parlant de
Informació sobre Menorca
explorar
Coses a veure i fer
informació
Dades de interés
Buscar
Catalan
 
Español Ingles Alemán Frances Italiano
  Menorca Talayótica - Candidata Patrimonio Mundial
Bienvenidos
Menorca Cultural
Web oficial de turisme de Menorca
 
Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter

Ruta Talaiòtica

Els primers vestigis de presència humana daten del 2100 aC. Des d’aleshores fins a l'arribada dels romans el 123 aC, la prehistòria insular discorre per diferents fases. Un dels edificis més emblemàtics i exclusius de Menorca són les navetes, construccions funeràries col·lectives, de fins a cent individus inhumats al costat dels seus aixovars, com en la des Tudons (Ciutadella) amb restes que daten, sobretot, del segle IX aC. Entre el 1000 i el 700 aC es van construir els talaiots, torres troncocòniques de pedres en sec. La seva funció principal era el domini visual del territori circumdant, a més de fomentar la cohesió social de la comunitat que vivia al seu voltant. En aquesta època, denominada talaiòtica, es van excavar coves funeràries en penya-segats de cales i barrancs com el de Calescoves (Alaior). Les més antigues tenen la planta circular o ovalada de petites dimensions i es troben en llocs elevats de difícil accés. A partir del 650 aC s'inicia l’època posttalaiòtica. Es construeix l'edifici més original i exclusiu de Menorca: els santuaris de taula. Són recintes de planta de ferradura i façana còncava. S’hi practicaven rituals relacionats amb la fecunditat de la terra i de les persones, s’hi realitzava el sacrifici d'animals domèstics, libacions amb vi i el trencament simbòlic d'àmfores.
La presència del foc com a element ritual i simbòlic es repeteix en aquests monuments. En els poblats es van construir les cases circulars. Tenien aproximadament 75-79 m2. La més monumental coneguda és el Cercle Cartailhac del segle II aC al poblat de Torre d'en Galmés (Alaior). Aquí cuinaven, teixien, elaboraven formatge, molien, etc. Constaven de pati central, habitacions amb portes de tancament, llar i rebost. Es construïen amb grans pedres i amb una coberta de troncs de fusta, terra i pedres petites. L'edifici annex a les cases en un dels seus laterals es coneix com la sala hipòstila, ja que té una coberta de grans lloses de pedres que s'entrecreuen entre si suportades per columnes. La seva funció era la de magatzem.
Els illencs fabricaven les seves ceràmiques a mà amb forns rudimentaris, també fabricaven eines o instruments de bronze, no feien servir la moneda per als seus intercanvis comercials, no van deixar cap mostra gràfica ni pictòrica, i no apreciaven ni l'or ni la plata, ja que els seus objectes més valuosos són de bronze i de ferro. Van tenir importants contactes comercials amb Europa central en l'època més antiga i després amb les ciutats comercials del Mediterrani.


La naveta des Tudons és el monument funerari més conegut de Menorca i es tracta d'un tipus de tomba que només es troba a l’illa. Està construït amb tècnica ciclòpea, és a dir, amb pedres de dimensions mitjanes encaixades en sec, sense l'ajuda de morter. Durant les excavacions arqueològiques efectuades la dècada dels anys seixanta del segle passat, amb la participació de l'arqueòloga menorquina Maria Lluïsa Serra, es van trobar els esquelets desordenats de cent individus de tots dos sexes i de totes les edats, gran part dels quals daten del segle IX aC.Naveta des Tudons La naveta des Tudons és el monument funerari més conegut de Menorca i es tracta d'un tipus de tomba que només es troba a l’illa. Està construït amb tècnica ciclòpea, és a dir, amb pedres de dimensions mitjanes encaixades en sec, sense l'ajuda de morter. Durant les excavacions arqueològiques efectuades la dècada dels anys seixanta del segle passat, amb la participació de l'arqueòloga menorquina Maria Lluïsa Serra, es van trobar els esquelets desordenats de cent individus de tots dos sexes i de totes les edats, gran part dels quals daten del segle IX aC.
Detall dels forats que amb el pas del temps s'han format a la coberta de la naveta,
construïda amb lloses planes.
Interior de la naveta. S'aprecia que es divideix en dos nivells separats per lloses.
Vista de la cambra superior de la naveta, on s'aprecien els diferents tipus de pedra emprats per a la seva construcció: més petites i regulars per a les parets, i grans lloses planes per a la coberta i el terra del primer pis.
Vista de la porta d'entrada des de l'interior de la cambra inferior. Es poden apreciar les lloses que separen els dos pisos.
Alguns objectes de l'aixovar funerari trobats a la naveta durant l'excavació arqueològica estan exposats al Museu de Menorca, a Maó.
Llegir +
 
Necròpolis prehistòrica molt emblemàtica i espectacular, tant per l'entorn natural on se situa com per la gran quantitat de tombes que presenta. Es tracta d'un conjunt de cavitats excavades en la roca de les parets dels barrancs i de la costa (unes noranta aproximadament), que les comunitats van utilitzar per enterrar els seus morts. S'han constatat diversos tipus de coves. Aquesta necròpolis es va utilitzar durant gairebé uns mil anys, entre el segle XI aC i fins ben entrat el procés de romanització.Necròpolis de Calescoves Necròpolis prehistòrica molt emblemàtica i espectacular, tant per l'entorn natural on se situa com per la gran quantitat de tombes que presenta. Es tracta d'un conjunt de cavitats excavades en la roca de les parets dels barrancs i de la costa (unes noranta aproximadament), que les comunitats van utilitzar per enterrar els seus morts. S'han constatat diversos tipus de coves. Aquesta necròpolis es va utilitzar durant gairebé uns mil anys, entre el segle XI aC i fins ben entrat el procés de romanització. Llegir +
 
El poblat de Trepucó és un dels més grans de l’illa, ja que s'estén en una àrea d'uns 49.240 m2. Actualment només es conserva una petita part de l'assentament: els dos talaiots, que són els edificis més antics (1000-700 aC), i la resta —alguns llenços de la muralla, dues torres quadrades en el mur oest, el recinte de taula i algunes restes d'habitatges— que és de l'època posttalaiòtica (650-123 aC).Poblat talaiòtic de Trepucó El poblat de Trepucó és un dels més grans de l’illa, ja que s'estén en una àrea d'uns 49.240 m2. Actualment només es conserva una petita part de l'assentament: els dos talaiots, que són els edificis més antics (1000-700 aC), i la resta —alguns llenços de la muralla, dues torres quadrades en el mur oest, el recinte de taula i algunes restes d'habitatges— que és de l'època posttalaiòtica (650-123 aC).
El recinte de taula és un dels més monumentals de l’illa, malgrat haver estat objecte d'una intervenció de consolidació que avui dia es considera poc afortunada. Es tracta d'un dels jaciments que va ser excavat cap a l'any 1930, per Margaret Murray, arqueòloga britànica pionera en la investigació científica de la prehistòria de Menorca.
Les cases són perfectament visibles en la part oest del poblat gràcies a les excavacions que es van realitzar fa uns anys. Es tracta de cases polilobulars amb un pati central i diverses habitacions perifèriques. Al poblat es diferencien, per tant, una zona comunitària (entre el talaiot gran i la taula) i una d'espais domèstics.
Llegir +
 
Museu de caràcter municipal que depen de l’Ajuntament de Ciutadella. Es tracta d’un museu de tipus generalista, que diposa d’una àmplia col·lecció d’elements etnològics, així com un important fons de caràcter arqueològic. Entre aquest darrer destaquen les col·leccions de materials recuperats de la Cova des Mussol i la Cova des Càrritx.Museu Municipal de Ciutadella Museu de caràcter municipal que depen de l’Ajuntament de Ciutadella. Es tracta d’un museu de tipus generalista, que diposa d’una àmplia col·lecció d’elements etnològics, així com un important fons de caràcter arqueològic. Entre aquest darrer destaquen les col·leccions de materials recuperats de la Cova des Mussol i la Cova des Càrritx.
Fins el 2018, la seva seu es trobava a l’edifici històric del Bastió de sa Font, però des del 2019, la part visitable s’ha traslladat a Can Saura (carrer del Santissim núm. 2). Una antiga casa nobiliària construÏda entre finals del XVII i el segle XVIII propietat de l’Ajuntament.
Llegir +
 
Torre d’en Galmés és el poblat més gran de Menorca amb una extensió de 66.240 m2. La seva situació, a la part alta d'un pujol, el fa extremadament adequat per mantenir el control territorial de bona part de la costa sud de l’illa. Cronològicament va perdurar des del període navetiforme (1700-1400 aC), del qual es conserva un hipogeu prop de la zona de recollida d'aigua, fins a l'època romana tardana, encara que també s'han trobat restes de l'època islàmica (segle XII dC).Poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés Torre d’en Galmés és el poblat més gran de Menorca amb una extensió de 66.240 m2. La seva situació, a la part alta d'un pujol, el fa extremadament adequat per mantenir el control territorial de bona part de la costa sud de l’illa. Cronològicament va perdurar des del període navetiforme (1700-1400 aC), del qual es conserva un hipogeu prop de la zona de recollida d'aigua, fins a l'època romana tardana, encara que també s'han trobat restes de l'època islàmica (segle XII dC). Llegir +
 
Torretrencada és un poblat talaiòtic (1000-700 aC) que perdura fins a la conquesta romana l’any 123 aC, del qual es conserven diferents monuments: el talaiot, algunes coves artificials funeràries excavades en el subsòl rocós i unes sepultures excavades en la roca, probablement de l'època medieval alta. La taula és una de les més belles de l’illa, amb una columna de reforç a la part posterior, però del mur que l'envoltava, només se’n conserva un tram sota la paret seca moderna. Es tracta d'un recinte de l'època posttalaiòtica (650-123 aC) destinat a la celebració dels rituals de la comunitat.Poblat talaiòtic de Torretrencada Torretrencada és un poblat talaiòtic (1000-700 aC) que perdura fins a la conquesta romana l’any 123 aC, del qual es conserven diferents monuments: el talaiot, algunes coves artificials funeràries excavades en el subsòl rocós i unes sepultures excavades en la roca, probablement de l'època medieval alta. La taula és una de les més belles de l’illa, amb una columna de reforç a la part posterior, però del mur que l'envoltava, només se’n conserva un tram sota la paret seca moderna. Es tracta d'un recinte de l'època posttalaiòtica (650-123 aC) destinat a la celebració dels rituals de la comunitat. Llegir +
 
Talatí de Dalt és un dels poblats prehistòrics més notables de l’illa. Conserva diferents monuments: un talaiot de planta el·líptica i perfil troncocònic, el recinte de taula, un sector d'habitatges o cases i algunes coves.Poblat talaiòtic de Talatí de Dalt Talatí de Dalt és un dels poblats prehistòrics més notables de l’illa. Conserva diferents monuments: un talaiot de planta el·líptica i perfil troncocònic, el recinte de taula, un sector d'habitatges o cases i algunes coves.
El recinte de taula de Talatí de Dalt és un dels més monumentals i bells de Menorca i té una configuració especial, ja que una columna i el seu capitell es recolzen sobre el lateral de la T central, probablement perquè van caure accidentalment. Els anys seixanta del segle passat es va efectuar una excavació arqueològica que va documentar els elements característics del ritual que se celebrava en aquests recintes en el període posttalaiòtic (650-123 aC): foguera, restes òssies de xais i cabrits de poca edat, així com àmfores per al vi.
Llegir +
 
Les navetes de Rafal Rubí són dues tombes del mateix tipus que la naveta des Tudons, però de dimensions més petites i amb la particularitat d'estar molt a prop l’una de l'altra. Són tombes col·lectives amb una llosa perforada d'accés a la cambra interior, que està dividida en dos nivells. De les dues navetes, la més ben conservada és la naveta oriental, de la qual es va restaurar la façana a finals dels anys seixanta del segle passat, quan també va ser objecte d'una excavació arqueològica en la qual es van descobrir els aixovars funeraris: objectes de ceràmica i penjolls de bronze, com una llàgrima bicònica i un fragment de torca. La naveta occidental es va excavar el 1977 i es van localitzar restes dels individus a la cambra superior, que daten de l'any 904 aC.Navetes de Rafal Rubí Les navetes de Rafal Rubí són dues tombes del mateix tipus que la naveta des Tudons, però de dimensions més petites i amb la particularitat d'estar molt a prop l’una de l'altra. Són tombes col·lectives amb una llosa perforada d'accés a la cambra interior, que està dividida en dos nivells. De les dues navetes, la més ben conservada és la naveta oriental, de la qual es va restaurar la façana a finals dels anys seixanta del segle passat, quan també va ser objecte d'una excavació arqueològica en la qual es van descobrir els aixovars funeraris: objectes de ceràmica i penjolls de bronze, com una llàgrima bicònica i un fragment de torca. La naveta occidental es va excavar el 1977 i es van localitzar restes dels individus a la cambra superior, que daten de l'any 904 aC.
Els objectes recuperats poden veure's exposats al Museu de Menorca.
Llegir +
 
Son Catlar és un gran poblat talaiòtic (1000-700 aC) que ocupa una àrea de 42.420 m2 i que va perdurar fins a la conquesta romana l’any 123 aC.Poblat talaiòtic de Son Catlar Son Catlar és un gran poblat talaiòtic (1000-700 aC) que ocupa una àrea de 42.420 m2 i que va perdurar fins a la conquesta romana l’any 123 aC.
Els edificis més antics que s’hi poden veure són els talaiots, tots de planta circular, situats a les cotes més elevades de l'assentament, i que presenten les seves particularitats arquitectòniques. Una muralla ciclòpea d'època posttalaiòtica (650-123 aC), amb una longitud total de gairebé 900 metres, tanca tot el seu perímetre i, juntament amb els talaiots amb els quals s'articula, constitueix l'element més monumental del poblat. Es tracta de l'única muralla prehistòrica conservada íntegrament en la qual es destaca el sistema constructiu talaiòtic i el de les posteriors torres quadrades que s’hi van adossar.
Llegir +
 


 
Enllaços relacionats
Recomanacions
Events Culturals
XXVI Escola de Salut Pública de Menorca"Opera Armónica al estilo Italiano"Festes de Cala en PorterDe Verden CuandoProgramació Nadal a Ferreries
Concert d'Any NouVisita guiada a s’Albufera des GrauBERENAR AMB EL PRIMER SOL - LA MOLALlatzeret a les teves mans. Aniversari del Llatzeret. No t'ho perdis!Fira del Llibre en catalàVisites guiades per Fornells"Nits de música al carrer" 2015"Menorca en el Plato"Maó MediavalDansa: "Para raptar abarzos"Muchachito y sus compadresCarlos Mena i Susana García de SalazarVisistes a Llatzeret 2015Concert de la Banda de Música des Migjorn GranRuta Francesc d'Albarnca 2014Sortida amb caiac per la zona marina del parcBroadway Festival Alaior 2013Què ens està passant?Mercat de nit artesà- AlaiorCarmenRecital poètic en homenatge a Àngel Ruiz i PabloTapes x MenorcaNits al PortFira Gastronòmica "GastroMô"Concert: "Un Nadal clàssic"Programació de Nadal a Sant Lluis 2013/2014Olga Román- Concert als Jardines de Sant PatriciLibro de la Selva, el musical"Orfeó-Chef" & "Sueño de una noche de verano""Els dimecres es dia de Brou"The GagfatherBodas de SangreCafé Soul QuartetConcert Orquestra Simpfònica de les Illes BalearsVisites a Llatzeret 2019Exposició de Pintura: A. López NavarroConcert POPJosé Domingo en concertConcert líricDolça Sodoma mevaXXV Escola de Salut Pública de MenorcaMusica Reservata de Barcelona i Juan de la RubiaEl TrencanousAndrea Motis & Joan Chamorro GroupConcert: El pou de na PatarràFòrum ONLINERS- MenorcaSilvia Pérez Cruz i Raül Fernandez MiróDia Mundial de la TapaConcert: Margalida MollTaller documental: DOC- MÈDIT"Els divendres menú de quaresme!" Concert: "Un Nadal amb Música"Representació històrica Ruta Cultural - Menorca BritánicaLa núvia d’AlgendarJornades Gastronòmiques "de Peix"Souvenir Orquestra- Pepino PascualConcert de la Banda de Música des MigjornConcert d'EstiuS'Albufera des Grau. Visita guiadaLA MOLA PLATO - Certamen de Curtmetratges - Menorca 2015Sortida amb caiac per la zona marina del parcConcert de Rita BarberCarmen Morente, bailaoraM-SONA FestivalLa mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauConcert: "Veus líriques de Menorca"La mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauEl Estanque DoradoII Fòrum Menorca- Mario AlonsoConcert de Ramon CollMaó+ FlorsDia Mundial de la DansaLa Vie, L'amour, un vespre amb Edith Piaf"Dimarts as Migjorn""Domini Públic"- Roger Benat/FFF"Ilusión"Concert d'OrguePels PèlsBerto Romero en Sigue con nosotrosDavid Russell en conciertConcert de "Moments a Cor"Orquestra de cambra "Illa de Menorca"Concert: Rita BarberFira de la cervesa artesana de MenorcaEls EnamoratsAudició de guitarra espanyolaVisita guiada pel patrimoni històric d'Alaior (teatralitzada)Cenicienta"Quatre Passeigs per Maó"Recital de Joana Pons i Ses GuiterresDon Juan Tenorio“Història d’un Soldat” d’Igor StravinskyQuartet GerhardProgramació Nadal a Es MigjornCabosanroque- Cabo i RoqueConcert de Jazz ContemporaniMercat de Nit a FerreriesYacine & The Oriental Groove en concertWhite night Party infantil i familiar"De Llevant a Ponent" - CiutadellaS'Albufera des Grau. Visita guiadaCurs UIMIR: " La conservació de la biodiversistat"Víctor Ullate BalletThe Royal Russell School Chamber Choir en concertEl superbarber de SevillaSiniestro TotalS'Albufera des Grau. Visita guiadaMÈDIT, Festival de Cinema Mediterrani de MenorcaGospel GrooveRecital d’òpera i sarsuelaFABRICANT MENORCAAmantesEdgar Alemany i Adrià Plana, improvització poètic-jazzísticaMercat de Nit d'AlaiorConcert: Dulce PontesFira d'Abril a Es CastellMIRA EL CEL I ESCOLTA... L'ALÈ D'UN POBLEProgramació Nadal a Es CastellNits de Música al CarrerConcert de NadalNits de Música al carrerSmooth Soul"Nits Màgiques" a Es CastellVisita guiada pel patrimoni històric d'Alaior (teatralitzada)Programació de Nadal a Es Mercadal i Fornells"Menorca en el plato"Visites comentades al Centre Artesanal de MenorcaS'Albufera des Grau. Visita guiadaSara Pi en concertHerodes, ReiVISITES POSTA DE SOL + NOCTURNA - LA MOLAAgustín "El Casta"Durny Sweet en concert"Quatre Passeigs per Maó"Cafe ConcertLa mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauS'Albufera des Grau. Visita guiadaSergio Dalma torna al Principal"Diada del poble de Menorca"S'Albufera des Grau. Visita guiadaJornada de Portes Obertes al Fort de MarlboroughUIMIR: "Emprenedoria innovadora, microempresa i ocupabilitat en xarxa"Recital de la cantautora Olga RománVisites guiades per Maó"Vuelta y Vuelta" torna al PrincipalS'Albufera des Grau. Visita GuiadaDimarts as MigjornMercat de nit - Ferreries Fira del Camp de MenorcaFira BritànicaJam Session con Viat Jam - AKELARRE JAZZ DANCEPablo Alborán en conertProgramació Nadal a AlaiorLove of Lesbian en concertShanti & Joan Mesquida Big Band: Night and dayProgramació de Nadal a Ferreries 2013/2014Itinerari Monumental per CiutadellaTaller Cinematogràfic - RESOLEM - la MolaProgramació de Nadal a Alaior 2013/2014Taller: Ocells de tardorMoon RiverRed ArrowsLa IAIA en concertI Jornades Gastronòmiques de carn de be de MenorcaEnsemble MéridienTomeu Penya en concertFosquets d'estiu a la Pedrera dels Tarongers"Nits al Port de Mo"Tapes x MenorcaExposició: "Menorca Contemporània"Kiko Veneno13è Mercat de Nit ArtesàConferència Carles Capdevila: "Educació i Comunicació"Visita guiada pel patrimoni històric d'Alaior (teatralitzada)Exposició: "Joan Miró: La luz de la noche"3, 2, 1 IMPRO con IMPRO XOU en AKELARRE JAZZ DANCE"Vino y Besos a crédito"Joan Mesquida Jazz QuartetS'Albufera des Grau. Visita GuiadaCruz y Raya+ Espectacle flamenc"Quatre Passeigs per Maó"Orquestra de cambra "Illa de Menorca""Els dimecres es dia de Brou"Conferència a càrrec de Ramon GenerConcert de Lluna Plena a Torre d'en GalmésMarili Machado: una voz, un mar de vidas" SA CARTA "MarinaTaxiConcert de Joana Pons i ses guiterresCurs UIMIR: Disseny i elaboració de Webquest: una proposta per integrar les TIC a l'aulaExposició sobre els ciutadans europeusFira "Vi de la Terra"Espectacle de Dansa únic - "PROYECTO XIII"IX Fira del Llibre en CatalàFlamenc amb Dani Morón, Alejandro de Jerez, Jeranys Pérez i Víctor MéndezVISITES TEATRALITZADES - LA MOLAVisites guiades per CiutadellaOpera: La TraviataTaller: Les plantes medicinals. Per una bona salut física i emocional3er Trobada de Circ SocialConcert: El Bel Canto de Mariola Cantarero i Simón OrfilaRepresentació històrica Ruta CulturalGigi McFarlane en concert"Música Oberta": Concert de la soprano Belén Roig i el pianista Husan ParkDon Juan TenorioExposició:"L'Art comença amb els teus ulls"Dia de les Illes Balears 2015Tapas x MenorcaCarmen MorenteCONCERT "TRAGINADA A LA MOLA" - CANCEL·LATDivinas presenta ParadísSherlock Holmes y el cuadro mágicoCantam nadales amb Cap PelaExposició "Almon s'està com aquí. Menorca i el turisme 1911-2017"Màgia: IlusiónNON STOP GospelConcert: "Trio Barroc"VII "TROBADA BALEAR DE VEHICULOS ANTIGUOS"Vesprades d'Art des MercadalTrending Tronching, amb Leo Harlem i Sergio OlallaConcert: Pink Floyd- Live ExperienceConcert latin-jazz i soulCelebració X Aniversari Art en Moviment"Els dimecres es dia de Brou"Dia Internacional del TurismeVisita guiada por S'Albufera des Grau"Interestelando, el polvo del camino para nunca morir" EspectacleProgramació de Nadal a Es Castell 2013/2014Santi Millán Live!Objectiu Menorca: Workshop de Fotografia de NaturaEl TrocaderoEspectacle Eqüestre Somni de Menorca TalaiòticaLUZ CASAL en concertABBEY ROAD - THE BEATLES SHOWEspectacle: "Novecento, el so italià al cinema"Visites guiades per Es MercadalVisita Fort MarlboroughFòrum de Turisme i GastronomiaEl pou de na PatarràNostàlgic Cafè Teatre Saló Abonament 6€ "L'alegria que passa" & "Lord of the flies"Party Love a Sant ClimentFidewá + Dj Flowers ConcertMiguel Poveda, cantautorReceptes per dies de festa, amb producte local.Concert de NadalLa mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauConcert de PrimaveraTeatre: Tres días de diciembreCarlos Latre ShowPascuala Ilabaca y Fauna en concert"Aladín, Un musical genial" Monòlog: Sara EscuderoII Fira dels Stocks a ES CASTELLJornades Gastronòmiques als restaurants des Mercadal i FornellsConcert de Jaume Tugores TrioLa Bella Helena"Viaje a la Luna"- Circo Gran FeleGran MigjornaleCris Juanico en ConcertRUTA TURÍSTICA ALAIOR"El dia Més Curt"- La festa del curtmetratgeVISITA GUIADAConcert de gospel amb: Moments a CorConcert: Arrels de MenorcaMostra de Cuina MenorquinaHeidiDia Mundial de la TapaTremendamenteMatthew McDaid en concertConcert: RUT66Trio Arrels"De Llevant a Ponent" - MaóRecital Líric a benefici de la Fundació Vicente FerrerElkano Browning CreamROSANA- Gira 8 LunasPresentació històrica Ruta Cultural Concert: "De Camí a Betlem"David Guapo al Teatre Principal de MaóPedra Viva 2015- Festival d'estiu a LithicaStabat Mater i Quintet de CordaMoMo- Tribut a QueenDeep Purple TributeConcert: Josu OkiñenaVandalisAudició de guitarra espanyolaTapes x MenorcaEspectacle: "Sa Xaranga des Xubec"AlaireProgramació Nadal a MaóConcert: Pau Cardona, violoncel i Ulyana Popovych, pianoConcert Líric- Alaior 2013CONCERT BARRY SARGENT - La MolaVeus per Sant Joan del VergersUn món de sonsJornades Gastronòmiques del "Peix de Menorca"XI Ruta de Tapes a Es CastellForo Menorca Illa del ReiPNA 2012 + C'M = Artesania ContemporàniaLa mar en caiac (Addaia). Parc natural de s'Albufera des GrauFestes de Cala en PorterDavid Bisbal en concertConcert de Cap d'AnyThe Billy Young Band- AC/DC TributeS'Albufera des Grau. Visita guiadaMostra de cuina menorquinaJornades Gastronòmiques “Menú Km 0?ViejóvenesRUTA BUGGIOrquestra de cambra Illa de Menorca (OCIM)S'Albufera des Grau. Visita GuiadaDia Internacional MuseusConcert: Joana Pons amb ses guitarresThe Billy Young Band- AC&DC TributeLa mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauLa plaza del Diamante con LolitaExposició de pintura "Els Mars de Balears" U2 ExperienceVaca' Street ArtXVIII Fira Cavalls de Raça MenorquinaDia Internacional del TurismeConcert de Marina RossellJornades Gastronòmiques a Es MercadalCurs: "EL clima del segle XXI"Concert líric TUTTO VERDINit de Sant AntoniTaller documental: DOC- MÈDITConcert: Lluis SintesConcert d'estàndads amb GlacéMèdit 6- Festival de Cinema Mediterrani de MenorcaLes dunesDia Internacional del TurismeCuina en directe: "Peix de Menorca"Objectiu Menorca: Workshop de Fotografia de NaturaConcert: Quintet FrontelaConcert de TxarangoConvert: Kiev PortellII Fòrum Menorca- Fernando SavaterOlivia y EugenioS'Albufera des Grau. Visita guiadaProgramació de Nadal a Es Migjorn Gran 2013"Doce hombres sin piedad"Fira d'Artesenia FerreriesII Jornades Gastronòmiques de l'Anyell de llet de MenorcaConcert: Dues PedresII Fòrum Menorca- Toni NadalConcert conjunt Coral Espígol i Cor de l'Orfeó MaonèsConcert de SarsuelaCurs UIMIR: Empresa turítica i contractació: una visió pràcticaConcert: Anthony WellingtonRuta dels artesans i industrials d'AlaiorRosario Flores en concertCosmètica natural artesanaMotorbreath- Tributo a MetálicaExposició: "Eines i feines de Camp"Programa de Nadal a Maó 2013/2014Concert: Nicola Benedetti, violíConcert: Maria Camps i Pere ArguimbauPatricia Kraus al Teatre Principal de MaóVilallonga-PalatchiFusió de Música i Pintura IIThe Mimmisikous BandMasclesII Ruta Mô de "tapas"Albert Pla & Diego CortésConcert: "Trio Barroc"Mostra de cuina menorquinaConquesta de MenorcaVisites guiades a l'illa de Llatzaret 2013Jornada per introduir els Segments Estratègics de Producte a MenorcaSofia Ribeiro GroupLa mar en caiac1è Concurs de POP-ROCk - Fetival Menorca 2014"Quatre Passeigs per Maó"Cor de l'Orfeó MaonèsCelebració del Dia d'Andalusia 2015Curs: Aprèn a guiar Rutes esnórquelBinisoundObjectiu Menorca: Workshop de Fotografia de NaturaHécubaLove Party 2013MenorkidsCurs UIMIR: El turisme arqueològic, un nínxol de turisme especialitzat a la Mediterrània
Més...
Menorca Cultural
 
 
EL TEMPS A MENORCA
VÍDEOS DE MENORCA
EL TEMPS A MENORCA
SEGUEIX-NOS A