parlant de
Informació sobre Menorca
explorar
Coses a veure i fer
informació
Dades de interés
Buscar
Catalan
 
Español Ingles Alemán Frances Italiano
  Menorca Talayótica - Candidata Patrimonio Mundial
Bienvenidos
Menorca Cultural
Web oficial de turisme de Menorca
 
Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter

Ruta Talaiòtica

Els primers vestigis de presència humana daten del 2100 aC. Des d’aleshores fins a l'arribada dels romans el 123 aC, la prehistòria insular discorre per diferents fases. Un dels edificis més emblemàtics i exclusius de Menorca són les navetes, construccions funeràries col·lectives, de fins a cent individus inhumats al costat dels seus aixovars, com en la des Tudons (Ciutadella) amb restes que daten, sobretot, del segle IX aC. Entre el 1000 i el 700 aC es van construir els talaiots, torres troncocòniques de pedres en sec. La seva funció principal era el domini visual del territori circumdant, a més de fomentar la cohesió social de la comunitat que vivia al seu voltant. En aquesta època, denominada talaiòtica, es van excavar coves funeràries en penya-segats de cales i barrancs com el de Calescoves (Alaior). Les més antigues tenen la planta circular o ovalada de petites dimensions i es troben en llocs elevats de difícil accés. A partir del 650 aC s'inicia l’època posttalaiòtica. Es construeix l'edifici més original i exclusiu de Menorca: els santuaris de taula. Són recintes de planta de ferradura i façana còncava. S’hi practicaven rituals relacionats amb la fecunditat de la terra i de les persones, s’hi realitzava el sacrifici d'animals domèstics, libacions amb vi i el trencament simbòlic d'àmfores.
La presència del foc com a element ritual i simbòlic es repeteix en aquests monuments. En els poblats es van construir les cases circulars. Tenien aproximadament 75-79 m2. La més monumental coneguda és el Cercle Cartailhac del segle II aC al poblat de Torre d'en Galmés (Alaior). Aquí cuinaven, teixien, elaboraven formatge, molien, etc. Constaven de pati central, habitacions amb portes de tancament, llar i rebost. Es construïen amb grans pedres i amb una coberta de troncs de fusta, terra i pedres petites. L'edifici annex a les cases en un dels seus laterals es coneix com la sala hipòstila, ja que té una coberta de grans lloses de pedres que s'entrecreuen entre si suportades per columnes. La seva funció era la de magatzem.
Els illencs fabricaven les seves ceràmiques a mà amb forns rudimentaris, també fabricaven eines o instruments de bronze, no feien servir la moneda per als seus intercanvis comercials, no van deixar cap mostra gràfica ni pictòrica, i no apreciaven ni l'or ni la plata, ja que els seus objectes més valuosos són de bronze i de ferro. Van tenir importants contactes comercials amb Europa central en l'època més antiga i després amb les ciutats comercials del Mediterrani.


La naveta des Tudons és el monument funerari més conegut de Menorca i es tracta d'un tipus de tomba que només es troba a l’illa. Està construït amb tècnica ciclòpea, és a dir, amb pedres de dimensions mitjanes encaixades en sec, sense l'ajuda de morter. Durant les excavacions arqueològiques efectuades la dècada dels anys seixanta del segle passat, amb la participació de l'arqueòloga menorquina Maria Lluïsa Serra, es van trobar els esquelets desordenats de cent individus de tots dos sexes i de totes les edats, gran part dels quals daten del segle IX aC.Naveta des Tudons La naveta des Tudons és el monument funerari més conegut de Menorca i es tracta d'un tipus de tomba que només es troba a l’illa. Està construït amb tècnica ciclòpea, és a dir, amb pedres de dimensions mitjanes encaixades en sec, sense l'ajuda de morter. Durant les excavacions arqueològiques efectuades la dècada dels anys seixanta del segle passat, amb la participació de l'arqueòloga menorquina Maria Lluïsa Serra, es van trobar els esquelets desordenats de cent individus de tots dos sexes i de totes les edats, gran part dels quals daten del segle IX aC.
Detall dels forats que amb el pas del temps s'han format a la coberta de la naveta,
construïda amb lloses planes.
Interior de la naveta. S'aprecia que es divideix en dos nivells separats per lloses.
Vista de la cambra superior de la naveta, on s'aprecien els diferents tipus de pedra emprats per a la seva construcció: més petites i regulars per a les parets, i grans lloses planes per a la coberta i el terra del primer pis.
Vista de la porta d'entrada des de l'interior de la cambra inferior. Es poden apreciar les lloses que separen els dos pisos.
Alguns objectes de l'aixovar funerari trobats a la naveta durant l'excavació arqueològica estan exposats al Museu de Menorca, a Maó.
Llegir +
 
Necròpolis prehistòrica molt emblemàtica i espectacular, tant per l'entorn natural on se situa com per la gran quantitat de tombes que presenta. Es tracta d'un conjunt de cavitats excavades en la roca de les parets dels barrancs i de la costa (unes noranta aproximadament), que les comunitats van utilitzar per enterrar els seus morts. S'han constatat diversos tipus de coves. Aquesta necròpolis es va utilitzar durant gairebé uns mil anys, entre el segle XI aC i fins ben entrat el procés de romanització.Necròpolis de Calescoves Necròpolis prehistòrica molt emblemàtica i espectacular, tant per l'entorn natural on se situa com per la gran quantitat de tombes que presenta. Es tracta d'un conjunt de cavitats excavades en la roca de les parets dels barrancs i de la costa (unes noranta aproximadament), que les comunitats van utilitzar per enterrar els seus morts. S'han constatat diversos tipus de coves. Aquesta necròpolis es va utilitzar durant gairebé uns mil anys, entre el segle XI aC i fins ben entrat el procés de romanització. Llegir +
 
El poblat de Trepucó és un dels més grans de l’illa, ja que s'estén en una àrea d'uns 49.240 m2. Actualment només es conserva una petita part de l'assentament: els dos talaiots, que són els edificis més antics (1000-700 aC), i la resta —alguns llenços de la muralla, dues torres quadrades en el mur oest, el recinte de taula i algunes restes d'habitatges— que és de l'època posttalaiòtica (650-123 aC).Poblat talaiòtic de Trepucó El poblat de Trepucó és un dels més grans de l’illa, ja que s'estén en una àrea d'uns 49.240 m2. Actualment només es conserva una petita part de l'assentament: els dos talaiots, que són els edificis més antics (1000-700 aC), i la resta —alguns llenços de la muralla, dues torres quadrades en el mur oest, el recinte de taula i algunes restes d'habitatges— que és de l'època posttalaiòtica (650-123 aC).
El recinte de taula és un dels més monumentals de l’illa, malgrat haver estat objecte d'una intervenció de consolidació que avui dia es considera poc afortunada. Es tracta d'un dels jaciments que va ser excavat cap a l'any 1930, per Margaret Murray, arqueòloga britànica pionera en la investigació científica de la prehistòria de Menorca.
Les cases són perfectament visibles en la part oest del poblat gràcies a les excavacions que es van realitzar fa uns anys. Es tracta de cases polilobulars amb un pati central i diverses habitacions perifèriques. Al poblat es diferencien, per tant, una zona comunitària (entre el talaiot gran i la taula) i una d'espais domèstics.
Llegir +
 
Museu de caràcter municipal que depen de l’Ajuntament de Ciutadella. Es tracta d’un museu de tipus generalista, que diposa d’una àmplia col·lecció d’elements etnològics, així com un important fons de caràcter arqueològic. Entre aquest darrer destaquen les col·leccions de materials recuperats de la Cova des Mussol i la Cova des Càrritx.Museu Municipal de Ciutadella Museu de caràcter municipal que depen de l’Ajuntament de Ciutadella. Es tracta d’un museu de tipus generalista, que diposa d’una àmplia col·lecció d’elements etnològics, així com un important fons de caràcter arqueològic. Entre aquest darrer destaquen les col·leccions de materials recuperats de la Cova des Mussol i la Cova des Càrritx.
Fins el 2018, la seva seu es trobava a l’edifici històric del Bastió de sa Font, però des del 2019, la part visitable s’ha traslladat a Can Saura (carrer del Santissim núm. 2). Una antiga casa nobiliària construÏda entre finals del XVII i el segle XVIII propietat de l’Ajuntament.
Llegir +
 
Torre d’en Galmés és el poblat més gran de Menorca amb una extensió de 66.240 m2. La seva situació, a la part alta d'un pujol, el fa extremadament adequat per mantenir el control territorial de bona part de la costa sud de l’illa. Cronològicament va perdurar des del període navetiforme (1700-1400 aC), del qual es conserva un hipogeu prop de la zona de recollida d'aigua, fins a l'època romana tardana, encara que també s'han trobat restes de l'època islàmica (segle XII dC).Poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés Torre d’en Galmés és el poblat més gran de Menorca amb una extensió de 66.240 m2. La seva situació, a la part alta d'un pujol, el fa extremadament adequat per mantenir el control territorial de bona part de la costa sud de l’illa. Cronològicament va perdurar des del període navetiforme (1700-1400 aC), del qual es conserva un hipogeu prop de la zona de recollida d'aigua, fins a l'època romana tardana, encara que també s'han trobat restes de l'època islàmica (segle XII dC). Llegir +
 
Torretrencada és un poblat talaiòtic (1000-700 aC) que perdura fins a la conquesta romana l’any 123 aC, del qual es conserven diferents monuments: el talaiot, algunes coves artificials funeràries excavades en el subsòl rocós i unes sepultures excavades en la roca, probablement de l'època medieval alta. La taula és una de les més belles de l’illa, amb una columna de reforç a la part posterior, però del mur que l'envoltava, només se’n conserva un tram sota la paret seca moderna. Es tracta d'un recinte de l'època posttalaiòtica (650-123 aC) destinat a la celebració dels rituals de la comunitat.Poblat talaiòtic de Torretrencada Torretrencada és un poblat talaiòtic (1000-700 aC) que perdura fins a la conquesta romana l’any 123 aC, del qual es conserven diferents monuments: el talaiot, algunes coves artificials funeràries excavades en el subsòl rocós i unes sepultures excavades en la roca, probablement de l'època medieval alta. La taula és una de les més belles de l’illa, amb una columna de reforç a la part posterior, però del mur que l'envoltava, només se’n conserva un tram sota la paret seca moderna. Es tracta d'un recinte de l'època posttalaiòtica (650-123 aC) destinat a la celebració dels rituals de la comunitat. Llegir +
 
Talatí de Dalt és un dels poblats prehistòrics més notables de l’illa. Conserva diferents monuments: un talaiot de planta el·líptica i perfil troncocònic, el recinte de taula, un sector d'habitatges o cases i algunes coves.Poblat talaiòtic de Talatí de Dalt Talatí de Dalt és un dels poblats prehistòrics més notables de l’illa. Conserva diferents monuments: un talaiot de planta el·líptica i perfil troncocònic, el recinte de taula, un sector d'habitatges o cases i algunes coves.
El recinte de taula de Talatí de Dalt és un dels més monumentals i bells de Menorca i té una configuració especial, ja que una columna i el seu capitell es recolzen sobre el lateral de la T central, probablement perquè van caure accidentalment. Els anys seixanta del segle passat es va efectuar una excavació arqueològica que va documentar els elements característics del ritual que se celebrava en aquests recintes en el període posttalaiòtic (650-123 aC): foguera, restes òssies de xais i cabrits de poca edat, així com àmfores per al vi.
Llegir +
 
Les navetes de Rafal Rubí són dues tombes del mateix tipus que la naveta des Tudons, però de dimensions més petites i amb la particularitat d'estar molt a prop l’una de l'altra. Són tombes col·lectives amb una llosa perforada d'accés a la cambra interior, que està dividida en dos nivells. De les dues navetes, la més ben conservada és la naveta oriental, de la qual es va restaurar la façana a finals dels anys seixanta del segle passat, quan també va ser objecte d'una excavació arqueològica en la qual es van descobrir els aixovars funeraris: objectes de ceràmica i penjolls de bronze, com una llàgrima bicònica i un fragment de torca. La naveta occidental es va excavar el 1977 i es van localitzar restes dels individus a la cambra superior, que daten de l'any 904 aC.Navetes de Rafal Rubí Les navetes de Rafal Rubí són dues tombes del mateix tipus que la naveta des Tudons, però de dimensions més petites i amb la particularitat d'estar molt a prop l’una de l'altra. Són tombes col·lectives amb una llosa perforada d'accés a la cambra interior, que està dividida en dos nivells. De les dues navetes, la més ben conservada és la naveta oriental, de la qual es va restaurar la façana a finals dels anys seixanta del segle passat, quan també va ser objecte d'una excavació arqueològica en la qual es van descobrir els aixovars funeraris: objectes de ceràmica i penjolls de bronze, com una llàgrima bicònica i un fragment de torca. La naveta occidental es va excavar el 1977 i es van localitzar restes dels individus a la cambra superior, que daten de l'any 904 aC.
Els objectes recuperats poden veure's exposats al Museu de Menorca.
Llegir +
 
Torrellafuda és un poblat talaiòtic (1000-700 aC ) de gran bellesa paisatgística, ja que es troba al costat d'àmplies zones de pastura i sota un petit alzinar, que li dóna una atmosfera especial. La visita consisteix en un agradable passeig en el qual es poden contemplar diferents monuments.Poblat talaiòtic de Torrellafuda Torrellafuda és un poblat talaiòtic (1000-700 aC ) de gran bellesa paisatgística, ja que es troba al costat d'àmplies zones de pastura i sota un petit alzinar, que li dóna una atmosfera especial. La visita consisteix en un agradable passeig en el qual es poden contemplar diferents monuments. Llegir +
 


 
Enllaços relacionats
Recomanacions
Events Culturals
Concert: Pink Floyd- Live ExperienceVesprades d'Art des Mercadal Fira del Camp de MenorcaVisites guiades a l'illa de Llatzaret 2013Amantes
"Música Oberta": Concert de la soprano Belén Roig i el pianista Husan Park"Domini Públic"- Roger Benat/FFFDon Juan TenorioExposició de pintura "Els Mars de Balears" Concert de Jaume Tugores TrioConcert: "De Camí a Betlem"Recital Líric a benefici de la Fundació Vicente FerrerConcert conjunt Coral Espígol i Cor de l'Orfeó MaonèsProgramació Nadal a Es Migjorn"Doce hombres sin piedad"Concert de Ramon CollVisites comentades al Centre Artesanal de MenorcaS'Albufera des Grau. Visita guiadaFira d'Abril a Es CastellDia Mundial de la DansaII Fira dels Stocks a ES CASTELLMercat de Nit d'AlaiorOrquestra de cambra "Illa de Menorca""De Llevant a Ponent" - Ciutadella"Vuelta y Vuelta" torna al PrincipalDansa: "Para raptar abarzos"Programació de Nadal a Sant Lluis 2013/2014"Els dimecres es dia de Brou"Sergio Dalma torna al PrincipalProgramació Nadal a AlaiorAlbert Pla & Diego CortésItinerari Monumental per CiutadellaCor de l'Orfeó MaonèsConcert de SarsuelaOpera: La TraviataObjectiu Menorca: Workshop de Fotografia de NaturaLa Vie, L'amour, un vespre amb Edith PiafJornades Gastronòmiques als restaurants des Mercadal i FornellsCabosanroque- Cabo i RoqueTapas x MenorcaIX Fira del Llibre en CatalàExposició:"L'Art comença amb els teus ulls"Audició de guitarra espanyolaConcert de gospel amb: Moments a CorII Fòrum Menorca- Fernando SavaterM-SONA FestivalJornada per introduir els Segments Estratègics de Producte a MenorcaTaller: Les plantes medicinals. Per una bona salut física i emocionalWhite night Party infantil i familiarCelebració X Aniversari Art en MovimentRepresentació històrica Ruta Cultural - Menorca BritánicaDe Verden CuandoConcert: Dues PedresVisita guiada pel patrimoni històric d'Alaior (teatralitzada)MIRA EL CEL I ESCOLTA... L'ALÈ D'UN POBLEViejóvenesMusica Reservata de Barcelona i Juan de la RubiaFira "Vi de la Terra"LA MOLA PLATO - Certamen de Curtmetratges - Menorca 2015AlaireBodas de SangreMatthew McDaid en concertS'Albufera des Grau. Visita GuiadaConcert de PrimaveraDia Internacional del TurismePresentació històrica Ruta Cultural Shanti & Joan Mesquida Big Band: Night and dayConcert de Cap d'AnyFòrum de Turisme i GastronomiaRed ArrowsXXVI Escola de Salut Pública de MenorcaTrio ArrelsConcert: Dulce PontesConcert de Marina RossellConcert de TxarangoEspectacle Eqüestre Somni de Menorca TalaiòticaCafé Soul QuartetXI Ruta de Tapes a Es Castell"Aladín, Un musical genial" Maó MediavalConcert d'EstiuPatricia Kraus al Teatre Principal de MaóThe Mimmisikous BandBERENAR AMB EL PRIMER SOL - LA MOLAJornades Gastronòmiques “Menú Km 0?UIMIR: "Emprenedoria innovadora, microempresa i ocupabilitat en xarxa"Programació de Nadal a Es Castell 2013/2014The Billy Young Band- AC/DC TributeBroadway Festival Alaior 2013Dia Mundial de la TapaRuta Francesc d'Albarnca 2014Vaca' Street ArtVISITA GUIADAVisita guiada pel patrimoni històric d'Alaior (teatralitzada)La mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauLa mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauTapes x MenorcaYacine & The Oriental Groove en concertParty Love a Sant ClimentS'Albufera des Grau. Visita guiadaCurs: "EL clima del segle XXI"Carmen MorenteEspectacle: "Sa Xaranga des Xubec"S'Albufera des Grau. Visita guiadaEls EnamoratsEl TrocaderoReceptes per dies de festa, amb producte local.Programació de Nadal a Es Mercadal i FornellsVisita Fort MarlboroughObjectiu Menorca: Workshop de Fotografia de NaturaKiko VenenoQuartet Gerhard"Quatre Passeigs per Maó"Nit de Sant AntoniLa núvia d’AlgendarConcert: Quintet FrontelaEspectacle de Dansa únic - "PROYECTO XIII"Concert de "Moments a Cor"CenicientaLa Bella Helena"Els dimecres es dia de Brou"Curs UIMIR: Disseny i elaboració de Webquest: una proposta per integrar les TIC a l'aula"Quatre Passeigs per Maó"3, 2, 1 IMPRO con IMPRO XOU en AKELARRE JAZZ DANCEFosquets d'estiu a la Pedrera dels TarongersII Fòrum Menorca- Toni NadalVíctor Ullate BalletPNA 2012 + C'M = Artesania ContemporàniaDia Internacional MuseusEl pou de na PatarràProgramació de Nadal a Ferreries 2013/2014Festes de Cala en PorterTaxi"Interestelando, el polvo del camino para nunca morir" EspectacleMàgia: IlusiónEdgar Alemany i Adrià Plana, improvització poètic-jazzísticaAbonament 6€Sofia Ribeiro GroupGospel GrooveProgramació de Nadal a Es Migjorn Gran 2013Olga Román- Concert als Jardines de Sant PatriciJoan Mesquida Jazz QuartetConferència Carles Capdevila: "Educació i Comunicació"Tapes x MenorcaDia Internacional del TurismeVisita guiada por S'Albufera des GrauConcert líricEl Estanque Dorado"Ilusión"S'Albufera des Grau. Visita guiadaLa mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauThe GagfatherRUTA BUGGIMercat de Nit a FerreriesJornada de Portes Obertes al Fort de MarlboroughThe Billy Young Band- AC&DC TributeProgramació de Nadal a Alaior 2013/2014Visita guiada pel patrimoni històric d'Alaior (teatralitzada)Divinas presenta Paradís"Nits de música al carrer" 2015Exposició de Pintura: A. López NavarroMostra de Cuina MenorquinaConcert de Jazz ContemporaniNits al PortCurs UIMIR: El turisme arqueològic, un nínxol de turisme especialitzat a la MediterràniaXVIII Fira Cavalls de Raça MenorquinaFlamenc amb Dani Morón, Alejandro de Jerez, Jeranys Pérez i Víctor MéndezDimarts as MigjornConcert de la Banda de Música des Migjorn GranEspectacle: "Novecento, el so italià al cinema" "L'alegria que passa" & "Lord of the flies"Programació Nadal a FerreriesConcert: "Un Nadal clàssic""El dia Més Curt"- La festa del curtmetratgeSara Pi en concertVisita guiada a s’Albufera des GrauEl Trencanous"Els divendres menú de quaresme!"Teatre: Tres días de diciembreAgustín "El Casta"Exposició: "Eines i feines de Camp"Love Party 2013Convert: Kiev PortellMarinaRosario Flores en concertRuta dels artesans i industrials d'AlaiorRUTA TURÍSTICA ALAIORQuè ens està passant?Concert: Joana Pons amb ses guitarresFestes de Cala en PorterGran MigjornaleConcert: "Trio Barroc"Concert: Maria Camps i Pere Arguimbau"Opera Armónica al estilo Italiano"Concert líric TUTTO VERDICarlos Latre ShowConcert d'estàndads amb GlacéMoMo- Tribut a QueenMasclesCONCERT "TRAGINADA A LA MOLA" - CANCEL·LATVisites a Llatzeret 2019David Russell en conciertAndrea Motis & Joan Chamorro GroupII Fòrum Menorca- Mario AlonsoSilvia Pérez Cruz i Raül Fernandez MiróDeep Purple TributeDavid Guapo al Teatre Principal de MaóJornades Gastronòmiques "de Peix""Els dimecres es dia de Brou"Programació Nadal a Es CastellCosmètica natural artesanaDavid Bisbal en concertTremendamenteLa IAIA en concertMotorbreath- Tributo a MetálicaConcert: El pou de na PatarràCurs UIMIR: " La conservació de la biodiversistat"José Domingo en concertMiguel Poveda, cantautorStabat Mater i Quintet de CordaBinisoundThe Royal Russell School Chamber Choir en concertCuina en directe: "Peix de Menorca"Jam Session con Viat Jam - AKELARRE JAZZ DANCERecital de Joana Pons i Ses GuiterresLove of Lesbian en concertROSANA- Gira 8 LunasJornades Gastronòmiques del "Peix de Menorca"VandalisExposició: "Menorca Contemporània"Concert latin-jazz i soulJornades Gastronòmiques a Es MercadalRepresentació històrica Ruta CulturalConcert POPConcert de NadalCafe ConcertOlivia y EugenioVisites guiades per FornellsConcert de la Banda de Música des MigjornFira del Llibre en catalàFòrum ONLINERS- MenorcaCris Juanico en ConcertMonòlog: Sara EscuderoForo Menorca Illa del ReiNits de Música al carrerLa mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauS'Albufera des Grau. Visita guiadaPels PèlsLa mar en caiacCarmenLes dunesConcert: "Trio Barroc"S'Albufera des Grau. Visita guiadaVisites guiades per CiutadellaTapes x MenorcaLUZ CASAL en concertTaller Cinematogràfic - RESOLEM - la MolaPedra Viva 2015- Festival d'estiu a LithicaNits de Música al CarrerSherlock Holmes y el cuadro mágico"Diada del poble de Menorca"II Jornades Gastronòmiques de l'Anyell de llet de MenorcaSanti Millán Live!Recital poètic en homenatge a Àngel Ruiz i PabloUn món de sonsVII "TROBADA BALEAR DE VEHICULOS ANTIGUOS"Taller: Ocells de tardorVisites guiades per Es MercadalCurs UIMIR: Empresa turítica i contractació: una visió pràcticaObjectiu Menorca: Workshop de Fotografia de NaturaConcert: Lluis SintesMèdit 6- Festival de Cinema Mediterrani de MenorcaVilallonga-PalatchiRecital d’òpera i sarsuela"Dimarts as Migjorn"Programació Nadal a Maó1è Concurs de POP-ROCk - Fetival Menorca 2014Concert Líric- Alaior 2013VISITES TEATRALITZADES - LA MOLAMostra de cuina menorquinaDia de les Illes Balears 2015Concert de Rita BarberPascuala Ilabaca y Fauna en concertExposició sobre els ciutadans europeus"Vino y Besos a crédito"Concert: Josu OkiñenaOrquestra de cambra "Illa de Menorca"VISITES POSTA DE SOL + NOCTURNA - LA MOLA"Viaje a la Luna"- Circo Gran FeleExposició: "Joan Miró: La luz de la noche"Gigi McFarlane en concert"Menorca en el Plato"Cantam nadales amb Cap PelaPrograma de Nadal a Maó 2013/2014Herodes, ReiLa mar en caiac (Addaia). Parc natural de s'Albufera des GrauEl superbarber de SevillaFusió de Música i Pintura IISouvenir Orquestra- Pepino PascualConcert de Joana Pons i ses guiterresOrquestra de cambra Illa de Menorca (OCIM)Concert de NadalCarmen Morente, bailaoraConcert: Rita BarberFABRICANT MENORCAHeidiDurny Sweet en concertConcert Orquestra Simpfònica de les Illes BalearsExposició "Almon s'està com aquí. Menorca i el turisme 1911-2017"Sortida amb caiac per la zona marina del parc"Nits al Port de Mo"Dolça Sodoma mevaConcert: RUT66Concert: Nicola Benedetti, violí"De Llevant a Ponent" - MaóS'Albufera des Grau. Visita GuiadaMenorkidsConcert: Margalida Moll3er Trobada de Circ Social"Orfeó-Chef" & "Sueño de una noche de verano"Concert: El Bel Canto de Mariola Cantarero i Simón OrfilaDon Juan TenorioConcert d'OrgueSmooth SoulMarili Machado: una voz, un mar de vidasVisistes a Llatzeret 2015MÈDIT, Festival de Cinema Mediterrani de MenorcaConferència a càrrec de Ramon GenerConcert d'Any NouNON STOP GospelLa mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauII Ruta Mô de "tapas"HécubaABBEY ROAD - THE BEATLES SHOWJornades La digitalització en el turismeCelebració del Dia d'Andalusia 2015Fira BritànicaFira Gastronòmica "GastroMô""Quatre Passeigs per Maó"Pablo Alborán en conertLa plaza del Diamante con LolitaMercat de nit artesà- AlaiorLibro de la Selva, el musicalTomeu Penya en concertCONCERT BARRY SARGENT - La MolaS'Albufera des Grau. Visita guiadaMercat de nit - FerreriesMaó+ FlorsCurs: Aprèn a guiar Rutes esnórquelFidewá + Dj Flowers ConcertMostra de cuina menorquinaLlatzeret a les teves mans. Aniversari del Llatzeret. No t'ho perdis!Veus per Sant Joan del VergersMuchachito y sus compadresTaller documental: DOC- MÈDITDia Internacional del TurismeFira de la cervesa artesana de MenorcaU2 Experience Concert: "Un Nadal amb Música"Fira d'Artesenia Ferreries"Nits Màgiques" a Es CastellConcert: Anthony WellingtonRecital de la cantautora Olga RománVisites guiades per Maó"Menorca en el plato"" SA CARTA "Nostàlgic Cafè Teatre Saló Cruz y Raya+ Espectacle flamencS'Albufera des Grau. Visita GuiadaElkano Browning CreamAudició de guitarra espanyola"Quatre Passeigs per Maó"Concert: Arrels de MenorcaBerto Romero en Sigue con nosotrosTrending Tronching, amb Leo Harlem i Sergio OlallaSiniestro TotalConcert: "Veus líriques de Menorca"Conquesta de MenorcaTaller documental: DOC- MÈDITConcert: Pau Cardona, violoncel i Ulyana Popovych, pianoConcert de Lluna Plena a Torre d'en GalmésMoon RiverS'Albufera des Grau. Visita guiadaXXV Escola de Salut Pública de Menorca13è Mercat de Nit ArtesàCarlos Mena i Susana García de SalazarI Jornades Gastronòmiques de carn de be de MenorcaSortida amb caiac per la zona marina del parcDia Mundial de la Tapa“Història d’un Soldat” d’Igor StravinskyEnsemble Méridien
Més...
Menorca Cultural
 
 
EL TEMPS A MENORCA
VÍDEOS DE MENORCA
EL TEMPS A MENORCA
SEGUEIX-NOS A