parlant de
Informació sobre Menorca
explorar
Coses a veure i fer
informació
Dades de interés
Buscar
Catalan
 
Español Ingles Alemán Frances Italiano
  Menorca Talayótica - Candidata Patrimonio Mundial
Bienvenidos
Menorca Cultural
Web oficial de turisme de Menorca
 
Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter

Ruta Talaiòtica

Els primers vestigis de presència humana daten del 2100 aC. Des d’aleshores fins a l'arribada dels romans el 123 aC, la prehistòria insular discorre per diferents fases. Un dels edificis més emblemàtics i exclusius de Menorca són les navetes, construccions funeràries col·lectives, de fins a cent individus inhumats al costat dels seus aixovars, com en la des Tudons (Ciutadella) amb restes que daten, sobretot, del segle IX aC. Entre el 1000 i el 700 aC es van construir els talaiots, torres troncocòniques de pedres en sec. La seva funció principal era el domini visual del territori circumdant, a més de fomentar la cohesió social de la comunitat que vivia al seu voltant. En aquesta època, denominada talaiòtica, es van excavar coves funeràries en penya-segats de cales i barrancs com el de Calescoves (Alaior). Les més antigues tenen la planta circular o ovalada de petites dimensions i es troben en llocs elevats de difícil accés. A partir del 650 aC s'inicia l’època posttalaiòtica. Es construeix l'edifici més original i exclusiu de Menorca: els santuaris de taula. Són recintes de planta de ferradura i façana còncava. S’hi practicaven rituals relacionats amb la fecunditat de la terra i de les persones, s’hi realitzava el sacrifici d'animals domèstics, libacions amb vi i el trencament simbòlic d'àmfores.
La presència del foc com a element ritual i simbòlic es repeteix en aquests monuments. En els poblats es van construir les cases circulars. Tenien aproximadament 75-79 m2. La més monumental coneguda és el Cercle Cartailhac del segle II aC al poblat de Torre d'en Galmés (Alaior). Aquí cuinaven, teixien, elaboraven formatge, molien, etc. Constaven de pati central, habitacions amb portes de tancament, llar i rebost. Es construïen amb grans pedres i amb una coberta de troncs de fusta, terra i pedres petites. L'edifici annex a les cases en un dels seus laterals es coneix com la sala hipòstila, ja que té una coberta de grans lloses de pedres que s'entrecreuen entre si suportades per columnes. La seva funció era la de magatzem.
Els illencs fabricaven les seves ceràmiques a mà amb forns rudimentaris, també fabricaven eines o instruments de bronze, no feien servir la moneda per als seus intercanvis comercials, no van deixar cap mostra gràfica ni pictòrica, i no apreciaven ni l'or ni la plata, ja que els seus objectes més valuosos són de bronze i de ferro. Van tenir importants contactes comercials amb Europa central en l'època més antiga i després amb les ciutats comercials del Mediterrani.


La naveta des Tudons és el monument funerari més conegut de Menorca i es tracta d'un tipus de tomba que només es troba a l’illa. Està construït amb tècnica ciclòpea, és a dir, amb pedres de dimensions mitjanes encaixades en sec, sense l'ajuda de morter. Durant les excavacions arqueològiques efectuades la dècada dels anys seixanta del segle passat, amb la participació de l'arqueòloga menorquina Maria Lluïsa Serra, es van trobar els esquelets desordenats de cent individus de tots dos sexes i de totes les edats, gran part dels quals daten del segle IX aC.Naveta des Tudons La naveta des Tudons és el monument funerari més conegut de Menorca i es tracta d'un tipus de tomba que només es troba a l’illa. Està construït amb tècnica ciclòpea, és a dir, amb pedres de dimensions mitjanes encaixades en sec, sense l'ajuda de morter. Durant les excavacions arqueològiques efectuades la dècada dels anys seixanta del segle passat, amb la participació de l'arqueòloga menorquina Maria Lluïsa Serra, es van trobar els esquelets desordenats de cent individus de tots dos sexes i de totes les edats, gran part dels quals daten del segle IX aC.
Detall dels forats que amb el pas del temps s'han format a la coberta de la naveta,
construïda amb lloses planes.
Interior de la naveta. S'aprecia que es divideix en dos nivells separats per lloses.
Vista de la cambra superior de la naveta, on s'aprecien els diferents tipus de pedra emprats per a la seva construcció: més petites i regulars per a les parets, i grans lloses planes per a la coberta i el terra del primer pis.
Vista de la porta d'entrada des de l'interior de la cambra inferior. Es poden apreciar les lloses que separen els dos pisos.
Alguns objectes de l'aixovar funerari trobats a la naveta durant l'excavació arqueològica estan exposats al Museu de Menorca, a Maó.
Llegir +
 
Necròpolis prehistòrica molt emblemàtica i espectacular, tant per l'entorn natural on se situa com per la gran quantitat de tombes que presenta. Es tracta d'un conjunt de cavitats excavades en la roca de les parets dels barrancs i de la costa (unes noranta aproximadament), que les comunitats van utilitzar per enterrar els seus morts. S'han constatat diversos tipus de coves. Aquesta necròpolis es va utilitzar durant gairebé uns mil anys, entre el segle XI aC i fins ben entrat el procés de romanització.Necròpolis de Calescoves Necròpolis prehistòrica molt emblemàtica i espectacular, tant per l'entorn natural on se situa com per la gran quantitat de tombes que presenta. Es tracta d'un conjunt de cavitats excavades en la roca de les parets dels barrancs i de la costa (unes noranta aproximadament), que les comunitats van utilitzar per enterrar els seus morts. S'han constatat diversos tipus de coves. Aquesta necròpolis es va utilitzar durant gairebé uns mil anys, entre el segle XI aC i fins ben entrat el procés de romanització. Llegir +
 
El poblat de Trepucó és un dels més grans de l’illa, ja que s'estén en una àrea d'uns 49.240 m2. Actualment només es conserva una petita part de l'assentament: els dos talaiots, que són els edificis més antics (1000-700 aC), i la resta —alguns llenços de la muralla, dues torres quadrades en el mur oest, el recinte de taula i algunes restes d'habitatges— que és de l'època posttalaiòtica (650-123 aC).Poblat talaiòtic de Trepucó El poblat de Trepucó és un dels més grans de l’illa, ja que s'estén en una àrea d'uns 49.240 m2. Actualment només es conserva una petita part de l'assentament: els dos talaiots, que són els edificis més antics (1000-700 aC), i la resta —alguns llenços de la muralla, dues torres quadrades en el mur oest, el recinte de taula i algunes restes d'habitatges— que és de l'època posttalaiòtica (650-123 aC).
El recinte de taula és un dels més monumentals de l’illa, malgrat haver estat objecte d'una intervenció de consolidació que avui dia es considera poc afortunada. Es tracta d'un dels jaciments que va ser excavat cap a l'any 1930, per Margaret Murray, arqueòloga britànica pionera en la investigació científica de la prehistòria de Menorca.
Les cases són perfectament visibles en la part oest del poblat gràcies a les excavacions que es van realitzar fa uns anys. Es tracta de cases polilobulars amb un pati central i diverses habitacions perifèriques. Al poblat es diferencien, per tant, una zona comunitària (entre el talaiot gran i la taula) i una d'espais domèstics.
Llegir +
 
Museu de caràcter municipal que depen de l’Ajuntament de Ciutadella. Es tracta d’un museu de tipus generalista, que diposa d’una àmplia col·lecció d’elements etnològics, així com un important fons de caràcter arqueològic. Entre aquest darrer destaquen les col·leccions de materials recuperats de la Cova des Mussol i la Cova des Càrritx.Museu Municipal de Ciutadella Museu de caràcter municipal que depen de l’Ajuntament de Ciutadella. Es tracta d’un museu de tipus generalista, que diposa d’una àmplia col·lecció d’elements etnològics, així com un important fons de caràcter arqueològic. Entre aquest darrer destaquen les col·leccions de materials recuperats de la Cova des Mussol i la Cova des Càrritx.
Fins el 2018, la seva seu es trobava a l’edifici històric del Bastió de sa Font, però des del 2019, la part visitable s’ha traslladat a Can Saura (carrer del Santissim núm. 2). Una antiga casa nobiliària construÏda entre finals del XVII i el segle XVIII propietat de l’Ajuntament.
Llegir +
 
Torre d’en Galmés és el poblat més gran de Menorca amb una extensió de 66.240 m2. La seva situació, a la part alta d'un pujol, el fa extremadament adequat per mantenir el control territorial de bona part de la costa sud de l’illa. Cronològicament va perdurar des del període navetiforme (1700-1400 aC), del qual es conserva un hipogeu prop de la zona de recollida d'aigua, fins a l'època romana tardana, encara que també s'han trobat restes de l'època islàmica (segle XII dC).Poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés Torre d’en Galmés és el poblat més gran de Menorca amb una extensió de 66.240 m2. La seva situació, a la part alta d'un pujol, el fa extremadament adequat per mantenir el control territorial de bona part de la costa sud de l’illa. Cronològicament va perdurar des del període navetiforme (1700-1400 aC), del qual es conserva un hipogeu prop de la zona de recollida d'aigua, fins a l'època romana tardana, encara que també s'han trobat restes de l'època islàmica (segle XII dC). Llegir +
 
Torretrencada és un poblat talaiòtic (1000-700 aC) que perdura fins a la conquesta romana l’any 123 aC, del qual es conserven diferents monuments: el talaiot, algunes coves artificials funeràries excavades en el subsòl rocós i unes sepultures excavades en la roca, probablement de l'època medieval alta. La taula és una de les més belles de l’illa, amb una columna de reforç a la part posterior, però del mur que l'envoltava, només se’n conserva un tram sota la paret seca moderna. Es tracta d'un recinte de l'època posttalaiòtica (650-123 aC) destinat a la celebració dels rituals de la comunitat.Poblat talaiòtic de Torretrencada Torretrencada és un poblat talaiòtic (1000-700 aC) que perdura fins a la conquesta romana l’any 123 aC, del qual es conserven diferents monuments: el talaiot, algunes coves artificials funeràries excavades en el subsòl rocós i unes sepultures excavades en la roca, probablement de l'època medieval alta. La taula és una de les més belles de l’illa, amb una columna de reforç a la part posterior, però del mur que l'envoltava, només se’n conserva un tram sota la paret seca moderna. Es tracta d'un recinte de l'època posttalaiòtica (650-123 aC) destinat a la celebració dels rituals de la comunitat. Llegir +
 
Talatí de Dalt és un dels poblats prehistòrics més notables de l’illa. Conserva diferents monuments: un talaiot de planta el·líptica i perfil troncocònic, el recinte de taula, un sector d'habitatges o cases i algunes coves.Poblat talaiòtic de Talatí de Dalt Talatí de Dalt és un dels poblats prehistòrics més notables de l’illa. Conserva diferents monuments: un talaiot de planta el·líptica i perfil troncocònic, el recinte de taula, un sector d'habitatges o cases i algunes coves.
El recinte de taula de Talatí de Dalt és un dels més monumentals i bells de Menorca i té una configuració especial, ja que una columna i el seu capitell es recolzen sobre el lateral de la T central, probablement perquè van caure accidentalment. Els anys seixanta del segle passat es va efectuar una excavació arqueològica que va documentar els elements característics del ritual que se celebrava en aquests recintes en el període posttalaiòtic (650-123 aC): foguera, restes òssies de xais i cabrits de poca edat, així com àmfores per al vi.
Llegir +
 
Les navetes de Rafal Rubí són dues tombes del mateix tipus que la naveta des Tudons, però de dimensions més petites i amb la particularitat d'estar molt a prop l’una de l'altra. Són tombes col·lectives amb una llosa perforada d'accés a la cambra interior, que està dividida en dos nivells. De les dues navetes, la més ben conservada és la naveta oriental, de la qual es va restaurar la façana a finals dels anys seixanta del segle passat, quan també va ser objecte d'una excavació arqueològica en la qual es van descobrir els aixovars funeraris: objectes de ceràmica i penjolls de bronze, com una llàgrima bicònica i un fragment de torca. La naveta occidental es va excavar el 1977 i es van localitzar restes dels individus a la cambra superior, que daten de l'any 904 aC.Navetes de Rafal Rubí Les navetes de Rafal Rubí són dues tombes del mateix tipus que la naveta des Tudons, però de dimensions més petites i amb la particularitat d'estar molt a prop l’una de l'altra. Són tombes col·lectives amb una llosa perforada d'accés a la cambra interior, que està dividida en dos nivells. De les dues navetes, la més ben conservada és la naveta oriental, de la qual es va restaurar la façana a finals dels anys seixanta del segle passat, quan també va ser objecte d'una excavació arqueològica en la qual es van descobrir els aixovars funeraris: objectes de ceràmica i penjolls de bronze, com una llàgrima bicònica i un fragment de torca. La naveta occidental es va excavar el 1977 i es van localitzar restes dels individus a la cambra superior, que daten de l'any 904 aC.
Els objectes recuperats poden veure's exposats al Museu de Menorca.
Llegir +
 
Assentament d'època talaiòtica (1000-700 aC) del qual destaca el talaiot per les seves espectaculars dimensions en la seva part més ampla mesura 28 metres de diàmetre. De planta el·líptica, es va construir sobre una elevació rocosa del terreny, on hi havia un edifici anterior del període navetiforme que data de 1350 aC, a l'interior del qual es conserven les bases de les columnes. En la part frontal del monument, prop de l'entrada, s'observen les restes d'una rampa que permetia l'accés al capdamunt del talaiot. Al seu voltant es veuen els murs d'una estructura de forma poligonal també d'època talaiòtica que s'ha vist afectada per l'acció d'un forn de calç situat sobre l'estructura.Talaiot de Trebalúger Assentament d'època talaiòtica (1000-700 aC) del qual destaca el talaiot per les seves espectaculars dimensions; en la seva part més ampla mesura 28 metres de diàmetre. De planta el·líptica, es va construir sobre una elevació rocosa del terreny, on hi havia un edifici anterior del període navetiforme que data de 1350 aC, a l'interior del qual es conserven les bases de les columnes. En la part frontal del monument, prop de l'entrada, s'observen les restes d'una rampa que permetia l'accés al capdamunt del talaiot. Al seu voltant es veuen els murs d'una estructura de forma poligonal també d'època talaiòtica que s'ha vist afectada per l'acció d'un forn de calç situat sobre l'estructura. Llegir +
 


 
Enllaços relacionats
Recomanacions
Events Culturals
Visites guiades per FornellsXXV Escola de Salut Pública de MenorcaConcert de NadalMarili Machado: una voz, un mar de vidasProgramació Nadal a Es Migjorn
Exposició de Pintura: A. López NavarroPascuala Ilabaca y Fauna en concertConcert: El Bel Canto de Mariola Cantarero i Simón OrfilaConcert: Dues PedresII Fòrum Menorca- Fernando SavaterDolça Sodoma mevaJornades Gastronòmiques als restaurants des Mercadal i FornellsAgustín "El Casta"HeidiII Ruta Mô de "tapas"Love Party 2013Exposició: "Eines i feines de Camp"Visites a Llatzeret 2019The GagfatherROSANA- Gira 8 LunasMàgia: IlusiónCarmen3er Trobada de Circ SocialAndrea Motis & Joan Chamorro GroupProgramació de Nadal a Es Migjorn Gran 2013MasclesIX Fira del Llibre en CatalàMiguel Poveda, cantautorCONCERT "TRAGINADA A LA MOLA" - CANCEL·LATS'Albufera des Grau. Visita guiadaLa mar en caiac (Addaia). Parc natural de s'Albufera des GrauLa mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauOlivia y EugenioObjectiu Menorca: Workshop de Fotografia de NaturaMercat de Nit d'AlaiorConcert: Maria Camps i Pere Arguimbau"Els dimecres es dia de Brou"Concert de Rita BarberCurs UIMIR: Disseny i elaboració de Webquest: una proposta per integrar les TIC a l'aulaRecital poètic en homenatge a Àngel Ruiz i Pablo"Vuelta y Vuelta" torna al PrincipalQuè ens està passant?Tapas x MenorcaPablo Alborán en conertConcert de Lluna Plena a Torre d'en GalmésConcert d'OrgueStabat Mater i Quintet de CordaSara Pi en concertTaller: Ocells de tardorConcert Líric- Alaior 2013Concert de NadalSiniestro TotalExposició de pintura "Els Mars de Balears" Yacine & The Oriental Groove en concertMostra de cuina menorquinaVisistes a Llatzeret 2015"Menorca en el plato"I Jornades Gastronòmiques de carn de be de MenorcaVISITES POSTA DE SOL + NOCTURNA - LA MOLAJornades Gastronòmiques "de Peix"David Russell en conciertAlbert Pla & Diego Cortés"Doce hombres sin piedad"" SA CARTA "Gigi McFarlane en concertCurs UIMIR: El turisme arqueològic, un nínxol de turisme especialitzat a la MediterràniaCurs: "EL clima del segle XXI"Recital de Joana Pons i Ses GuiterresM-SONA FestivalVisita guiada por S'Albufera des GrauTapes x MenorcaDavid Bisbal en concertObjectiu Menorca: Workshop de Fotografia de NaturaLa mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauRecital Líric a benefici de la Fundació Vicente FerrerConcert d'Any NouFòrum de Turisme i GastronomiaDansa: "Para raptar abarzos"Opera: La TraviataJornades Gastronòmiques del "Peix de Menorca"Programació de Nadal a Alaior 2013/2014Objectiu Menorca: Workshop de Fotografia de NaturaRepresentació històrica Ruta Cultural - Menorca BritánicaConcert de TxarangoConcert de "Moments a Cor"La Bella HelenaUn món de sons"Els divendres menú de quaresme!"Dia Mundial de la Dansa3, 2, 1 IMPRO con IMPRO XOU en AKELARRE JAZZ DANCE"De Llevant a Ponent" - Maó "L'alegria que passa" & "Lord of the flies"Cosmètica natural artesanaMercat de Nit a Ferreries13è Mercat de Nit ArtesàFosquets d'estiu a la Pedrera dels TarongersCONCERT BARRY SARGENT - La MolaFòrum ONLINERS- MenorcaVisita guiada a s’Albufera des GrauUIMIR: "Emprenedoria innovadora, microempresa i ocupabilitat en xarxa"Visites comentades al Centre Artesanal de MenorcaLA MOLA PLATO - Certamen de Curtmetratges - Menorca 2015Visites guiades a l'illa de Llatzaret 2013Convert: Kiev PortellJornada per introduir els Segments Estratègics de Producte a MenorcaExposició "Almon s'està com aquí. Menorca i el turisme 1911-2017"Presentació històrica Ruta Cultural RUTA TURÍSTICA ALAIORS'Albufera des Grau. Visita guiadaS'Albufera des Grau. Visita guiadaMÈDIT, Festival de Cinema Mediterrani de MenorcaCelebració del Dia d'Andalusia 2015Curs UIMIR: Empresa turítica i contractació: una visió pràcticaLa núvia d’AlgendarConcert de Jazz ContemporaniLa IAIA en concertRepresentació històrica Ruta CulturalCurs UIMIR: " La conservació de la biodiversistat"Visita guiada pel patrimoni històric d'Alaior (teatralitzada)Fira d'Abril a Es CastellEl pou de na PatarràProgramació Nadal a MaóThe Royal Russell School Chamber Choir en concertOrquestra de cambra "Illa de Menorca""Nits Màgiques" a Es CastellProgramació de Nadal a Es Mercadal i FornellsVíctor Ullate BalletConcert de Marina Rossell"Menorca en el Plato"Espectacle Eqüestre Somni de Menorca TalaiòticaABBEY ROAD - THE BEATLES SHOWDia Internacional MuseusLa mar en caiacNits de Música al CarrerXI Ruta de Tapes a Es CastellVisita guiada pel patrimoni històric d'Alaior (teatralitzada)S'Albufera des Grau. Visita guiadaVesprades d'Art des MercadalTapes x MenorcaMaó MediavalConcert de la Banda de Música des Migjorn GranMotorbreath- Tributo a MetálicaRUTA BUGGIRuta Francesc d'Albarnca 2014Concert de la Banda de Música des MigjornS'Albufera des Grau. Visita GuiadaCor de l'Orfeó MaonèsVisita guiada pel patrimoni històric d'Alaior (teatralitzada)Souvenir Orquestra- Pepino PascualNits al PortCris Juanico en ConcertSofia Ribeiro GroupLes dunesS'Albufera des Grau. Visita guiadaFira BritànicaMostra de Cuina MenorquinaProgramació de Nadal a Sant Lluis 2013/2014Edgar Alemany i Adrià Plana, improvització poètic-jazzísticaDeep Purple TributeForo Menorca Illa del ReiConcert Orquestra Simpfònica de les Illes BalearsProgramació Nadal a Es CastellXVIII Fira Cavalls de Raça MenorquinaConcert: Quintet FrontelaTapes x Menorca"Els dimecres es dia de Brou"Veus per Sant Joan del Vergers"Domini Públic"- Roger Benat/FFFXXVI Escola de Salut Pública de MenorcaConcert: RUT66Concert de Ramon Coll Fira del Camp de MenorcaProgramació Nadal a FerreriesSortida amb caiac per la zona marina del parcConferència a càrrec de Ramon GenerLa mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauLa plaza del Diamante con LolitaCarlos Latre Show1è Concurs de POP-ROCk - Fetival Menorca 2014"Vino y Besos a crédito"Concert d'estàndads amb GlacéII Fòrum Menorca- Mario AlonsoBERENAR AMB EL PRIMER SOL - LA MOLAS'Albufera des Grau. Visita GuiadaMercat de nit - FerreriesVisita Fort MarlboroughAmantesConcert líric TUTTO VERDIKiko VenenoMonòlog: Sara EscuderoWhite night Party infantil i familiarWorkshop Think differentS'Albufera des Grau. Visita guiadaBroadway Festival Alaior 2013Espectacle: "Sa Xaranga des Xubec"Concert: "De Camí a Betlem""Nits al Port de Mo"Sortida amb caiac per la zona marina del parcJosé Domingo en concertCarmen MorenteMaó+ FlorsNostàlgic Cafè Teatre Saló Concert: Dulce Pontes"Opera Armónica al estilo Italiano"Sergio Dalma torna al PrincipalCenicientaCuina en directe: "Peix de Menorca"Jornades Gastronòmiques “Menú Km 0?"Quatre Passeigs per Maó"Santi Millán Live!AlaireEl Estanque DoradoII Fira dels Stocks a ES CASTELL"Dimarts as Migjorn"Nits de Música al carrerReceptes per dies de festa, amb producte local.Exposició: "Joan Miró: La luz de la noche"II Jornades Gastronòmiques de l'Anyell de llet de MenorcaLibro de la Selva, el musical Concert: "Un Nadal amb Música"Dia Internacional del TurismeThe Mimmisikous BandConcert: Margalida MollVISITES TEATRALITZADES - LA MOLAFira de la cervesa artesana de MenorcaPedra Viva 2015- Festival d'estiu a LithicaCafé Soul QuartetConcert: El pou de na PatarràDon Juan TenorioJam Session con Viat Jam - AKELARRE JAZZ DANCEConcert: Lluis SintesTrending Tronching, amb Leo Harlem i Sergio OlallaMuchachito y sus compadresJornada de Portes Obertes al Fort de MarlboroughNON STOP GospelCafe ConcertMusica Reservata de Barcelona i Juan de la RubiaTaller documental: DOC- MÈDITTaller: Les plantes medicinals. Per una bona salut física i emocionalExposició:"L'Art comença amb els teus ulls"Visites guiades per CiutadellaVilallonga-Palatchi"Música Oberta": Concert de la soprano Belén Roig i el pianista Husan ParkOrquestra de cambra "Illa de Menorca"Dia Mundial de la TapaAudició de guitarra espanyolaRuta dels artesans i industrials d'AlaiorDivinas presenta ParadísMarina"Ilusión"TaxiProgramació Nadal a AlaiorConcert de SarsuelaMoMo- Tribut a QueenVaca' Street Art"Quatre Passeigs per Maó"Concert de Cap d'AnyDe Verden CuandoConcert: Arrels de MenorcaShanti & Joan Mesquida Big Band: Night and dayVisites guiades per MaóMatthew McDaid en concertRecital d’òpera i sarsuelaFira "Vi de la Terra"FABRICANT MENORCAConcert líricConcert: Nicola Benedetti, violíDurny Sweet en concert"Quatre Passeigs per Maó"Exposició sobre els ciutadans europeusMoon River"Nits de música al carrer" 2015"Viaje a la Luna"- Circo Gran FeleConcert de Joana Pons i ses guiterresConquesta de MenorcaS'Albufera des Grau. Visita GuiadaMIRA EL CEL I ESCOLTA... L'ALÈ D'UN POBLELove of Lesbian en concertFira Gastronòmica "GastroMô"Patricia Kraus al Teatre Principal de MaóMercat de nit artesà- AlaiorExposició: "Menorca Contemporània"TremendamenteVisites guiades per Es MercadalConcert de Jaume Tugores TrioCarlos Mena i Susana García de SalazarLa Vie, L'amour, un vespre amb Edith PiafTrio ArrelsConcert de gospel amb: Moments a CorBodas de SangreVandalisPNA 2012 + C'M = Artesania Contemporània“Història d’un Soldat” d’Igor StravinskyDon Juan TenorioFlamenc amb Dani Morón, Alejandro de Jerez, Jeranys Pérez i Víctor MéndezAbonament 6€Concert conjunt Coral Espígol i Cor de l'Orfeó MaonèsFidewá + Dj Flowers ConcertHerodes, ReiLlatzeret a les teves mans. Aniversari del Llatzeret. No t'ho perdis!Els EnamoratsSherlock Holmes y el cuadro mágicoCarmen Morente, bailaoraPrograma de Nadal a Maó 2013/2014"Aladín, Un musical genial" Mèdit 6- Festival de Cinema Mediterrani de MenorcaBerto Romero en Sigue con nosotrosMostra de cuina menorquinaParty Love a Sant ClimentFestes de Cala en PorterEspectacle de Dansa únic - "PROYECTO XIII"La mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauS'Albufera des Grau. Visita guiadaConcert latin-jazz i soulBinisoundJornades Gastronòmiques a Es MercadalII Fòrum Menorca- Toni NadalTaller Cinematogràfic - RESOLEM - la MolaConcert POPHécubaJornades La digitalització en el turismeLa mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauFira del Llibre en catalàElkano Browning CreamSilvia Pérez Cruz i Raül Fernandez MiróConcert d'EstiuEl TrocaderoRecital de la cantautora Olga RománDavid Guapo al Teatre Principal de Maó"Orfeó-Chef" & "Sueño de una noche de verano"Red Arrows"Interestelando, el polvo del camino para nunca morir" EspectacleNit de Sant Antoni"El dia Més Curt"- La festa del curtmetratgeGran MigjornaleGospel GrooveThe Billy Young Band- AC/DC TributeFusió de Música i Pintura IITeatre: Tres días de diciembreConcert: Joana Pons amb ses guitarresCurs: Aprèn a guiar Rutes esnórquelConcert: Pink Floyd- Live ExperienceProgramació de Nadal a Ferreries 2013/2014"De Llevant a Ponent" - CiutadellaLUZ CASAL en concertDia de les Illes Balears 2015El TrencanousConcert de PrimaveraConcert: Anthony WellingtonMenorkidsConcert: "Un Nadal clàssic"Festes de Cala en Porter"Quatre Passeigs per Maó"Pels Pèls"Diada del poble de Menorca"Concert: Pau Cardona, violoncel i Ulyana Popovych, pianoConcert: Rita BarberDia Internacional del TurismeCantam nadales amb Cap Pela"Els dimecres es dia de Brou"Smooth SoulS'Albufera des Grau. Visita guiadaViejóvenesCabosanroque- Cabo i RoqueAudició de guitarra espanyolaOlga Román- Concert als Jardines de Sant PatriciDimarts as MigjornDia Internacional del TurismeOrquestra de cambra Illa de Menorca (OCIM)Quartet GerhardConcert: "Trio Barroc"Ensemble MéridienConferència Carles Capdevila: "Educació i Comunicació"Programació de Nadal a Es Castell 2013/2014VII "TROBADA BALEAR DE VEHICULOS ANTIGUOS"Fira d'Artesenia FerreriesVISITA GUIADADia Mundial de la TapaU2 ExperienceThe Billy Young Band- AC&DC TributeTaller documental: DOC- MÈDITEspectacle: "Novecento, el so italià al cinema"Rosario Flores en concertConcert: "Trio Barroc"Celebració X Aniversari Art en MovimentTomeu Penya en concertJoan Mesquida Jazz QuartetItinerari Monumental per CiutadellaEl superbarber de SevillaCruz y Raya+ Espectacle flamencConcert: "Veus líriques de Menorca"Concert: Josu Okiñena
Més...
Menorca Cultural
 
 
EL TEMPS A MENORCA
VÍDEOS DE MENORCA
EL TEMPS A MENORCA
SEGUEIX-NOS A