parlant de
Informació sobre Menorca
explorar
Coses a veure i fer
informació
Dades de interés
Buscar
Catalan
 
Español Ingles Alemán Frances Italiano
  Menorca Talayótica - Candidata Patrimonio Mundial
Bienvenidos
Menorca Cultural
Web oficial de turisme de Menorca
 
Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter

Ruta Talaiòtica

Els primers vestigis de presència humana daten del 2100 aC. Des d’aleshores fins a l'arribada dels romans el 123 aC, la prehistòria insular discorre per diferents fases. Un dels edificis més emblemàtics i exclusius de Menorca són les navetes, construccions funeràries col·lectives, de fins a cent individus inhumats al costat dels seus aixovars, com en la des Tudons (Ciutadella) amb restes que daten, sobretot, del segle IX aC. Entre el 1000 i el 700 aC es van construir els talaiots, torres troncocòniques de pedres en sec. La seva funció principal era el domini visual del territori circumdant, a més de fomentar la cohesió social de la comunitat que vivia al seu voltant. En aquesta època, denominada talaiòtica, es van excavar coves funeràries en penya-segats de cales i barrancs com el de Calescoves (Alaior). Les més antigues tenen la planta circular o ovalada de petites dimensions i es troben en llocs elevats de difícil accés. A partir del 650 aC s'inicia l’època posttalaiòtica. Es construeix l'edifici més original i exclusiu de Menorca: els santuaris de taula. Són recintes de planta de ferradura i façana còncava. S’hi practicaven rituals relacionats amb la fecunditat de la terra i de les persones, s’hi realitzava el sacrifici d'animals domèstics, libacions amb vi i el trencament simbòlic d'àmfores.
La presència del foc com a element ritual i simbòlic es repeteix en aquests monuments. En els poblats es van construir les cases circulars. Tenien aproximadament 75-79 m2. La més monumental coneguda és el Cercle Cartailhac del segle II aC al poblat de Torre d'en Galmés (Alaior). Aquí cuinaven, teixien, elaboraven formatge, molien, etc. Constaven de pati central, habitacions amb portes de tancament, llar i rebost. Es construïen amb grans pedres i amb una coberta de troncs de fusta, terra i pedres petites. L'edifici annex a les cases en un dels seus laterals es coneix com la sala hipòstila, ja que té una coberta de grans lloses de pedres que s'entrecreuen entre si suportades per columnes. La seva funció era la de magatzem.
Els illencs fabricaven les seves ceràmiques a mà amb forns rudimentaris, també fabricaven eines o instruments de bronze, no feien servir la moneda per als seus intercanvis comercials, no van deixar cap mostra gràfica ni pictòrica, i no apreciaven ni l'or ni la plata, ja que els seus objectes més valuosos són de bronze i de ferro. Van tenir importants contactes comercials amb Europa central en l'època més antiga i després amb les ciutats comercials del Mediterrani.


La naveta des Tudons és el monument funerari més conegut de Menorca i es tracta d'un tipus de tomba que només es troba a l’illa. Està construït amb tècnica ciclòpea, és a dir, amb pedres de dimensions mitjanes encaixades en sec, sense l'ajuda de morter. Durant les excavacions arqueològiques efectuades la dècada dels anys seixanta del segle passat, amb la participació de l'arqueòloga menorquina Maria Lluïsa Serra, es van trobar els esquelets desordenats de cent individus de tots dos sexes i de totes les edats, gran part dels quals daten del segle IX aC.Naveta des Tudons La naveta des Tudons és el monument funerari més conegut de Menorca i es tracta d'un tipus de tomba que només es troba a l’illa. Està construït amb tècnica ciclòpea, és a dir, amb pedres de dimensions mitjanes encaixades en sec, sense l'ajuda de morter. Durant les excavacions arqueològiques efectuades la dècada dels anys seixanta del segle passat, amb la participació de l'arqueòloga menorquina Maria Lluïsa Serra, es van trobar els esquelets desordenats de cent individus de tots dos sexes i de totes les edats, gran part dels quals daten del segle IX aC.
Detall dels forats que amb el pas del temps s'han format a la coberta de la naveta,
construïda amb lloses planes.
Interior de la naveta. S'aprecia que es divideix en dos nivells separats per lloses.
Vista de la cambra superior de la naveta, on s'aprecien els diferents tipus de pedra emprats per a la seva construcció: més petites i regulars per a les parets, i grans lloses planes per a la coberta i el terra del primer pis.
Vista de la porta d'entrada des de l'interior de la cambra inferior. Es poden apreciar les lloses que separen els dos pisos.
Alguns objectes de l'aixovar funerari trobats a la naveta durant l'excavació arqueològica estan exposats al Museu de Menorca, a Maó.
Llegir +
 
Necròpolis prehistòrica molt emblemàtica i espectacular, tant per l'entorn natural on se situa com per la gran quantitat de tombes que presenta. Es tracta d'un conjunt de cavitats excavades en la roca de les parets dels barrancs i de la costa (unes noranta aproximadament), que les comunitats van utilitzar per enterrar els seus morts. S'han constatat diversos tipus de coves. Aquesta necròpolis es va utilitzar durant gairebé uns mil anys, entre el segle XI aC i fins ben entrat el procés de romanització.Necròpolis de Calescoves Necròpolis prehistòrica molt emblemàtica i espectacular, tant per l'entorn natural on se situa com per la gran quantitat de tombes que presenta. Es tracta d'un conjunt de cavitats excavades en la roca de les parets dels barrancs i de la costa (unes noranta aproximadament), que les comunitats van utilitzar per enterrar els seus morts. S'han constatat diversos tipus de coves. Aquesta necròpolis es va utilitzar durant gairebé uns mil anys, entre el segle XI aC i fins ben entrat el procés de romanització. Llegir +
 
El poblat de Trepucó és un dels més grans de l’illa, ja que s'estén en una àrea d'uns 49.240 m2. Actualment només es conserva una petita part de l'assentament: els dos talaiots, que són els edificis més antics (1000-700 aC), i la resta —alguns llenços de la muralla, dues torres quadrades en el mur oest, el recinte de taula i algunes restes d'habitatges— que és de l'època posttalaiòtica (650-123 aC).Poblat talaiòtic de Trepucó El poblat de Trepucó és un dels més grans de l’illa, ja que s'estén en una àrea d'uns 49.240 m2. Actualment només es conserva una petita part de l'assentament: els dos talaiots, que són els edificis més antics (1000-700 aC), i la resta —alguns llenços de la muralla, dues torres quadrades en el mur oest, el recinte de taula i algunes restes d'habitatges— que és de l'època posttalaiòtica (650-123 aC).
El recinte de taula és un dels més monumentals de l’illa, malgrat haver estat objecte d'una intervenció de consolidació que avui dia es considera poc afortunada. Es tracta d'un dels jaciments que va ser excavat cap a l'any 1930, per Margaret Murray, arqueòloga britànica pionera en la investigació científica de la prehistòria de Menorca.
Les cases són perfectament visibles en la part oest del poblat gràcies a les excavacions que es van realitzar fa uns anys. Es tracta de cases polilobulars amb un pati central i diverses habitacions perifèriques. Al poblat es diferencien, per tant, una zona comunitària (entre el talaiot gran i la taula) i una d'espais domèstics.
Llegir +
 
Museu de caràcter municipal que depen de l’Ajuntament de Ciutadella. Es tracta d’un museu de tipus generalista, que diposa d’una àmplia col·lecció d’elements etnològics, així com un important fons de caràcter arqueològic. Entre aquest darrer destaquen les col·leccions de materials recuperats de la Cova des Mussol i la Cova des Càrritx.Museu Municipal de Ciutadella Museu de caràcter municipal que depen de l’Ajuntament de Ciutadella. Es tracta d’un museu de tipus generalista, que diposa d’una àmplia col·lecció d’elements etnològics, així com un important fons de caràcter arqueològic. Entre aquest darrer destaquen les col·leccions de materials recuperats de la Cova des Mussol i la Cova des Càrritx.
Fins el 2018, la seva seu es trobava a l’edifici històric del Bastió de sa Font, però des del 2019, la part visitable s’ha traslladat a Can Saura (carrer del Santissim núm. 2). Una antiga casa nobiliària construÏda entre finals del XVII i el segle XVIII propietat de l’Ajuntament.
Llegir +
 
Torre d’en Galmés és el poblat més gran de Menorca amb una extensió de 66.240 m2. La seva situació, a la part alta d'un pujol, el fa extremadament adequat per mantenir el control territorial de bona part de la costa sud de l’illa. Cronològicament va perdurar des del període navetiforme (1700-1400 aC), del qual es conserva un hipogeu prop de la zona de recollida d'aigua, fins a l'època romana tardana, encara que també s'han trobat restes de l'època islàmica (segle XII dC).Poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés Torre d’en Galmés és el poblat més gran de Menorca amb una extensió de 66.240 m2. La seva situació, a la part alta d'un pujol, el fa extremadament adequat per mantenir el control territorial de bona part de la costa sud de l’illa. Cronològicament va perdurar des del període navetiforme (1700-1400 aC), del qual es conserva un hipogeu prop de la zona de recollida d'aigua, fins a l'època romana tardana, encara que també s'han trobat restes de l'època islàmica (segle XII dC). Llegir +
 
Torretrencada és un poblat talaiòtic (1000-700 aC) que perdura fins a la conquesta romana l’any 123 aC, del qual es conserven diferents monuments: el talaiot, algunes coves artificials funeràries excavades en el subsòl rocós i unes sepultures excavades en la roca, probablement de l'època medieval alta. La taula és una de les més belles de l’illa, amb una columna de reforç a la part posterior, però del mur que l'envoltava, només se’n conserva un tram sota la paret seca moderna. Es tracta d'un recinte de l'època posttalaiòtica (650-123 aC) destinat a la celebració dels rituals de la comunitat.Poblat talaiòtic de Torretrencada Torretrencada és un poblat talaiòtic (1000-700 aC) que perdura fins a la conquesta romana l’any 123 aC, del qual es conserven diferents monuments: el talaiot, algunes coves artificials funeràries excavades en el subsòl rocós i unes sepultures excavades en la roca, probablement de l'època medieval alta. La taula és una de les més belles de l’illa, amb una columna de reforç a la part posterior, però del mur que l'envoltava, només se’n conserva un tram sota la paret seca moderna. Es tracta d'un recinte de l'època posttalaiòtica (650-123 aC) destinat a la celebració dels rituals de la comunitat. Llegir +
 
Talatí de Dalt és un dels poblats prehistòrics més notables de l’illa. Conserva diferents monuments: un talaiot de planta el·líptica i perfil troncocònic, el recinte de taula, un sector d'habitatges o cases i algunes coves.Poblat talaiòtic de Talatí de Dalt Talatí de Dalt és un dels poblats prehistòrics més notables de l’illa. Conserva diferents monuments: un talaiot de planta el·líptica i perfil troncocònic, el recinte de taula, un sector d'habitatges o cases i algunes coves.
El recinte de taula de Talatí de Dalt és un dels més monumentals i bells de Menorca i té una configuració especial, ja que una columna i el seu capitell es recolzen sobre el lateral de la T central, probablement perquè van caure accidentalment. Els anys seixanta del segle passat es va efectuar una excavació arqueològica que va documentar els elements característics del ritual que se celebrava en aquests recintes en el període posttalaiòtic (650-123 aC): foguera, restes òssies de xais i cabrits de poca edat, així com àmfores per al vi.
Llegir +
 
Les navetes de Rafal Rubí són dues tombes del mateix tipus que la naveta des Tudons, però de dimensions més petites i amb la particularitat d'estar molt a prop l’una de l'altra. Són tombes col·lectives amb una llosa perforada d'accés a la cambra interior, que està dividida en dos nivells. De les dues navetes, la més ben conservada és la naveta oriental, de la qual es va restaurar la façana a finals dels anys seixanta del segle passat, quan també va ser objecte d'una excavació arqueològica en la qual es van descobrir els aixovars funeraris: objectes de ceràmica i penjolls de bronze, com una llàgrima bicònica i un fragment de torca. La naveta occidental es va excavar el 1977 i es van localitzar restes dels individus a la cambra superior, que daten de l'any 904 aC.Navetes de Rafal Rubí Les navetes de Rafal Rubí són dues tombes del mateix tipus que la naveta des Tudons, però de dimensions més petites i amb la particularitat d'estar molt a prop l’una de l'altra. Són tombes col·lectives amb una llosa perforada d'accés a la cambra interior, que està dividida en dos nivells. De les dues navetes, la més ben conservada és la naveta oriental, de la qual es va restaurar la façana a finals dels anys seixanta del segle passat, quan també va ser objecte d'una excavació arqueològica en la qual es van descobrir els aixovars funeraris: objectes de ceràmica i penjolls de bronze, com una llàgrima bicònica i un fragment de torca. La naveta occidental es va excavar el 1977 i es van localitzar restes dels individus a la cambra superior, que daten de l'any 904 aC.
Els objectes recuperats poden veure's exposats al Museu de Menorca.
Llegir +
 
El poblat de Torelló era un dels més extensos del terme municipal de Maó. És conegut especialment per l'espectacular talaiot (anomenat talaiot de Torellonet Vell), que es caracteritza per conservar a la seva part superior un portal amb llinda, la construcció de la qual cal situar en el període talaiòtic (1000-700 aC).Talaiot de Torelló El poblat de Torelló era un dels més extensos del terme municipal de Maó. És conegut especialment per l'espectacular talaiot (anomenat talaiot de Torellonet Vell), que es caracteritza per conservar a la seva part superior un portal amb llinda, la construcció de la qual cal situar en el període talaiòtic (1000-700 aC).
Desgraciadament l'estructura es va veure afectada pel vèrtex geodèsic i els llums aeroportuaris que es van col·locar sobre la seva plataforma. Quan es va excavar, els anys vuitanta, es van trobar llànties romanes d'època imperial i restes de ceràmica també romana de parets fines.
Llegir +
 


 
Enllaços relacionats
Recomanacions
Events Culturals
Concert de Jaume Tugores TrioConferència a càrrec de Ramon GenerLibro de la Selva, el musicalLa IAIA en concertPascuala Ilabaca y Fauna en concert
Visites a Llatzeret 2019Taller Cinematogràfic - RESOLEM - la MolaVilallonga-PalatchiConcert: Pau Cardona, violoncel i Ulyana Popovych, pianoMoon RiverEl Estanque DoradoCurs UIMIR: " La conservació de la biodiversistat"Motorbreath- Tributo a MetálicaMercat de Nit d'AlaiorMèdit 6- Festival de Cinema Mediterrani de MenorcaUn món de sonsCosmètica natural artesanaTremendamenteJornada de Portes Obertes al Fort de MarlboroughConcert: El Bel Canto de Mariola Cantarero i Simón OrfilaConcert: "Veus líriques de Menorca"Exposició "Almon s'està com aquí. Menorca i el turisme 1911-2017""Vuelta y Vuelta" torna al PrincipalExposició: "Menorca Contemporània"Party Love a Sant ClimentOrquestra de cambra Illa de Menorca (OCIM)Visites comentades al Centre Artesanal de MenorcaDansa: "Para raptar abarzos"Concert de Rita BarberConcert: Nicola Benedetti, violíThe GagfatherFira de la cervesa artesana de MenorcaTapas x Menorca"Quatre Passeigs per Maó""Els dimecres es dia de Brou"Visites guiades per FornellsSiniestro TotalRepresentació històrica Ruta Cultural - Menorca BritánicaFira d'Artesenia Ferreries "L'alegria que passa" & "Lord of the flies"Concert líric TUTTO VERDI“Història d’un Soldat” d’Igor StravinskyLove Party 2013Gran MigjornaleFira Gastronòmica "GastroMô"Dolça Sodoma meva"Menorca en el plato"Stabat Mater i Quintet de CordaConcert de NadalSortida amb caiac per la zona marina del parc"Nits al Port de Mo"Dia de les Illes Balears 2015Berto Romero en Sigue con nosotrosProgramació Nadal a AlaiorYacine & The Oriental Groove en concertObjectiu Menorca: Workshop de Fotografia de NaturaVisites guiades per CiutadellaMaó+ FlorsLUZ CASAL en concert"De Llevant a Ponent" - CiutadellaExposició: "Joan Miró: La luz de la noche"Programació de Nadal a Alaior 2013/2014Concert: Anthony WellingtonWorkshop Think differentMostra de cuina menorquinaVisistes a Llatzeret 2015" SA CARTA ""Interestelando, el polvo del camino para nunca morir" EspectacleConferència Carles Capdevila: "Educació i Comunicació"Concert Orquestra Simpfònica de les Illes BalearsConcert: "Un Nadal clàssic"The Royal Russell School Chamber Choir en concertNostàlgic Cafè Teatre Saló Espectacle Eqüestre Somni de Menorca TalaiòticaConcert de la Banda de Música des MigjornCarlos Mena i Susana García de SalazarCris Juanico en ConcertConcert de Marina RossellS'Albufera des Grau. Visita GuiadaHécubaDia Internacional del TurismeFira "Vi de la Terra"Olivia y EugenioDavid Russell en conciertProgramació de Nadal a Es Migjorn Gran 2013Teatre: Tres días de diciembreJornades Gastronòmiques del "Peix de Menorca"Joan Mesquida Jazz QuartetConcert: Quintet FrontelaMiguel Poveda, cantautorConcert de la Banda de Música des Migjorn GranPatricia Kraus al Teatre Principal de Maó"Quatre Passeigs per Maó"Concert: Dulce PontesMaó MediavalVisita guiada a s’Albufera des GrauQuartet GerhardDia Mundial de la DansaConcert: RUT66"Ilusión"II Ruta Mô de "tapas"Concert: Rita BarberMercat de nit - FerreriesEl pou de na Patarrà"Nits Màgiques" a Es CastellViejóvenesFira BritànicaCurs: "EL clima del segle XXI"Programació de Nadal a Sant Lluis 2013/2014Dimarts as MigjornEls EnamoratsCafe ConcertJornades Gastronòmiques “Menú Km 0?Audició de guitarra espanyolaOpera: La Traviata"Doce hombres sin piedad"Trio ArrelsFABRICANT MENORCAPedra Viva 2015- Festival d'estiu a LithicaDon Juan TenorioCarlos Latre ShowConcert líricFestes de Cala en PorterLa mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des Grau Fira del Camp de MenorcaConcert: El pou de na PatarràSmooth SoulOlga Román- Concert als Jardines de Sant PatriciVISITES POSTA DE SOL + NOCTURNA - LA MOLAVisites guiades per MaóCor de l'Orfeó MaonèsConcert: Dues PedresVisita guiada pel patrimoni històric d'Alaior (teatralitzada)AlaireLes dunesII Fòrum Menorca- Mario AlonsoQuè ens està passant?BinisoundIX Fira del Llibre en CatalàDe Verden CuandoLa mar en caiac (Addaia). Parc natural de s'Albufera des GrauJornades Gastronòmiques a Es MercadalCurs UIMIR: Disseny i elaboració de Webquest: una proposta per integrar les TIC a l'aulaCurs UIMIR: El turisme arqueològic, un nínxol de turisme especialitzat a la MediterràniaRecital de Joana Pons i Ses GuiterresRUTA TURÍSTICA ALAIORConcert de PrimaveraMasclesPablo Alborán en conertProgramació Nadal a MaóDia Mundial de la TapaRuta Francesc d'Albarnca 2014Concert: Margalida MollDavid Guapo al Teatre Principal de MaóS'Albufera des Grau. Visita guiadaConcert: Joana Pons amb ses guitarresEdgar Alemany i Adrià Plana, improvització poètic-jazzísticaSergio Dalma torna al Principal"Quatre Passeigs per Maó"Concert de Cap d'AnyAndrea Motis & Joan Chamorro Group"Nits de música al carrer" 2015"El dia Més Curt"- La festa del curtmetratgeCarmen MorenteAbonament 6€MenorkidsVisita guiada por S'Albufera des GrauConcert de SarsuelaMarinaProgramació de Nadal a Es Mercadal i FornellsExposició de pintura "Els Mars de Balears" Celebració X Aniversari Art en MovimentVisites guiades a l'illa de Llatzaret 2013"Dimarts as Migjorn"PNA 2012 + C'M = Artesania Contemporània"Orfeó-Chef" & "Sueño de una noche de verano"Orquestra de cambra "Illa de Menorca"MIRA EL CEL I ESCOLTA... L'ALÈ D'UN POBLEProgramació Nadal a Es CastellII Fòrum Menorca- Fernando SavaterConcert de Ramon CollSilvia Pérez Cruz i Raül Fernandez MiróMàgia: IlusiónMonòlog: Sara EscuderoConcert: Josu OkiñenaLa mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauGospel GrooveThe Billy Young Band- AC&DC TributeTaller documental: DOC- MÈDITNits de Música al carrerPels PèlsVesprades d'Art des MercadalSara Pi en concertXVIII Fira Cavalls de Raça MenorquinaAmantesDia Mundial de la TapaConcert: Maria Camps i Pere ArguimbauFòrum ONLINERS- MenorcaConcert de Jazz ContemporaniII Jornades Gastronòmiques de l'Anyell de llet de MenorcaMostra de Cuina MenorquinaVaca' Street ArtROSANA- Gira 8 LunasShanti & Joan Mesquida Big Band: Night and dayThe Billy Young Band- AC/DC TributeS'Albufera des Grau. Visita guiadaFòrum de Turisme i GastronomiaXXV Escola de Salut Pública de MenorcaThe Mimmisikous Band3, 2, 1 IMPRO con IMPRO XOU en AKELARRE JAZZ DANCES'Albufera des Grau. Visita guiadaRosario Flores en concertBroadway Festival Alaior 2013Concert: Arrels de MenorcaCurs UIMIR: Empresa turítica i contractació: una visió pràcticaVISITA GUIADARepresentació històrica Ruta CulturalDivinas presenta ParadísLA MOLA PLATO - Certamen de Curtmetratges - Menorca 2015Cabosanroque- Cabo i RoqueConquesta de MenorcaMostra de cuina menorquinaConcert d'estàndads amb GlacéRecital Líric a benefici de la Fundació Vicente FerrerMuchachito y sus compadresCuina en directe: "Peix de Menorca"Herodes, ReiObjectiu Menorca: Workshop de Fotografia de NaturaFestes de Cala en PorterKiko VenenoPresentació històrica Ruta Cultural La mar en caiacABBEY ROAD - THE BEATLES SHOWII Fòrum Menorca- Toni NadalFusió de Música i Pintura IIMercat de Nit a FerreriesJosé Domingo en concertConcert de NadalCONCERT "TRAGINADA A LA MOLA" - CANCEL·LATVisita guiada pel patrimoni històric d'Alaior (teatralitzada)Jornades Gastronòmiques als restaurants des Mercadal i FornellsSherlock Holmes y el cuadro mágicoDavid Bisbal en concertFira d'Abril a Es Castell"Els dimecres es dia de Brou"Matthew McDaid en concertVII "TROBADA BALEAR DE VEHICULOS ANTIGUOS"Recital de la cantautora Olga RománTapes x MenorcaVíctor Ullate BalletUIMIR: "Emprenedoria innovadora, microempresa i ocupabilitat en xarxa"Concert: "Trio Barroc"Santi Millán Live!"Vino y Besos a crédito"La mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauS'Albufera des Grau. Visita guiadaEl superbarber de SevillaLove of Lesbian en concertConcert de TxarangoEspectacle de Dansa únic - "PROYECTO XIII"MÈDIT, Festival de Cinema Mediterrani de MenorcaVeus per Sant Joan del VergersFlamenc amb Dani Morón, Alejandro de Jerez, Jeranys Pérez i Víctor MéndezS'Albufera des Grau. Visita guiada1è Concurs de POP-ROCk - Fetival Menorca 2014Recital poètic en homenatge a Àngel Ruiz i Pablo3er Trobada de Circ SocialConcert: Lluis Sintes"Domini Públic"- Roger Benat/FFFItinerari Monumental per CiutadellaJornada per introduir els Segments Estratègics de Producte a MenorcaHeidiMoMo- Tribut a Queen"De Llevant a Ponent" - MaóVisites guiades per Es MercadalS'Albufera des Grau. Visita guiadaCarmen Morente, bailaoraU2 ExperienceCruz y Raya+ Espectacle flamencEspectacle: "Novecento, el so italià al cinema"S'Albufera des Grau. Visita guiadaS'Albufera des Grau. Visita guiadaNits al PortDia Internacional del TurismeLa plaza del Diamante con LolitaCurs: Aprèn a guiar Rutes esnórquelConcert de "Moments a Cor"Nits de Música al CarrerXI Ruta de Tapes a Es Castell Concert: "Un Nadal amb Música"El TrocaderoOrquestra de cambra "Illa de Menorca"La Bella HelenaSofia Ribeiro GroupAgustín "El Casta"Tapes x MenorcaRuta dels artesans i industrials d'AlaiorConcert d'Any NouAlbert Pla & Diego CortésTomeu Penya en concertObjectiu Menorca: Workshop de Fotografia de NaturaConcert conjunt Coral Espígol i Cor de l'Orfeó Maonès"Opera Armónica al estilo Italiano"Bodas de SangreDurny Sweet en concertPrograma de Nadal a Maó 2013/2014La núvia d’AlgendarLa Vie, L'amour, un vespre amb Edith PiafAudició de guitarra espanyolaS'Albufera des Grau. Visita GuiadaTapes x MenorcaEl TrencanousLlatzeret a les teves mans. Aniversari del Llatzeret. No t'ho perdis!Concert de Joana Pons i ses guiterresII Fira dels Stocks a ES CASTELLProgramació Nadal a Es Migjorn"Quatre Passeigs per Maó"NON STOP GospelEspectacle: "Sa Xaranga des Xubec"Carmen"Els divendres menú de quaresme!"Sortida amb caiac per la zona marina del parcMusica Reservata de Barcelona i Juan de la RubiaExposició sobre els ciutadans europeusExposició de Pintura: A. López NavarroConcert: Pink Floyd- Live ExperienceGigi McFarlane en concertJam Session con Viat Jam - AKELARRE JAZZ DANCEForo Menorca Illa del ReiCantam nadales amb Cap PelaConcert de gospel amb: Moments a CorVISITES TEATRALITZADES - LA MOLA"Menorca en el Plato"Concert POPExposició: "Eines i feines de Camp"Celebració del Dia d'Andalusia 2015Concert: "De Camí a Betlem"M-SONA FestivalMarili Machado: una voz, un mar de vidasRUTA BUGGIConcert latin-jazz i soulConcert: "Trio Barroc"Programació de Nadal a Es Castell 2013/2014Taller: Les plantes medicinals. Per una bona salut física i emocionalRecital d’òpera i sarsuelaConcert d'OrgueXXVI Escola de Salut Pública de MenorcaConcert d'EstiuFidewá + Dj Flowers ConcertTaller documental: DOC- MÈDITVisita guiada pel patrimoni històric d'Alaior (teatralitzada)Programació de Nadal a Ferreries 2013/2014"Els dimecres es dia de Brou""Música Oberta": Concert de la soprano Belén Roig i el pianista Husan ParkConcert de Lluna Plena a Torre d'en GalmésReceptes per dies de festa, amb producte local.Fira del Llibre en catalàConcert Líric- Alaior 2013TaxiTaller: Ocells de tardorDeep Purple TributeConvert: Kiev PortellRed ArrowsNit de Sant AntoniI Jornades Gastronòmiques de carn de be de MenorcaLa mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauJornades Gastronòmiques "de Peix""Diada del poble de Menorca"Souvenir Orquestra- Pepino PascualElkano Browning CreamFosquets d'estiu a la Pedrera dels TarongersEnsemble MéridienMercat de nit artesà- Alaior"Aladín, Un musical genial" BERENAR AMB EL PRIMER SOL - LA MOLA13è Mercat de Nit ArtesàWhite night Party infantil i familiarS'Albufera des Grau. Visita GuiadaCONCERT BARRY SARGENT - La MolaLa mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauVandalisDia Internacional del Turisme"Viaje a la Luna"- Circo Gran FeleExposició:"L'Art comença amb els teus ulls"Dia Internacional MuseusTrending Tronching, amb Leo Harlem i Sergio OlallaProgramació Nadal a FerreriesJornades La digitalització en el turismeCafé Soul QuartetVisita Fort MarlboroughCenicientaDon Juan Tenorio
Més...
Menorca Cultural
 
 
EL TEMPS A MENORCA
VÍDEOS DE MENORCA
EL TEMPS A MENORCA
SEGUEIX-NOS A