parlant de
Informació sobre Menorca
explorar
Coses a veure i fer
informació
Dades de interés
Buscar
Catalan
 
Español Ingles Alemán Frances Italiano
  Menorca Talayótica - Candidata Patrimonio Mundial
Bienvenidos
Menorca Cultural
Web oficial de turisme de Menorca
 
Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter

Ruta Talaiòtica

Els primers vestigis de presència humana daten del 2100 aC. Des d’aleshores fins a l'arribada dels romans el 123 aC, la prehistòria insular discorre per diferents fases. Un dels edificis més emblemàtics i exclusius de Menorca són les navetes, construccions funeràries col·lectives, de fins a cent individus inhumats al costat dels seus aixovars, com en la des Tudons (Ciutadella) amb restes que daten, sobretot, del segle IX aC. Entre el 1000 i el 700 aC es van construir els talaiots, torres troncocòniques de pedres en sec. La seva funció principal era el domini visual del territori circumdant, a més de fomentar la cohesió social de la comunitat que vivia al seu voltant. En aquesta època, denominada talaiòtica, es van excavar coves funeràries en penya-segats de cales i barrancs com el de Calescoves (Alaior). Les més antigues tenen la planta circular o ovalada de petites dimensions i es troben en llocs elevats de difícil accés. A partir del 650 aC s'inicia l’època posttalaiòtica. Es construeix l'edifici més original i exclusiu de Menorca: els santuaris de taula. Són recintes de planta de ferradura i façana còncava. S’hi practicaven rituals relacionats amb la fecunditat de la terra i de les persones, s’hi realitzava el sacrifici d'animals domèstics, libacions amb vi i el trencament simbòlic d'àmfores.
La presència del foc com a element ritual i simbòlic es repeteix en aquests monuments. En els poblats es van construir les cases circulars. Tenien aproximadament 75-79 m2. La més monumental coneguda és el Cercle Cartailhac del segle II aC al poblat de Torre d'en Galmés (Alaior). Aquí cuinaven, teixien, elaboraven formatge, molien, etc. Constaven de pati central, habitacions amb portes de tancament, llar i rebost. Es construïen amb grans pedres i amb una coberta de troncs de fusta, terra i pedres petites. L'edifici annex a les cases en un dels seus laterals es coneix com la sala hipòstila, ja que té una coberta de grans lloses de pedres que s'entrecreuen entre si suportades per columnes. La seva funció era la de magatzem.
Els illencs fabricaven les seves ceràmiques a mà amb forns rudimentaris, també fabricaven eines o instruments de bronze, no feien servir la moneda per als seus intercanvis comercials, no van deixar cap mostra gràfica ni pictòrica, i no apreciaven ni l'or ni la plata, ja que els seus objectes més valuosos són de bronze i de ferro. Van tenir importants contactes comercials amb Europa central en l'època més antiga i després amb les ciutats comercials del Mediterrani.


La naveta des Tudons és el monument funerari més conegut de Menorca i es tracta d'un tipus de tomba que només es troba a l’illa. Està construït amb tècnica ciclòpea, és a dir, amb pedres de dimensions mitjanes encaixades en sec, sense l'ajuda de morter. Durant les excavacions arqueològiques efectuades la dècada dels anys seixanta del segle passat, amb la participació de l'arqueòloga menorquina Maria Lluïsa Serra, es van trobar els esquelets desordenats de cent individus de tots dos sexes i de totes les edats, gran part dels quals daten del segle IX aC.Naveta des Tudons La naveta des Tudons és el monument funerari més conegut de Menorca i es tracta d'un tipus de tomba que només es troba a l’illa. Està construït amb tècnica ciclòpea, és a dir, amb pedres de dimensions mitjanes encaixades en sec, sense l'ajuda de morter. Durant les excavacions arqueològiques efectuades la dècada dels anys seixanta del segle passat, amb la participació de l'arqueòloga menorquina Maria Lluïsa Serra, es van trobar els esquelets desordenats de cent individus de tots dos sexes i de totes les edats, gran part dels quals daten del segle IX aC.
Detall dels forats que amb el pas del temps s'han format a la coberta de la naveta,
construïda amb lloses planes.
Interior de la naveta. S'aprecia que es divideix en dos nivells separats per lloses.
Vista de la cambra superior de la naveta, on s'aprecien els diferents tipus de pedra emprats per a la seva construcció: més petites i regulars per a les parets, i grans lloses planes per a la coberta i el terra del primer pis.
Vista de la porta d'entrada des de l'interior de la cambra inferior. Es poden apreciar les lloses que separen els dos pisos.
Alguns objectes de l'aixovar funerari trobats a la naveta durant l'excavació arqueològica estan exposats al Museu de Menorca, a Maó.
Llegir +
 
Necròpolis prehistòrica molt emblemàtica i espectacular, tant per l'entorn natural on se situa com per la gran quantitat de tombes que presenta. Es tracta d'un conjunt de cavitats excavades en la roca de les parets dels barrancs i de la costa (unes noranta aproximadament), que les comunitats van utilitzar per enterrar els seus morts. S'han constatat diversos tipus de coves. Aquesta necròpolis es va utilitzar durant gairebé uns mil anys, entre el segle XI aC i fins ben entrat el procés de romanització.Necròpolis de Calescoves Necròpolis prehistòrica molt emblemàtica i espectacular, tant per l'entorn natural on se situa com per la gran quantitat de tombes que presenta. Es tracta d'un conjunt de cavitats excavades en la roca de les parets dels barrancs i de la costa (unes noranta aproximadament), que les comunitats van utilitzar per enterrar els seus morts. S'han constatat diversos tipus de coves. Aquesta necròpolis es va utilitzar durant gairebé uns mil anys, entre el segle XI aC i fins ben entrat el procés de romanització. Llegir +
 
El poblat de Trepucó és un dels més grans de l’illa, ja que s'estén en una àrea d'uns 49.240 m2. Actualment només es conserva una petita part de l'assentament: els dos talaiots, que són els edificis més antics (1000-700 aC), i la resta —alguns llenços de la muralla, dues torres quadrades en el mur oest, el recinte de taula i algunes restes d'habitatges— que és de l'època posttalaiòtica (650-123 aC).Poblat talaiòtic de Trepucó El poblat de Trepucó és un dels més grans de l’illa, ja que s'estén en una àrea d'uns 49.240 m2. Actualment només es conserva una petita part de l'assentament: els dos talaiots, que són els edificis més antics (1000-700 aC), i la resta —alguns llenços de la muralla, dues torres quadrades en el mur oest, el recinte de taula i algunes restes d'habitatges— que és de l'època posttalaiòtica (650-123 aC).
El recinte de taula és un dels més monumentals de l’illa, malgrat haver estat objecte d'una intervenció de consolidació que avui dia es considera poc afortunada. Es tracta d'un dels jaciments que va ser excavat cap a l'any 1930, per Margaret Murray, arqueòloga britànica pionera en la investigació científica de la prehistòria de Menorca.
Les cases són perfectament visibles en la part oest del poblat gràcies a les excavacions que es van realitzar fa uns anys. Es tracta de cases polilobulars amb un pati central i diverses habitacions perifèriques. Al poblat es diferencien, per tant, una zona comunitària (entre el talaiot gran i la taula) i una d'espais domèstics.
Llegir +
 
Museu de caràcter municipal que depen de l’Ajuntament de Ciutadella. Es tracta d’un museu de tipus generalista, que diposa d’una àmplia col·lecció d’elements etnològics, així com un important fons de caràcter arqueològic. Entre aquest darrer destaquen les col·leccions de materials recuperats de la Cova des Mussol i la Cova des Càrritx.Museu Municipal de Ciutadella Museu de caràcter municipal que depen de l’Ajuntament de Ciutadella. Es tracta d’un museu de tipus generalista, que diposa d’una àmplia col·lecció d’elements etnològics, així com un important fons de caràcter arqueològic. Entre aquest darrer destaquen les col·leccions de materials recuperats de la Cova des Mussol i la Cova des Càrritx.
Fins el 2018, la seva seu es trobava a l’edifici històric del Bastió de sa Font, però des del 2019, la part visitable s’ha traslladat a Can Saura (carrer del Santissim núm. 2). Una antiga casa nobiliària construÏda entre finals del XVII i el segle XVIII propietat de l’Ajuntament.
Llegir +
 
Torre d’en Galmés és el poblat més gran de Menorca amb una extensió de 66.240 m2. La seva situació, a la part alta d'un pujol, el fa extremadament adequat per mantenir el control territorial de bona part de la costa sud de l’illa. Cronològicament va perdurar des del període navetiforme (1700-1400 aC), del qual es conserva un hipogeu prop de la zona de recollida d'aigua, fins a l'època romana tardana, encara que també s'han trobat restes de l'època islàmica (segle XII dC).Poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés Torre d’en Galmés és el poblat més gran de Menorca amb una extensió de 66.240 m2. La seva situació, a la part alta d'un pujol, el fa extremadament adequat per mantenir el control territorial de bona part de la costa sud de l’illa. Cronològicament va perdurar des del període navetiforme (1700-1400 aC), del qual es conserva un hipogeu prop de la zona de recollida d'aigua, fins a l'època romana tardana, encara que també s'han trobat restes de l'època islàmica (segle XII dC). Llegir +
 
Torretrencada és un poblat talaiòtic (1000-700 aC) que perdura fins a la conquesta romana l’any 123 aC, del qual es conserven diferents monuments: el talaiot, algunes coves artificials funeràries excavades en el subsòl rocós i unes sepultures excavades en la roca, probablement de l'època medieval alta. La taula és una de les més belles de l’illa, amb una columna de reforç a la part posterior, però del mur que l'envoltava, només se’n conserva un tram sota la paret seca moderna. Es tracta d'un recinte de l'època posttalaiòtica (650-123 aC) destinat a la celebració dels rituals de la comunitat.Poblat talaiòtic de Torretrencada Torretrencada és un poblat talaiòtic (1000-700 aC) que perdura fins a la conquesta romana l’any 123 aC, del qual es conserven diferents monuments: el talaiot, algunes coves artificials funeràries excavades en el subsòl rocós i unes sepultures excavades en la roca, probablement de l'època medieval alta. La taula és una de les més belles de l’illa, amb una columna de reforç a la part posterior, però del mur que l'envoltava, només se’n conserva un tram sota la paret seca moderna. Es tracta d'un recinte de l'època posttalaiòtica (650-123 aC) destinat a la celebració dels rituals de la comunitat. Llegir +
 
Talatí de Dalt és un dels poblats prehistòrics més notables de l’illa. Conserva diferents monuments: un talaiot de planta el·líptica i perfil troncocònic, el recinte de taula, un sector d'habitatges o cases i algunes coves.Poblat talaiòtic de Talatí de Dalt Talatí de Dalt és un dels poblats prehistòrics més notables de l’illa. Conserva diferents monuments: un talaiot de planta el·líptica i perfil troncocònic, el recinte de taula, un sector d'habitatges o cases i algunes coves.
El recinte de taula de Talatí de Dalt és un dels més monumentals i bells de Menorca i té una configuració especial, ja que una columna i el seu capitell es recolzen sobre el lateral de la T central, probablement perquè van caure accidentalment. Els anys seixanta del segle passat es va efectuar una excavació arqueològica que va documentar els elements característics del ritual que se celebrava en aquests recintes en el període posttalaiòtic (650-123 aC): foguera, restes òssies de xais i cabrits de poca edat, així com àmfores per al vi.
Llegir +
 
Les navetes de Rafal Rubí són dues tombes del mateix tipus que la naveta des Tudons, però de dimensions més petites i amb la particularitat d'estar molt a prop l’una de l'altra. Són tombes col·lectives amb una llosa perforada d'accés a la cambra interior, que està dividida en dos nivells. De les dues navetes, la més ben conservada és la naveta oriental, de la qual es va restaurar la façana a finals dels anys seixanta del segle passat, quan també va ser objecte d'una excavació arqueològica en la qual es van descobrir els aixovars funeraris: objectes de ceràmica i penjolls de bronze, com una llàgrima bicònica i un fragment de torca. La naveta occidental es va excavar el 1977 i es van localitzar restes dels individus a la cambra superior, que daten de l'any 904 aC.Navetes de Rafal Rubí Les navetes de Rafal Rubí són dues tombes del mateix tipus que la naveta des Tudons, però de dimensions més petites i amb la particularitat d'estar molt a prop l’una de l'altra. Són tombes col·lectives amb una llosa perforada d'accés a la cambra interior, que està dividida en dos nivells. De les dues navetes, la més ben conservada és la naveta oriental, de la qual es va restaurar la façana a finals dels anys seixanta del segle passat, quan també va ser objecte d'una excavació arqueològica en la qual es van descobrir els aixovars funeraris: objectes de ceràmica i penjolls de bronze, com una llàgrima bicònica i un fragment de torca. La naveta occidental es va excavar el 1977 i es van localitzar restes dels individus a la cambra superior, que daten de l'any 904 aC.
Els objectes recuperats poden veure's exposats al Museu de Menorca.
Llegir +
 
Una de les singularitats d'aquest monument és que l'any 1995 va ser traslladat i reconstruït amb motiu de les obres d'ampliació de la pista d'aterratge de l'aeroport de Menorca, promogudes i patrocinades per AENA. El seu origen és el poblat talaiòtic de Biniparratxet Petit, al sud-est de l’illa, al municipi de Sant Lluís. Actualment es pot visitar als jardins del recinte aeroportuari.Casa Talaiòtica de Biniparratxet Petit Una de les singularitats d'aquest monument és que l'any 1995 va ser traslladat i reconstruït amb motiu de les obres d'ampliació de la pista d'aterratge de l'aeroport de Menorca, promogudes i patrocinades per AENA. El seu origen és el poblat talaiòtic de Biniparratxet Petit, al sud-est de l’illa, al municipi de Sant Lluís. Actualment es pot visitar als jardins del recinte aeroportuari.
Es tracta d'una típica casa posttalaiòtica en bon estat de conservació que pertany a l'última fase de la prehistòria insular. S'estructura a partir d'un pati central i cinc columnes que distribueixen una sèrie d'espais domèstics de funcionalitats diverses: àrea de manipulació d'aliments, magatzems i sistemes de recollida d'aigua. De fet, en el sòl del pati es localitzen dipòsits per a l’emmagatzematge d'aigua i les restes de la llar.
Llegir +
 


 
Enllaços relacionats
Recomanacions
Events Culturals
Olivia y EugenioCarlos Latre ShowMercat de nit artesà- AlaiorMatthew McDaid en concertS'Albufera des Grau. Visita guiada
Presentació històrica Ruta Cultural Curs: "EL clima del segle XXI"M-SONA FestivalLa mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauJornades Gastronòmiques als restaurants des Mercadal i FornellsProgramació de Nadal a Es Mercadal i FornellsDia Internacional del TurismeU2 ExperienceCuina en directe: "Peix de Menorca"Jornades La digitalització en el turisme"Vuelta y Vuelta" torna al PrincipalDia Mundial de la TapaSilvia Pérez Cruz i Raül Fernandez MiróExposició: "Menorca Contemporània"Sara Pi en concertYacine & The Oriental Groove en concertProgramació de Nadal a Sant Lluis 2013/2014Deep Purple TributeVisites guiades a l'illa de Llatzaret 2013"Els dimecres es dia de Brou"Pedra Viva 2015- Festival d'estiu a LithicaConcert de Joana Pons i ses guiterresBinisoundConvert: Kiev PortellMiguel Poveda, cantautorVisita guiada pel patrimoni històric d'Alaior (teatralitzada)Llatzeret a les teves mans. Aniversari del Llatzeret. No t'ho perdis!MÈDIT, Festival de Cinema Mediterrani de MenorcaEspectacle Eqüestre Somni de Menorca TalaiòticaMoMo- Tribut a QueenThe Billy Young Band- AC&DC TributeConcert: RUT66Exposició:"L'Art comença amb els teus ulls"Vilallonga-PalatchiJornada de Portes Obertes al Fort de MarlboroughCelebració del Dia d'Andalusia 2015"El dia Més Curt"- La festa del curtmetratgeVISITA GUIADALa Vie, L'amour, un vespre amb Edith PiafMercat de Nit d'AlaiorConcert d'estàndads amb GlacéVesprades d'Art des MercadalDimarts as Migjorn"Quatre Passeigs per Maó"Concert: "Veus líriques de Menorca"Concert: Arrels de MenorcaSmooth SoulS'Albufera des Grau. Visita guiadaCelebració X Aniversari Art en MovimentMostra de cuina menorquinaProgramació Nadal a Es MigjornUIMIR: "Emprenedoria innovadora, microempresa i ocupabilitat en xarxa"La plaza del Diamante con LolitaProgramació Nadal a Es CastellSiniestro TotalGigi McFarlane en concertJornades Gastronòmiques del "Peix de Menorca"Objectiu Menorca: Workshop de Fotografia de NaturaIX Fira del Llibre en CatalàEl TrencanousLa núvia d’AlgendarBroadway Festival Alaior 2013"Els dimecres es dia de Brou"Recital Líric a benefici de la Fundació Vicente FerrerDivinas presenta ParadísPascuala Ilabaca y Fauna en concertRepresentació històrica Ruta CulturalCONCERT BARRY SARGENT - La Mola Fira del Camp de Menorca"Quatre Passeigs per Maó"Objectiu Menorca: Workshop de Fotografia de NaturaAudició de guitarra espanyolaMenorkidsConcert de Sarsuela"Música Oberta": Concert de la soprano Belén Roig i el pianista Husan ParkEl pou de na Patarrà"Diada del poble de Menorca"Concert líric TUTTO VERDIExposició: "Joan Miró: La luz de la noche"Representació històrica Ruta Cultural - Menorca BritánicaConcert de Marina RossellTaller documental: DOC- MÈDITConcert: Quintet FrontelaCONCERT "TRAGINADA A LA MOLA" - CANCEL·LATConcert de PrimaveraConcert de la Banda de Música des Migjorn GranFòrum de Turisme i GastronomiaRUTA TURÍSTICA ALAIOR3, 2, 1 IMPRO con IMPRO XOU en AKELARRE JAZZ DANCEConcert de Lluna Plena a Torre d'en GalmésS'Albufera des Grau. Visita GuiadaAudició de guitarra espanyolaQuartet GerhardCafe ConcertLa mar en caiac (Addaia). Parc natural de s'Albufera des GrauSergio Dalma torna al PrincipalVisita Fort MarlboroughNit de Sant AntoniVisita guiada pel patrimoni històric d'Alaior (teatralitzada)Muchachito y sus compadresCafé Soul QuartetProgramació Nadal a FerreriesElkano Browning Cream"Quatre Passeigs per Maó"Conquesta de MenorcaXVIII Fira Cavalls de Raça MenorquinaConcert: Margalida MollRecital poètic en homenatge a Àngel Ruiz i PabloConferència a càrrec de Ramon GenerWhite night Party infantil i familiar "L'alegria que passa" & "Lord of the flies"TremendamenteFosquets d'estiu a la Pedrera dels TarongersThe Royal Russell School Chamber Choir en concertDavid Guapo al Teatre Principal de MaóSherlock Holmes y el cuadro mágico"Interestelando, el polvo del camino para nunca morir" EspectacleParty Love a Sant ClimentProgramació de Nadal a Es Migjorn Gran 2013"Nits Màgiques" a Es CastellFestes de Cala en PorterConcert de Ramon CollS'Albufera des Grau. Visita guiadaCurs: Aprèn a guiar Rutes esnórquelHeidiJosé Domingo en concertTaller documental: DOC- MÈDITThe Billy Young Band- AC/DC TributeVisites comentades al Centre Artesanal de MenorcaSortida amb caiac per la zona marina del parcOpera: La TraviataMonòlog: Sara EscuderoLa mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauProgramació Nadal a AlaiorI Jornades Gastronòmiques de carn de be de MenorcaEl TrocaderoEspectacle: "Novecento, el so italià al cinema"Fira del Llibre en catalàJornades Gastronòmiques “Menú Km 0?Concert de Jaume Tugores TrioShanti & Joan Mesquida Big Band: Night and dayForo Menorca Illa del ReiWorkshop Think differentLA MOLA PLATO - Certamen de Curtmetratges - Menorca 2015Curs UIMIR: " La conservació de la biodiversistat"AmantesKiko VenenoConcert de Rita BarberConcert: Nicola Benedetti, violíVISITES TEATRALITZADES - LA MOLAPels PèlsEl superbarber de SevillaPrograma de Nadal a Maó 2013/2014S'Albufera des Grau. Visita guiadaLa mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauVisistes a Llatzeret 2015Visita guiada por S'Albufera des GrauDia de les Illes Balears 2015Nits de Música al carrerII Fòrum Menorca- Fernando SavaterAbonament 6€Sortida amb caiac per la zona marina del parcNON STOP GospelTomeu Penya en concertConcert: Anthony WellingtonConcert: Rita BarberS'Albufera des Grau. Visita guiadaVeus per Sant Joan del VergersConcert de "Moments a Cor"Jornades Gastronòmiques a Es MercadalS'Albufera des Grau. Visita guiadaSofia Ribeiro GroupMaó+ FlorsSanti Millán Live!Ruta dels artesans i industrials d'AlaiorQuè ens està passant?"Viaje a la Luna"- Circo Gran FeleExposició de pintura "Els Mars de Balears" Hécuba" SA CARTA "Teatre: Tres días de diciembreRUTA BUGGIConcert: El Bel Canto de Mariola Cantarero i Simón Orfila"Aladín, Un musical genial" "Vino y Besos a crédito""Nits al Port de Mo"S'Albufera des Grau. Visita GuiadaCor de l'Orfeó MaonèsCurs UIMIR: El turisme arqueològic, un nínxol de turisme especialitzat a la MediterràniaDia Mundial de la TapaOrquestra de cambra "Illa de Menorca"Edgar Alemany i Adrià Plana, improvització poètic-jazzísticaFira d'Abril a Es CastellNits de Música al CarrerDia Mundial de la DansaFira Gastronòmica "GastroMô"TaxiNits al PortMasclesConferència Carles Capdevila: "Educació i Comunicació"Dolça Sodoma mevaRuta Francesc d'Albarnca 2014Ensemble MéridienMostra de Cuina MenorquinaEspectacle: "Sa Xaranga des Xubec"VISITES POSTA DE SOL + NOCTURNA - LA MOLACantam nadales amb Cap PelaConcert: Josu OkiñenaRecital de Joana Pons i Ses GuiterresTapes x MenorcaTapes x MenorcaItinerari Monumental per CiutadellaLove Party 2013La mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauMarili Machado: una voz, un mar de vidasConcert Líric- Alaior 2013Concert de gospel amb: Moments a CorLa IAIA en concert"Dimarts as Migjorn"Taller: Ocells de tardorVíctor Ullate BalletDe Verden CuandoBERENAR AMB EL PRIMER SOL - LA MOLALes dunesABBEY ROAD - THE BEATLES SHOWFira "Vi de la Terra"Andrea Motis & Joan Chamorro GroupOrquestra de cambra Illa de Menorca (OCIM)Carlos Mena i Susana García de Salazar“Història d’un Soldat” d’Igor StravinskyConcert Orquestra Simpfònica de les Illes BalearsLa mar en caiacSouvenir Orquestra- Pepino PascualDavid Bisbal en concertConcert d'EstiuII Jornades Gastronòmiques de l'Anyell de llet de MenorcaROSANA- Gira 8 LunasCenicientaJornades Gastronòmiques "de Peix""Orfeó-Chef" & "Sueño de una noche de verano"Concert d'Any Nou"Menorca en el plato"Màgia: IlusiónRecital d’òpera i sarsuelaDavid Russell en conciertBodas de SangreFira d'Artesenia Ferreries3er Trobada de Circ SocialEspectacle de Dansa únic - "PROYECTO XIII"Concert de NadalAlbert Pla & Diego CortésConcert de la Banda de Música des MigjornProgramació de Nadal a Alaior 2013/2014"De Llevant a Ponent" - MaóMusica Reservata de Barcelona i Juan de la RubiaJam Session con Viat Jam - AKELARRE JAZZ DANCES'Albufera des Grau. Visita guiadaRosario Flores en concertMIRA EL CEL I ESCOLTA... L'ALÈ D'UN POBLELibro de la Selva, el musicalFira BritànicaConcert de TxarangoS'Albufera des Grau. Visita guiadaCruz y Raya+ Espectacle flamencDon Juan TenorioJoan Mesquida Jazz QuartetConcert: Lluis Sintes"Quatre Passeigs per Maó""Menorca en el Plato"Els EnamoratsGran MigjornaleConcert de Nadal"Domini Públic"- Roger Benat/FFFCarmen Morente, bailaoraExposició: "Eines i feines de Camp"Recital de la cantautora Olga RománMoon RiverTrending Tronching, amb Leo Harlem i Sergio OlallaFòrum ONLINERS- MenorcaMercat de Nit a FerreriesVisita guiada pel patrimoni històric d'Alaior (teatralitzada)El Estanque DoradoConcert POPDia Internacional del TurismeOlga Román- Concert als Jardines de Sant PatriciJornada per introduir els Segments Estratègics de Producte a MenorcaLove of Lesbian en concert Concert: "Un Nadal amb Música"Mèdit 6- Festival de Cinema Mediterrani de MenorcaThe GagfatherMarinaAgustín "El Casta"Mercat de nit - FerreriesVandalisProgramació de Nadal a Es Castell 2013/2014II Fòrum Menorca- Toni NadalVisites guiades per Fornells"Nits de música al carrer" 2015Motorbreath- Tributo a MetálicaConcert latin-jazz i soul"Ilusión"Taller: Les plantes medicinals. Per una bona salut física i emocionalPatricia Kraus al Teatre Principal de Maó"Els divendres menú de quaresme!"Nostàlgic Cafè Teatre Saló Pablo Alborán en conertCarmen MorenteDia Internacional MuseusII Fira dels Stocks a ES CASTELLMostra de cuina menorquinaVisites guiades per CiutadellaConcert de Jazz ContemporaniVaca' Street ArtLa mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauS'Albufera des Grau. Visita GuiadaLa Bella HelenaXXVI Escola de Salut Pública de MenorcaVII "TROBADA BALEAR DE VEHICULOS ANTIGUOS"Visites guiades per Es MercadalVisites a Llatzeret 2019"Opera Armónica al estilo Italiano"Un món de sonsCurs UIMIR: Empresa turítica i contractació: una visió pràcticaFestes de Cala en Porter"Doce hombres sin piedad"Cris Juanico en ConcertTapes x MenorcaDia Internacional del TurismeConcert de Cap d'AnyLUZ CASAL en concertTapas x MenorcaExposició sobre els ciutadans europeusConcert: Maria Camps i Pere ArguimbauPNA 2012 + C'M = Artesania ContemporàniaExposició "Almon s'està com aquí. Menorca i el turisme 1911-2017"Fusió de Música i Pintura IIConcert: "Un Nadal clàssic"Visita guiada a s’Albufera des GrauConcert: "Trio Barroc"II Ruta Mô de "tapas"Flamenc amb Dani Morón, Alejandro de Jerez, Jeranys Pérez i Víctor MéndezFABRICANT MENORCAConcert conjunt Coral Espígol i Cor de l'Orfeó MaonèsTaller Cinematogràfic - RESOLEM - la MolaStabat Mater i Quintet de CordaProgramació Nadal a MaóConcert: Joana Pons amb ses guitarresOrquestra de cambra "Illa de Menorca"Visites guiades per MaóDon Juan TenorioAlaireMaó MediavalCabosanroque- Cabo i RoqueGospel GrooveConcert líricConcert d'OrgueBerto Romero en Sigue con nosotrosRed ArrowsXXV Escola de Salut Pública de MenorcaConcert: "Trio Barroc"Concert: "De Camí a Betlem"Concert: Dues PedresCosmètica natural artesanaConcert: El pou de na Patarrà13è Mercat de Nit ArtesàDurny Sweet en concertConcert: Dulce PontesProgramació de Nadal a Ferreries 2013/2014ViejóvenesExposició de Pintura: A. López NavarroThe Mimmisikous BandDansa: "Para raptar abarzos"1è Concurs de POP-ROCk - Fetival Menorca 2014"De Llevant a Ponent" - CiutadellaCarmenCurs UIMIR: Disseny i elaboració de Webquest: una proposta per integrar les TIC a l'aulaHerodes, ReiTrio ArrelsReceptes per dies de festa, amb producte local.Objectiu Menorca: Workshop de Fotografia de NaturaConcert: Pau Cardona, violoncel i Ulyana Popovych, pianoFira de la cervesa artesana de Menorca"Els dimecres es dia de Brou"Concert: Pink Floyd- Live ExperienceXI Ruta de Tapes a Es CastellFidewá + Dj Flowers ConcertII Fòrum Menorca- Mario Alonso
Més...
Menorca Cultural
 
 
EL TEMPS A MENORCA
VÍDEOS DE MENORCA
EL TEMPS A MENORCA
SEGUEIX-NOS A