdura fins a la conquesta romana l’any 123 aC, del qual es conserven diferents monuments: el talaiot, algunes coves artificials funeràries excavades en el subsòl rocós i unes sepultures excavades en la roca, probablement de l'època medieval alta. La taula és una de les més belles de l’illa, amb una columna de reforç a la part posterior, però del mur que l'envoltava, només se’n conserva un tram sota la paret seca moderna. Es tracta d'un recinte de l'època posttalaiòtica (650-123 aC) destinat a la celebració dels rituals de la comunitat. Llegir +
 
Talatí de Dalt és un dels poblats prehistòrics més notables de l’illa. Conserva diferents monuments: un talaiot de planta el·líptica i perfil troncocònic, el recinte de taula, un sector d'habitatges o cases i algunes coves.Poblat talaiòtic de Talatí de Dalt Talatí de Dalt és un dels poblats prehistòrics més notables de l’illa. Conserva diferents monuments: un talaiot de planta el·líptica i perfil troncocònic, el recinte de taula, un sector d'habitatges o cases i algunes coves.
El recinte de taula de Talatí de Dalt és un dels més monumentals i bells de Menorca i té una configuració especial, ja que una columna i el seu capitell es recolzen sobre el lateral de la T central, probablement perquè van caure accidentalment. Els anys seixanta del segle passat es va efectuar una excavació arqueològica que va documentar els elements característics del ritual que se celebrava en aquests recintes en el període posttalaiòtic (650-123 aC): foguera, restes òssies de xais i cabrits de poca edat, així com àmfores per al vi.
Llegir +
 
Les navetes de Rafal Rubí són dues tombes del mateix tipus que la naveta des Tudons, però de dimensions més petites i amb la particularitat d'estar molt a prop l’una de l'altra. Són tombes col·lectives amb una llosa perforada d'accés a la cambra interior, que està dividida en dos nivells. De les dues navetes, la més ben conservada és la naveta oriental, de la qual es va restaurar la façana a finals dels anys seixanta del segle passat, quan també va ser objecte d'una excavació arqueològica en la qual es van descobrir els aixovars funeraris: objectes de ceràmica i penjolls de bronze, com una llàgrima bicònica i un fragment de torca. La naveta occidental es va excavar el 1977 i es van localitzar restes dels individus a la cambra superior, que daten de l'any 904 aC.Navetes de Rafal Rubí Les navetes de Rafal Rubí són dues tombes del mateix tipus que la naveta des Tudons, però de dimensions més petites i amb la particularitat d'estar molt a prop l’una de l'altra. Són tombes col·lectives amb una llosa perforada d'accés a la cambra interior, que està dividida en dos nivells. De les dues navetes, la més ben conservada és la naveta oriental, de la qual es va restaurar la façana a finals dels anys seixanta del segle passat, quan també va ser objecte d'una excavació arqueològica en la qual es van descobrir els aixovars funeraris: objectes de ceràmica i penjolls de bronze, com una llàgrima bicònica i un fragment de torca. La naveta occidental es va excavar el 1977 i es van localitzar restes dels individus a la cambra superior, que daten de l'any 904 aC.
Els objectes recuperats poden veure's exposats al Museu de Menorca.
Llegir +
 
Assentament d'època talaiòtica (1000-700 aC) que perdura fins a la romanització, on es localitzen fins a deu estructures monumentals. Inicialment s'havia identificat com a poblat, però amb els treballs d'excavació arqueològica van sorgir fins a tres recintes de taula, amb la qual cosa es considera més com un santuari o centre cerimonial que havia de correspondre a més d'una comunitat.So na Caçana Assentament d'època talaiòtica (1000-700 aC) que perdura fins a la romanització, on es localitzen fins a deu estructures monumentals. Inicialment s'havia identificat com a poblat, però amb els treballs d'excavació arqueològica van sorgir fins a tres recintes de taula, amb la qual cosa es considera més com un santuari o centre cerimonial que havia de correspondre a més d'una comunitat. Llegir +
 


 
Enllaços relacionats
Recomanacions
Events Culturals
Ruta dels artesans i industrials d'AlaiorDavid Russell en conciert" SA CARTA "Concert líric TUTTO VERDIMascles
Espectacle: "Novecento, el so italià al cinema"Visites guiades per Es MercadalS'ALBUFERA DES GRAU (visita guiada) en catalàMarili Machado: una voz, un mar de vidasLA MOLA PLATO - Certamen de Curtmetratges - Menorca 2015Vilallonga-PalatchiFira BritànicaMuchachito y sus compadresXI Ruta de Tapes a Es Castell3, 2, 1 IMPRO con IMPRO XOU en AKELARRE JAZZ DANCEDeep Purple Tribute"Els dimecres es dia de Brou"Gigi McFarlane en concertTAST SENSORIAL PRODUCTE LOCAL MENORCALa Bella HelenaConcert: Joana Pons amb ses guitarresSara Pi en concertAudició de guitarra espanyola"Quatre Passeigs per Maó"Concert de Marina RossellS'ALBUFERA DES GRAU (visita guiada) en catalàVisita guiada pel patrimoni històric d'Alaior (teatralitzada)Programació Nadal a Es CastellVISITA GUIADAOrquestra de cambra "Illa de Menorca"Vesprades d'Art des MercadalGospel GrooveBERENAR AMB EL PRIMER SOL - LA MOLA"Nits de música al carrer" 2015Elkano Browning CreamConcert d'EstiuConcert de Nadal"Els dimecres es dia de Brou"Taller: Les plantes medicinals. Per una bona salut física i emocionalConcert: Josu OkiñenaJornada per introduir els Segments Estratègics de Producte a MenorcaFira del Llibre en catalàConcert d'Any NouTeatre: Tres días de diciembreConcert de Rita BarberSilvia Pérez Cruz i Raül Fernandez MiróYacine & The Oriental Groove en concertVaca' Street ArtEl Estanque DoradoConcert de SarsuelaTaller documental: DOC- MÈDITConcert: Quintet FrontelaTaxiLes dunesConcert de "Moments a Cor""Aladín, Un musical genial" Concert d'estàndads amb Glacé Fira del Camp de MenorcaDurny Sweet en concertCurs: "EL clima del segle XXI"Trio Arrels"Interestelando, el polvo del camino para nunca morir" EspectacleConcert de la Banda de Música des MigjornProgramació de Nadal a Es Castell 2013/2014Què ens està passant?Fòrum de Turisme i GastronomiaExposició de pintura "Els Mars de Balears" Objectiu Menorca: Workshop de Fotografia de NaturaFestes de Cala en PorterVisites guiades per FornellsAlaireBinisoundExposició: "Eines i feines de Camp"Jornades Gastronòmiques a Es MercadalItinerari Monumental per CiutadellaFABRICANT MENORCACarmen Morente, bailaoraMostra de cuina menorquinaConcert de TxarangoProgramació Nadal a MaóFira Gastronòmica "GastroMô"Concert: RUT66Fira "Vi de la Terra""Nits al Port de Mo"Conferència Carles Capdevila: "Educació i Comunicació"Stabat Mater i Quintet de CordaObjectiu Menorca: Workshop de Fotografia de NaturaConcert: El pou de na PatarràConcert: Pink Floyd- Live ExperienceConcert: Arrels de Menorca"Vuelta y Vuelta" torna al PrincipalVíctor Ullate Ballet"Doce hombres sin piedad" Concert: "Un Nadal amb Música"Concert: Anthony WellingtonWhite night Party infantil i familiarII Fòrum Menorca- Fernando Savater"Menorca en el Plato"David Guapo al Teatre Principal de MaóProgramació de Nadal a Es Migjorn Gran 2013Ensemble MéridienEspectacle de Dansa únic - "PROYECTO XIII"CONCERT BARRY SARGENT - La MolaTrending Tronching, amb Leo Harlem i Sergio OlallaEls EnamoratsRed ArrowsCabosanroque- Cabo i Roque"Viaje a la Luna"- Circo Gran FeleOrquestra de cambra "Illa de Menorca"Mercat de Nit d'AlaiorBerto Romero en Sigue con nosotrosCruz y Raya+ Espectacle flamencTomeu Penya en concertLove Party 2013S'ALBUFERA DES GRAU (visita guiada) en castellàSortida amb caiac per la zona marina del parcHerodes, ReiCurs UIMIR: Disseny i elaboració de Webquest: una proposta per integrar les TIC a l'aula1è Concurs de POP-ROCk - Fetival Menorca 2014Concert: Pau Cardona, violoncel i Ulyana Popovych, piano"De Llevant a Ponent" - Maó"De Llevant a Ponent" - CiutadellaDolça Sodoma meva"El dia Més Curt"- La festa del curtmetratgeConcert: "De Camí a Betlem"Concert: Maria Camps i Pere ArguimbauMoon RiverVisita guiada pel patrimoni històric d'Alaior (teatralitzada)Sherlock Holmes y el cuadro mágicoProgramació de Nadal a Alaior 2013/2014Concert de NadalRUTA TURÍSTICA ALAIORVisites guiades per Maó"Orfeó-Chef" & "Sueño de una noche de verano"Festes de Cala en PorterConcert de Jazz ContemporaniS'ALBUFERA DES GRAU (visita guiada) en castellàJornades Gastronòmiques "de Peix"Sofia Ribeiro GroupCurs UIMIR: " La conservació de la biodiversistat"CenicientaProgramació de Nadal a Ferreries 2013/2014Fidewá + Dj Flowers ConcertSortida amb caiac per la zona marina del parcMàgia: IlusiónEl TrocaderoVisita guiada por S'Albufera des GrauExposició de Pintura: A. López NavarroPresentació històrica Ruta Cultural Recital poètic en homenatge a Àngel Ruiz i Pablo"Els divendres menú de quaresme!"Curs: Aprèn a guiar Rutes esnórquelCarlos Latre ShowMaó+ FlorsCelebració del Dia d'Andalusia 2015Programació Nadal a FerreriesConcert latin-jazz i soulThe Billy Young Band- AC/DC TributeVisites guiades a l'illa de Llatzaret 2013II Fòrum Menorca- Mario AlonsoCarmenJornades Gastronòmiques del "Peix de Menorca"Matthew McDaid en concertConquesta de MenorcaObjectiu Menorca: Workshop de Fotografia de NaturaMercat de nit artesà- AlaiorMoMo- Tribut a QueenLa mar en caiacTapes x MenorcaVandalisAbonament 6€Fusió de Música i Pintura IIMotorbreath- Tributo a MetálicaConcert de la Banda de Música des Migjorn GranExposició: "Menorca Contemporània"Shanti & Joan Mesquida Big Band: Night and dayIX Fira del Llibre en CatalàExposició:"L'Art comença amb els teus ulls"The GagfatherLa núvia d’AlgendarSmooth SoulJoan Mesquida Jazz QuartetRecital Líric a benefici de la Fundació Vicente FerrerAlbert Pla & Diego CortésConferència a càrrec de Ramon GenerTapes x MenorcaMaó MediavalMostra de Cuina MenorquinaSiniestro TotalTapas x MenorcaReceptes per dies de festa, amb producte local.Curs UIMIR: Empresa turítica i contractació: una visió pràcticaConcert POPCuina en directe: "Peix de Menorca"Dia Mundial de la TapaConcert de gospel amb: Moments a CorLove of Lesbian en concertROSANA- Gira 8 LunasVisites comentades al Centre Artesanal de MenorcaJornades Gastronòmiques “Menú Km 0?"Nits Màgiques" a Es CastellVISITA TEATRALITZADA + DEGUSTACIÓ CASC ANTIC D'ALAIORConcert: "Veus líriques de Menorca"Miguel Poveda, cantautorTapes x Menorca "L'alegria que passa" & "Lord of the flies""Domini Públic"- Roger Benat/FFFParty Love a Sant ClimentMonòlog: Sara EscuderoFira d'Abril a Es CastellExposició: "Joan Miró: La luz de la noche""Opera Armónica al estilo Italiano"Concert de Jaume Tugores TrioConcert: Lluis SintesXXV Escola de Salut Pública de MenorcaConcert: Dues PedresConcert de Ramon CollVisita guiada a s’Albufera des GrauSanti Millán Live!Concert: Dulce PontesVisites a Llatzeret 2020Jornades Gastronòmiques als restaurants des Mercadal i FornellsConcert: Margalida MollWorkshop Think differentDivinas presenta ParadísCor de l'Orfeó MaonèsThe Mimmisikous BandM-SONA FestivalRUTA BUGGIAgustín "El Casta""Quatre Passeigs per Maó"Carmen MorenteDe Verden CuandoJornades La digitalització en el turismeMostra de cuina menorquinaViejóvenesTaller: Ocells de tardorConcert: Nicola Benedetti, violíLa plaza del Diamante con LolitaCelebració X Aniversari Art en MovimentEdgar Alemany i Adrià Plana, improvització poètic-jazzísticaEspectacle: "Sa Xaranga des Xubec"Concert Orquestra Simpfònica de les Illes BalearsConcert de Joana Pons i ses guiterresCarlos Mena i Susana García de SalazarVII "TROBADA BALEAR DE VEHICULOS ANTIGUOS"Pedra Viva 2015- Festival d'estiu a LithicaProgramació de Nadal a Sant Lluis 2013/2014Broadway Festival Alaior 2013Pels PèlsOlivia y EugenioDimarts as MigjornDia Mundial de la TapaConcert líricS'ALBUFERA DES GRAU (visita guiada) en catalàProgramació Nadal a Es MigjornRecital d’òpera i sarsuela"Menorca en el plato"VISITES POSTA DE SOL + NOCTURNA - LA MOLAEspectacle Eqüestre Somni de Menorca TalaiòticaCosmètica natural artesanaPascuala Ilabaca y Fauna en concertBodas de SangreRuta Francesc d'Albarnca 2014"Diada del poble de Menorca"“Història d’un Soldat” d’Igor StravinskyConcert: "Trio Barroc""Ilusión"II Jornades Gastronòmiques de l'Anyell de llet de MenorcaJornada de Portes Obertes al Fort de Marlborough"Música Oberta": Concert de la soprano Belén Roig i el pianista Husan ParkTaller documental: DOC- MÈDITII Fira dels Stocks a ES CASTELLFira d'Artesenia Ferreries3er Trobada de Circ SocialLlatzeret a les teves mans. Aniversari del Llatzeret. No t'ho perdis!El pou de na PatarràRepresentació històrica Ruta Cultural - Menorca BritánicaConcert Líric- Alaior 2013AmantesCONCERT "TRAGINADA A LA MOLA" - CANCEL·LATLa mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauProgramació de Nadal a Es Mercadal i FornellsCantam nadales amb Cap PelaMusica Reservata de Barcelona i Juan de la RubiaThe Billy Young Band- AC&DC TributeConcert de Cap d'AnyConcert de PrimaveraEl superbarber de SevillaUn món de sonsNits de Música al carrerProgramació Nadal a AlaiorLa IAIA en concertVisita Fort MarlboroughDansa: "Para raptar abarzos"Jam Session con Viat Jam - AKELARRE JAZZ DANCEConvert: Kiev PortellCurs UIMIR: El turisme arqueològic, un nínxol de turisme especialitzat a la MediterràniaFlamenc amb Dani Morón, Alejandro de Jerez, Jeranys Pérez i Víctor MéndezGran Migjornale"Quatre Passeigs per Maó"Recital de Joana Pons i Ses GuiterresII Fòrum Menorca- Toni Nadal13è Mercat de Nit ArtesàNits de Música al CarrerRepresentació històrica Ruta CulturalConcert: Rita BarberCafé Soul QuartetHécubaUIMIR: "Emprenedoria innovadora, microempresa i ocupabilitat en xarxa"II Ruta Mô de "tapas"ABBEY ROAD - THE BEATLES SHOWOlga Román- Concert als Jardines de Sant PatriciPatricia Kraus al Teatre Principal de MaóConcert conjunt Coral Espígol i Cor de l'Orfeó MaonèsVeus per Sant Joan del VergersSouvenir Orquestra- Pepino PascualS'ALBUFERA DES GRAU (visita guiada) en castellàDia Internacional del TurismeU2 ExperienceCafe ConcertOpera: La TraviataVisites guiades per CiutadellaMercat de nit - FerreriesMÈDIT, Festival de Cinema Mediterrani de MenorcaJosé Domingo en concertConcert: "Un Nadal clàssic"Nits al PortConcert d'OrgueNostàlgic Cafè Teatre Saló Nit de Sant AntoniCris Juanico en ConcertLa Vie, L'amour, un vespre amb Edith PiafAudició de guitarra espanyolaRosario Flores en concertFòrum ONLINERS- MenorcaConcert: El Bel Canto de Mariola Cantarero i Simón OrfilaRecital de la cantautora Olga RománExposició "Almon s'està com aquí. Menorca i el turisme 1911-2017"Dia Internacional MuseusKiko VenenoTremendamenteThe Royal Russell School Chamber Choir en concertNON STOP GospelLUZ CASAL en concertSergio Dalma torna al PrincipalDon Juan TenorioConcert de Lluna Plena a Torre d'en GalmésAndrea Motis & Joan Chamorro GroupMercat de Nit a Ferreries"Vino y Besos a crédito"Taller Cinematogràfic - RESOLEM - la MolaDia de les Illes Balears 2015Exposició sobre els ciutadans europeusPablo Alborán en conertForo Menorca Illa del ReiConcert: "Trio Barroc"Programa de Nadal a Maó 2013/2014Mèdit 6- Festival de Cinema Mediterrani de MenorcaMarinaDon Juan TenorioDavid Bisbal en concert"Quatre Passeigs per Maó"Fosquets d'estiu a la Pedrera dels Tarongers"Els dimecres es dia de Brou"La mar en caiac (Addaia). Parc natural de s'Albufera des GrauEl TrencanousMenorkidsXXVI Escola de Salut Pública de MenorcaFira de la cervesa artesana de MenorcaI Jornades Gastronòmiques de carn de be de MenorcaDia Internacional del TurismeVISITES TEATRALITZADES - LA MOLAHeidiQuartet GerhardOrquestra de cambra Illa de Menorca (OCIM)Visistes a Llatzeret 2015MIRA EL CEL I ESCOLTA... L'ALÈ D'UN POBLELibro de la Selva, el musicalDia Internacional del TurismeXVIII Fira Cavalls de Raça MenorquinaDia Mundial de la Dansa"Dimarts as Migjorn"PNA 2012 + C'M = Artesania Contemporània
Més...
Menorca Cultural
 
 
EL TEMPS A MENORCA
VÍDEOS DE MENORCA
EL TEMPS A MENORCA
SEGUEIX-NOS A